Toplumsal Sorunlara Çözüm Üret: Üniversite Öğrencileri Toplumsal Katkı Proje Yarışması!

Toplumsal Katkı
Toplumsal Katkı

Üniversite öğrencileri, toplumsal sorunlara çözüm üretecek proje fikirlerinizi hayata geçirmek için fırsatınız var! Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından düzenlenen Toplumsal Katkı Proje Yarışması’na katılarak büyük ödüller kazanabilir ve toplumu daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunabilirsiniz.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü himayesinde Burdur Gelişim Merkezi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü desteğiyle, “Evrensel Bilgiden Toplumsal Katkıya” sloganı çerçevesinde MAKÜ Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması düzenlenecektir. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleşecek bu proje yarışması Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin (ön lisans, lisans ve lisans üstü) katılımına açık bir toplumsal katkı proje yarışmasıdır. Yarışmada Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi temel alınarak farkındalık oluşturulması ve topluma katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin toplumsal katkı bilincini artırmak hedeflenirken, projelerin bu hedefler doğrultusunda geliştirilmesi öncelik taşımaktadır.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Yarışmanın temaları “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri” çerçevesinde on yedi ana tema ekseninde belirlenmiştir. Temalardan oluşturulacak projelerin toplumsal katkı odaklı olması gerekmektedir. Yarışma temaları; Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar için Ortalıklar konularından oluşmaktadır.

Proje yarışması için ön başvurular 1 Nisan 2024-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Ön elemeyi geçen projeler Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır. Yarışma sonucunda; Birinciye 50.000 TL, İkinciye 40.000 TL, üçüncüye 30.000 TL, dördüncüye 20.000 TL, beşinciye 10.000 TL para ödülü verilecektir. Ayrıca, jüri tarafından seçilen bazı projelere de Jüri Özel Ödülü verilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için link:

https://tok.mehmetakif.edu.tr/tr/content/7225/toplumsal-katki-koordinatorlugu-proie-yarismasi