TOPRAĞI UYGUN HAVALANDIRMA İLE VERİMİNİ ARTTIRALIM

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Proje Amacı

Toprağın yetersiz havalanmasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak,toprakta bulunan mikroorganizmaların yaşayabilmesi için gerekli oksijen,karbondioksiti azotu sağlamaktır.

 

Proje Hedefleri

Toprakta yaşayan canlılar için toprak havası ve miktarı çok önemlidir.Toprakta normal bir bitkinin gelişmesi için gerekli olan yüzde10 Oksijen,yüzde 5 Karbondioksitin bulunmasını sağlamak

Yetersiz havalanmanın olumsuz etkilerinden toprağı korumak,

Toprağın biyolojik yapısını korumak,

Köklerin topraktaki suyu daha rahat almalarını sağlamak,

Bitki köklerinin oksijensiz solunum yapmalarının önüne geçmek,

Bazı zehirli organik maddelerin oluşumunu ve topraktaki azot miktarının azalmasını önlemek.

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler

İki ayrı şeffaf kap temin edildi ve içleri toprakla dolduruldu

Kaplardan birinin toprağının yaklaşık 8 cm altına üzeri eşit aralıklarla delinmiş hortum yerleştirildi

Her iki kaba da bitki tohumları ekildi

Hortumun bir ucu kabın dışına taşırılarak açıkta bırakıldı

Her gün hortuma bir pompa yardımıyla hava gönderildi

Damlama sulama yöntemiyle haftada üç kez hortumlardan su verilerek toprak nemlendirildi

Bitkilerin kök gelişimleri gözlendi

 

Kullanılan Yöntemler

Araştırma

Verimli bir toprağın sahip olması gereken Oksijen ,Azot ,Karbondioksit ,Su miktarı araştırıldı

Havasız kalan toprakta ne gibi olumsuz özelliklerin ortaya çıkabileceği araştırıldı

Toprağın üst kısımlarının atmosferdeki havadan yararlanırken yüzeyin alt kısımlarındaki toprağın ihtiyaç duyduğu gazları nasıl sağlayabileceği araştırıldı

Deneme

İki ayrı kapta yetiştilen bitkilerin kök ve gövde gelişimleri izlendi

Ölçme

Kök ve gövde uzunlukları ölçülerek karşılaştırıldı

 

Ulaşılan Sonuçlar

Deneme kaplarından, toprağı havalandırdığımız kaptaki bitkilerin kökleri on gün içinde bir santimetreye ulaştı.Diğer kaptaki bitkilerde gelişim gözlenmedi

Toprak dipten havalandırılmış oksijen oranı artırılmış toprak canlılarının yaşaması için ortam oluşturulmuştur

Toprak dipten havalandırılarak toprağın sürülmesine de gerek kalmayacak veya sürme aralıkları oldukça artacaktır

Ayrıca sulama da sızdırma yöntemi ile yapılacağından toprak çamurlaşmayacak sertleşmeyecek,kaymak tabakası oluşturmayacak,yabani ot üremeyecektir.

 

İlgili Literatür Taraması

hobibahcemiz.net/viewtopic.php

cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar

www.agaclar.net/forum/showthread

www.tarimkutuphanesi.com/

 

Proje Takvimi

Ekim   2010   Proje konusunun araştırılması

Kasım 2010   Deneme düzeneğini oluşturma ve bitkilerin ekimi

Aralık  2010   Havalandırma ve sulama çalışmaları

Ocak  2010    Köklerin ve gövdenin gelişimi ,karşılaştırma

 

Proje bütçesi

80 TL

 

Destek Alınan Kişi ve Kurumlar

Ailem, öğretmenim,

 

Proje Özeti

Hava ve su toprak canlılarının yaşaması için gerekli olan iki doğal maddedir.Toprak canlılarının beslenebilmeleri ve yaşayabilmeleri için toprağın belli miktarda su ve hava içermesi gerekir.Bunun için toprağın havalandırılmasının toprak altına döşenen borularla yapılıp mikroorganizmaların oksijenli solunum yapmalarına olanak sağlandı.Ayrıca döşenen borularla sızdırma sulama yapılarak sızdırma sulamanın avantajlarından da yararlanıldı.