“Toplu Ulaşım” Temalı İlköğretim Öğrencileri Arası Resim Yarışması

“TOPLU ULAŞIM” TEMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Toplu Ulaşım Haftası”
kapsamında gerçekleştirilen Resim Yarışmasının teması “Toplu Ulaşım”dır.

Amaç
Öğrencilerimizin toplu ulaşım araçları ile ilgili fikir geliştirmelerini ve konu hakkında düşünmelerini
sağlamak, yeteneklerini özgürce ifade edebilen çocukların gözüyle toplu ulaşım araçlarını
yorumlamalarına aracı olmaktır.

A) Genel Şartlar
1. Yarışmaya İlkokul 4 ve Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri başvurabilir.
2. Yarışmaya “Toplu Ulaşım” temalı eserler başvurabilir. Bu temanın dışında kalan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Adaylar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en
fazla 1 (bir) eserle katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda aranacak şartlar şöyledir:
– Yarışmaya A3 ebadında, beyaz resim kâğıdına, sayfaların arka yüzü kullanılmadan
çizim yapılmış resimlerle katılabilirler.
– Resimlerin boyama tekniği serbesttir, her türlü boya malzemesi kullanılabilecektir.
(Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
– Yarışmaya gönderilecek eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde iki mukavva
arasına konularak gönderilecektir.
– Resimler, resim öğretmenleri tarafından değerlendirildikten sonra gönderilecektir.
– Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı,
okulu, sınıfı, numarası ve resim öğretmenin adı-soyadı açık olarak yazılmalıdır.
5. Yarışmaya katılacak eserler başvuru formuyla birlikte teslim edilmelidir.
6. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra resmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
7. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ödül kazanan eserlerin telif haklarını öğrenci velilerinden
devralır. Bu eserler İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sergileme amaçlı
kullanılabilir.

B) Başvuru
9. Adaylar eserleri en geç 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
adresinden temin edilebilecek başvuru formu
İle birlikte elden, kurye, kargo ya da taahhütlü posta ile teslim adresine ulaştırmaları
gerekmektedir.
10. Eserler Ayşen Türk adına aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir:
Mim Kemal Öke Caddesi No:6 D:2-3
34367 Nişantaşı-Şişli/İstanbul
Tel: 0(212) 225 09 20
11. Kurye, kargo ve postadan oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan yarışma
organizasyon komitesi sorumlu değildir.
C) Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
12. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserler Seçici Kurul
tarafından belirlenecektir.
13. Yarışma sonuçları 23 Aralık 2013 tarihinde adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca dereceye giren katılımcılar başvuru formunda yer alan telefon
numaraları aranarak sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

F) Haklar ve Yükümlülükler
14. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmaya gönderilen bütün eserlerin basın yayın
organlarında ve çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım hakkına, ticari olmayan
anlaşmalar temelindeki çoğaltma ve üçüncü kişilere devir hakkına sahiptir.
15. Eserlerde kullanılan her türlü materyalden doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal
yükümlülüğü ve sorumluluğu eser sahibine aittir.
16. Ödül Törenine katılan tüm öğrenci ve veliler fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya kamera)
ile ilgili tüm haklarını yazılı telif devri ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devretmiş olmayı
kabul eder. Organizasyon ve misafirlik süresince çekilen söz konusu fotoğraf ve görüntüler
organizasyon komitesi tarafından gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi mecralarda
reklam amaçlı kullanılabilir.
17. Her katılımcı, Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
18. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne aittir.

E) Önemli Tarihler
Resimlerin Son Teslim Tarihi : 20 Aralık 2013 Cuma
Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Sonuçların İlanı : 23 Aralık 2013 Pazartesi
Ödül Töreni : : 26 Aralık 2013 Cuma

F) Ödüller
19. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödüller şu şekildedir:
Birincilik Ödülü : Dijital Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü : Mini DVD Player
Üçüncülük Ödülü : MP3 Çalar

20. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmada hediye edilecek ürünlerin marka ve modellerini
belirleme/değiştirme hakkı saklı tutar.
21. Seçici Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde mansiyon ödülü olarak plaket ve katılım
belgesi verilebilir.

G) Ödül Töreni
22. Ödül alan yarışmacıların ödülleri 25-26 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan “Transist 2013, Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı”nın
Kapanış ve Plaket Töreni’nde sahiplerine teslim edilecektir.