TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı Başvuruları Başladı!

Bilim Olimpiyatları
Bilim Olimpiyatları

Bilim ve teknolojiye meraklı öğrenciler, bu haber sizin için! 32. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı 2024 Yılı başvuruları 19 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 29 Nisan 2024 saat 17.30’a kadar devam edecek. Bu sene Coğrafya dalının da eklenmesi ile 7 dalda olimpiyatlara katılma şansı yakalayabilirsiniz.

Bilim Olimpiyatları’na katılarak bilime olan tutkunuzu gösterebilir, kendinizi geliştirme imkanı yakalayabilir ve ülkemizi uluslararası alanda temsil etme şansı elde edebilirsiniz. Başarılar dileriz!

Lise öğrencileri yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı

Başvuru Koşulları

1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci olmak.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılabilmektedir.

4. Başvuru yapabilmek için Danışman Öğretmen bulunması zorunluluğu yoktur. Eğer danışman öğretmen varsa T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olması gerekmektedir.

5. Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Fizik, Kimya dallarında 2023-2024 eğitim öğretim
yılında 8, 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler
sınava başvurabilir.

6. Coğrafya, Matematik ve Bilgisayar dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında
9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

7. Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dalında 2023-2024 eğitim öğretim
yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

8. 2023-2024 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa
başvuramaz.

9. Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

10. Öğrenciler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru Yöntemi

1. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat
17.30’da sona erer.

2. Başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışman öğretmenlerinin ARBİS’e kayıtlı
olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

3. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

4. Öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir.
Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

5. Adaylardan tahsil edilecek 100 TL sınav ücreti; başvuru paneli üzerinden sanal
pos (kredi/banka kartı) kullanılarak alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul
edilmeyecektir.

6. Sistemde bilgi girişi yapıldıktan ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra son onay
verilerek başvuru öğrenci tarafından onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular
geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için
onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

8. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

9. Başvurusunu geri çeken; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan
veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan adayların başvuru sırasında ödedikleri ücret geri ödenmez.

10. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri
dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

11. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar
https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adreslerinde ilan edilir.

12. Geçerli bir engel durumu olan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde Sağlık
Bakanlığı onaylı raporunu, RAM raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi
Formunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Kapsamı ve Ödüller

1. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci
Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı
bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi
ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu
ve Takım Seçme Sınavı’na davet edilir.

2. Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için (yeterli sayıda öğrencinin sınava
katılması) bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki
öğrencilere ilgili olimpiyat komitesinin uygun görmesi halinde birincilik, ikincilik
ve üçüncülük derecesi verilir.

3. Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim
Olimpiyatları Takımları belirlenir. Bölgesel ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında
derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir.
Ulusal/Bölgesel/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para
ödülü miktarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden erişim
sağlanmaktadır.

4. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan resmi
okul öğrencilerinin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlerine para ödülü
verilir.

5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan
öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi verilir.

6. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik
sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk
Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre
ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.

7. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise
öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak
üzere, aldıkları madalyaya göre ek katsayı veya sınavsız yerleştirme
uygulamasından yararlanırlar.

8. Bilim Olimpiyatlarında Ulusal ve Uluslararası seviyede madalya kazanan
öğrencilerin Ek Katsayı/Sınavsız Geçiş uygulamasından faydalanabilmesi için
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yaparak başvuru
belgelerinin ıslak imzalı halini TÜBİTAK-BİDEB’e posta yoluyla iletmeleri gerekir
(Detaylar için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız. Başvuru tarihlerini takip etme
sorumluluğu öğrencilere aittir).

9. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik
dallarında ulusal /uluslararası alanda derece alan öğrenciler olimpiyatlara
katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden/programlarından birini
kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205 – Lisans Bursunu
almaya hak kazanırlar.

10.Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen
2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

11.Birinci Aşama sınavında başarılı olan öğrenciler ile varsa danışmanları, TÜBİTAK
2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (Genç STAR veya STAR Öğretmen)
Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa
başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

12.TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş
veya bronz madalya alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün
öğretim programlarından birine kayıt yaptıran öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt
Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan
yararlanabilir.

13.TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama
Sınavı sonucunda altın, gümüş veya bronz madalya alan öğrenciler TÜBİTAK 2224-
D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan
yararlanabilir.

Sınav Merkezleri, Sınav Yöntemi ve Değerlendirme

1. Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa)
aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav
yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav
yapılabilir).

2. Sınav Yöntemi ve Tarihi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18.05.2024 tarihinde, İkinci Aşama
Sınavı ise TÜBİTAK web sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Bilim Olimpiyatları Programı 2024 yılı çağrısı tıklayınız.