TÜBİTAK 2210-E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs

Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı
öğrencileri destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan
kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup
lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası tezli yüksek lisans
öğrenimine başlayanları kapsamaktadır.

Bu çağrı duyurusu, 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na başvuran
ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve
yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her
zaman saklı tutar.

Burs Kapsamı ve Süresi
1. Burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 24 ay
sonunda sona erdirilir.
2. 24 aylık sürenin işbu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması
durumunda burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.
3. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka
hesaplarına ödenir. Ödemeler, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er
aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
2. BİDEB’in 2205 – Lisans Burs Programı bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla
tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin yüksek lisans programına
başlamak
3. Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu
yapmak
4. Tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıran adayların, BİDEB lisans bursiyeri
olup başvuruda belirtilen lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi
için en az 2,8; 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak
5. Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.
6. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile
doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller
çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından
çıkarılmamış olmak
7. Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan
koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.
8. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.
9. 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru
dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

13 + 13 =