TOG Gençlik Bursları

Burs başvurusu için Ağustos ayı başından itibaren web sayfası takip edilmelidir. Başvurular Ağustos – Eylül aylarında kabul edilmektedir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, kurulduğu günden bu yana maddi ihtiyaç sahibi ve akademik başarısı yüksek Toplum Gönüllüsü gençlere burs desteği sağlamaktadır.

Başvuru Koşulları:

a) Toplum Gönüllüsü olup ara sınıfta okuyan gençler için: Ara sınıf burslarında sadece TOG gönüllüsü gençler başvurabilir. Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde yer almamış iseniz başvuru yapamazsınız.

b) Yeni kayıt yaptıranlar için: Başvuru tarihinden önce TOG’da gönüllülük yapmış olma şartı yoktur.

Başvuru Yöntemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Başvurular internet üzerinden tog.org.tr adresine yapılır.

2. Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak olan belli bir sıralama dâhilinde adayların bir kısmı mülakata davet edilir. Mülakatlar, Ekim ayında, burs başvuruları sistem tarafından kapandıktan sonra gerçekleşir. Mülakat sonrasında burs başvuru sonuçları adaylara e-posta yoluyla bildirilir.

3. Mülakata davet edilmeyen adayların e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi:

Başvuru formları, önceden belirlenmiş kriterler ışığında internet üzerinden otomatik olarak puanlanmaktadır. Bu puanlamada, öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu; ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları; gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterler öncelikli olmaktadır. Yüksek puan alan ve mülakata davet edilen adayların, ihtiyaç durumları, akademik durumları, gönüllülük ve sosyal başarı durumları baz alınarak mülakat yapılır.

Burs Miktarı ve Bursiyerlik Süresi:

2014-2015 dönemi TOG Gençlik bursu miktarı 220 TL olarak belirlenmiştir.

Burs alan üniversite öğrencilerinin TOG faaliyetlerine katılma şartı bulunmaktadır. Bursiyerler katıldıkları gönüllü faaliyetleri Burs Sorumlusu’na raporlamakla yükümlüdür.

Bursiyere, eğitimine başarıyla devam ettiği sürece ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır. Bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgesi talep edilir. Akademik başarı not ortalamasının Burs Komitesi tarafından belirlenen notun üzerinde olması beklenir. Ayrıca bursiyerlerimizin gönüllü olarak vakıf projelerine katkı sunması talep edilir. Bursiyerimizin, bu iki sorumluluğu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Yerine getiriyorsa, lisans veya önlisans öğrenimi boyunca bursu devam eder.

Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan, başvuru -mülakat aşamasında veya burs alırken, yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir.

*Yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

*İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

*Vakıf üniversitesi/devlet üniversitesi ; 1.öğretim/2.öğretim; üniversite, fakülte, bölüm ayrımı yoktur. Yukarıda sıralanan şartları karşılayan her genç başvuru yapabilir.

Şartlı Burslar

Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde kurulmuş olan şartlı bursları aşağıda görebilirsiniz:
Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu:

**Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu için 2015-2016 eğitim yılında yeni burs başvurusu alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları:

Bu bursa sadece,

a) Türkiye ve K.K.T.C’deki üniversitelerde okuyan
b) Kore gazisi torunu olan öğrenciler başvurabilir.
Başvuru Yöntemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Başvurular internet üzerinden www.tog.org.tr adresine yapılır.
2. Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak olan belli bir sıralama dâhilinde adayların bir kısmı mülakata davet edilir. Mülakat sonrasında burs başvuru sonuçları adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
3. Mülakata davet edilmeyen adayların e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.
Burs Başvurularının Değerlendirilmesi:

Başvuru formları, önceden belirlenmiş kriterler ışığında internet üzerinden otomatik olarak puanlanmaktadır. Bu puanlamada, öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu; ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları; gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterler öncelikli olmaktadır. Mülakata davet edilen adayların, ihtiyaç durumları, akademik durumları, gönüllülük ve sosyal başarı durumları baz alınarak mülakat yapılır.
Burs Miktarı ve Bursiyerlik Süresi:

2014-2015 dönemi Kore Gazileri torunları için burs miktarı aylık 330 TL olarak belirlenmiştir.

Bursiyer, haftada en az 4 saat ya da yılda 16 gün Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmak; bu çalışmalarını kendisine verilen formatta (Gönüllü Faaliyet Raporu) her ayın ilk 5 günü içinde Burs Koordinatörü’ne raporlamakla yükümlüdür.
Bursiyere, eğitimine başarıyla devam ettiği sürece ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır. Bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgesi talep edilir. Akademik başarı not ortalamasının Burs Komitesi tarafından belirlenen notun üzerinde olması beklenir. Ayrıca bursiyerlerimizin gönüllü olarak vakıf projelerine katkı sunması talep edilir. Bursiyerimizin, bu iki sorumluluğu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Yerine getiriyorsa, öğrenimi boyunca bursu devam eder.
Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan, başvuru -mülakat aşamasında veya burs alırken, yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir.
ÖNEMLİ:

Başvurular sadece on-line olarak yapılmaktadır.

Hazırlığı bitirip 1. Sınıfa geçenler ara sınıf sayılmamaktadır. Yeni sınıf ilanına başvuru yapabilirler. İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

Vakıf üniversitesi/devlet üniversitesi ; 1.öğretim/2.öğretim; üniversite / fakülte / bölüm ayrımı yoktur. Yukarıda sıralanan şartları karşılayan her genç başvuru yapabilir.

Hâlihazırda burs alan öğrencilerin yeniden burs başvurusu yapmasına gerek yoktur.

TOG Kardelenler Burs Fonu:

**Kardelenler Bursu için 2015-2016 eğitim yılında yeni burs başvurusu alınıp alınmayacağı Eylül ayında kesinleşecektir.

Başvuru Koşulları:

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinin 1. ve 2. sınıflarında okuyan kız öğrenciler ile Tıp Fakülteleri’nin 1.ve 2. sınıflarında okuyan kız öğrenciler bu bursa başvurabilir.
Başvuru Yöntemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Başvurular internet üzerinden www.tog.org.tr adresine yapılır.
2. Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak olan belli bir sıralama dâhilinde adayların bir kısmı mülakata davet edilir. Mülakat sonrasında burs başvuru sonuçları adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
3. Mülakata davet edilmeyen adayların e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.
Burs Başvurularının Değerlendirilmesi:

Başvuru formları, önceden belirlenmiş kriterler ışığında internet üzerinden otomatik olarak puanlanmaktadır. Bu puanlamada, öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu; ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları; gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterler öncelikli olmaktadır. Mülakata davet edilen adayların, ihtiyaç durumları, akademik durumları, gönüllülük ve sosyal başarı durumları baz alınarak mülakat yapılır.
Burs Miktarı ve Bursiyerlik Süresi:

2014-2015 dönemi TOG Kardelenleri için burs miktarı aylık 200 TL olarak belirlenmiştir. Bursiyer, haftada en az 4 saat ya da yılda 16 gün Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmak; bu çalışmalarını kendisine verilen formatta (Gönüllü Faaliyet Raporu) her ayın ilk 5 günü içinde Burs Koordinatörü’ne raporlamakla yükümlüdür.
Bursiyere, eğitimine başarıyla devam ettiği sürece ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır. Bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgesi talep edilir. Akademik başarı not ortalamasının Burs Komitesi tarafından belirlenen notun üzerinde olması beklenir. Ayrıca bursiyerlerimizin gönüllü olarak vakıf projelerine katkı sunması talep edilir. Bursiyerimizin, bu iki sorumluluğu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Yerine getiriyorsa, öğrenimi boyunca bursu devam eder.
Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan, başvuru -mülakat aşamasında veya burs alırken, yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir.
ÖNEMLİ:

Başvurular sadece on-line olarak yapılmaktadır.

Vakıf üniversitesi/devlet üniversitesi ; 1.öğretim/2.öğretim ayrımı yoktur. Yukarıda sıralanan şartları karşılayan her genç başvuru yapabilir.

Hâlihazırda burs alan öğrencilerin yeniden burs başvurusu yapmasına gerek yoktur.

Soma Madenci Çocukları Bursu:

Soma faciasından yaralı ve sağ kurtulan madencilerin lise ve üniversitede okuyan çocuklarına yönelik Burs Fonudur.

Bursiyere, eğitimine devam ettiği sürece aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir.

Tog Merkez (İstanbul)

Adres :
Hobyar Mah.Aşirefendi Cad. No:20 Ankara-Konya Han Kat.4 Eminönü/Fatih

Telefon & Fax :
+90 212 522 10 30 [T]
+90 212 522 10 34 [F]

E – Posta
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.