The Kid Recognizing Emotions/ e Twinning Project

e Twinning Project
e Twinning Project

İnsan duygu ve düşünceleri ile hareket eden bir varlıktır. Duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen çocuklarda; iletişim problemleri, öfke kontrol problemleri, çekingenlik, yalnızlık, dışlanma, psikolojik rahatsızlıklar gibi diğer sorunlar görülebilmektedir. Duygularını tanıyan, anlayan ve gösterebilen çocuklar kendilerini daha rahat ifade edebilmektedir. Böylece daha pozitif, uzlaşımcı, kendini savunabilen, hayır deme becerisine sahip, empati yeteneği ve iletişimi güçlü çocuklar yetişmektedir. Bu doğrultuda projemizin amacı çocukların duygularını tanıma sürecini hızlandırmak ve bu süreçte onlara eşlik etmektir.