Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Yarışması

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına devam eden öğrencilerini “teknoloji bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri” konularında bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak sanatsal ve özgün tasarımlar üretmelerine yönelik becerilerini desteklemek ile toplumda rol model olmalarını teşvik etmek amacıyla Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde “Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı:

“Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması” ile toplumun gelişip ilerlemesinde önemli role sahip olacak öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme, özgün ürün tasarlama, fikirlerini görsel ve yazılı olarak ifade edebilme, toplumu bilinçlendirme ve teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık yaratma becerilerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Yarışma Kuralları:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve sekretarya ile birinci dereceden yakınlığı (akrabalık ilişkisi) olan kişiler yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılım, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrenciler ile sınırlıdır.

Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir. Birden fazla başvuru yapıldığı durumda en son tarihli başvuru dikkate alınacak, önceki başvuru(lar) geçersiz sayılacaktır.

Yarışmaya gönderilecek afişler “AFİŞ İLE İLGİLİ KURALLAR” başlığında belirtilen formata uygun olmalıdır.

Herhangi bir şekilde eksik ve yanlış beyana dayalı olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Katılımcılar, “Katılım Formu ve Taahhütnameyi” doldurarak yarışmaya gönderdikleri tasarımlarının kendi ürünü olduğunu; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka bir afiş, karikatür, resim, video, reklam vb. üretim ile benzerlik taşımadığını, tasarımda kullandıkları fotoğraf-illüstrasyon vb. görsel
bileşenlerin de kendi ürünü olduğunu ve telif kapsamında olmadığını beyan ve taahhüt edecektir.

“Katılım Formu ve Taahhütname” doldurulmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma, sergi vb. katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır.

(İnternet, kitap vb.) eseri yayınlama hakkına sahiptir.

Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’ne ait olacak ve iade edilmeyecektir.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, eserde geçen figür, çizim, desen ve slogan daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır.

Eserlerin özgün olması gereklidir.

Yarışma takvimi dışında gerçekleşen hiçbir başvuru dikkate alınmayacaktır.

Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

Eserde, kişiye ait herhangi bir imaj, isim kısaltması, rumuz, ismin baş harfleri vb. yer almamalıdır. Bu durumda, eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışma ve afiş kurallarına uymayan eserler geçersiz sayılacaktır.

Ödüller:

1.’ye Tablet Bilgisayar ve plaket

2.’ye Sinop Ticaret ve Sanayi Odası üye firmalarından 500 TL indirim ve plaket

3.’ye Sinop Ticaret ve Sanayi Odası üye firmalarından 300 TL indirim ve plaket

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.’ya Sinop Ticaret ve Sanayi Odası üye firmalarından 100 TL indirim ve plaket

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight + nine =