TEV Üstün Başarı Bursları 2013

Türk Eğitim Vakfı , Türkiye’de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursları vermeye başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılında 216 öğrenci TEV’den Üstün Başarı Bursu almıştır. 2012-2013 öğretim yılında (9 ay süresince) bu öğrencilerin her birine toplam 9.500 TL burs ödemesi yapılmıştır. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre bölüme yerleştirildiği puan türünde ilk 2000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Temel bilimler alanında öğrenim görecek öğrencilerden ilk 3000’e giren öğrenciler de başvuru yapabilecektir.

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

Mühendislik-Mimarlık
Sağlık Bilimleri
İdari Bilimler
Temel Bilimler
Sosyal Bilimler
Hukuk
Adaylık Şartları:

I. T.C. Vatandaşı olmak
II. Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
III. Başarı Koşulları
a. Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS’de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre bölüme yerleştirildiği puan türünde ilk 2000’e girmiş olmak ve yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim görmeye hak kazanmak. (Temel bilimler alanında öğrenim görenlerden ilk 3000’e girenler başvuru yapabilir.)
b. Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, Hazırlık Sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkün olabilecektir; Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de ilk 2000’e girmesi, Hazırlık sınıfını 4 üzerinden 2,80, 100 üzerinden en az 70 not ile geçmeleri, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması gerekmektedir.
c. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, kendinde lider özellikler taşıdığına inanmak.
BAŞVURU :

I. Burslara başvuru tarihi 20 Ağustos-20 Eylül 2013
II. TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr adresimizden doldurulup, çıktısı alınacaktır. İstenilen belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte aşağıdaki anlatım sırasına göre, telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak posta/kargo ile veya elden en geç 23 eylül pazartesi akşamına kadar TEV Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Geç gelen dosyalar değerlendirme dışı kalacaktır.
EKLENECEK BELGELER:

Tüm adaylar:

TEV Üstün Başarı Bursu Müracaat Formu” (TEV web sitesinden doldurulup, çıktısı alınacaktır.)
Okul hayatı dışındaki en büyük başarınızı/başarılarınızı anlatacağınız en fazla 1 sayfalık yazı.
Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi,
2 adet vesikalık fotoğraf,
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir banka belgesi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan anne, baba adına kayıt olmadığına dair belge.)
LYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteren belge (sonuç örnekleri: http://sonuc.osym.gov.tr web adresinden alınabilir.))
Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Yerleştirme Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (sonuc örnekleri : http://sonuc.osym.gov.tr web adresinden alınabilir.)
Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
Ara sınıflarda öğrenim görenler:

Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript),
Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını 100 veya 4’lük sistemde hangi sayısal not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir)
SEÇİM :

TEV Üstün Başarı Bursu için aday olan öğrencilerin gönderdiği dosyalar, TEV Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Ön elemeyi geçen adaylar ESSAY (Kompozisyon) yazımı için sınav merkezlerine (İstanbul ve Ankara) davet edileceklerdir. Kompozisyon sınavı sonrası elemeyi geçen ve mülakata davet edilmesi uygun görülen adaylar yukarıda belirtilen sınav merkezlerinde mülakatlara davet edileceklerdir. TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere öncelikle yazılı olarak duyuru yapılacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanacaktır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. 2012-2013 öğretim yılında Üstün Başarı Bursiyerlerinin her birine toplam 9.500 TL burs ödemesi yapılacaktır.

BURSUN DEVAM ETME KOŞULU / KESİLMESİ :

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıflarını ise 4 üzerinden en az 2,80, 100 üzerinden en az 70, harf notu ile en az B notu ile geçmeleri gerekmektedir.) Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilmektedir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, TEV tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV’e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSLARI:

TEV, 40. yılı vesilesiyle 2007 yılından itibaren geleceğin liderlerini desteklemek amacıyla Üstün Başarı Bursları vermeye başlamıştır. Her yıl sanat alanında da 2-3 yeni öğrenci seçilmektedir.

Üstün Başarı Sanat Bursu için adaylar üniversiteleri tarafından önerilmektedir. TEV, eylül ayı başında üniversitelerle yazışmakta ve Üstün Başarı Bursu için üniversitelerin aday bildirmesini istemektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin