Teknolojinin Matematik Eğitimine Entegrasyonu

19-23 Eylül 2011 
Bolu Türkiye
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
16. ATCM Kapsamında;
Öğretmenlerimizi matematik öğretiminde kullanılan eğitim teknolojilerinden haberdar etmek
ve konferansta sunum yapmalarına fırsat sağlamak için
7-11 Şubat 20011 tarihleri arasında
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde
İlköğretim 2. kademe ve Lise Matematik öğretmenlerine yönelik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsünde
Matematik Eğitiminde Teknoloji Çalıştayı düzenlenmiştir.