TARIM EKONOMİSİNDE DİSİPLİNLER ARASI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TARIM EKONOMİSİNDE DİSİPLİNLER ARASI
PROJE HAZIRLAMA EĞİTİM
TUBİTAK-BİDEB 2237 PROJE EĞİTİMİ

Etkinlik Tarihi : 03-05 Aralık 2014

Etkinliği Düzenleyen : Çukurova Üniversitesi, Adana

Son başvuru : 07 Kasım 2014, Cuma, Saat 17.00

Kontenjan : 20 kişi

Destekler : Seyahat giderleri 150-300 TL’ye kadar olmak üzere, eğitim ücreti, otel ve yemek (sabah/öğle) giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.

Etkinlik ve Konaklama
Yeri : İBİS HOTEL, Adana

İLETİŞİM:
e-posta : tubitak01@gmail.com
: cdolekoglu@cu.edu.tr
: ugultek@cu.edu.tr
Tel&Faks : 0322-3386441

Düzenleme Kurulu
Doç.Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU
Proje Koordinatörü
Çukurova Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ufuk GÜLTEKİN
Çukurova Üniversitesi
Danışman
Prof.Dr. Aykut GÜL
Çukurova Üniversitesi
Eğitmenler
Prof.Dr. Nebahat SARI
Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi
Prof.Dr. Bülent MİRAN
Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Cuma AKBAY
Sütçü İmam Üniversitesi
Doç.Dr. Handan GİRAY
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç.Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU

PROGRAM
1.GÜN

* TÜBİTAK (1001, 1002, 1003, Kariyer, Hızlı Destek) ve SODES, SANTEZ, Kalkınma Ajansları ve diğer proje destek programları hakkında genel bilgiler,
* Proje Döngü Yönetimi (Mantıksal çerçeve, mevcut durum, paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri,
* Projelerde karşılaşılan sorunlar, reddedilme nedenleri,
* Uygulama Çalışması

2.GÜN

* Projelerin konu, kapsam ve yöntem bölümleri ile, proje önerisinde yöntem-konu-kapsam ilişkisinin nasıl kurulması gerektiği,
* Projelerde literatür taraması yapılması, literatür özeti hazırlanması, özgün değer kavramı ve özgün çalışma konularının belirlenmesi, bu konularda yapılan hatalar,
* Uygulama Çalışması

3.GÜN

* Projelerde yaygın etki ve katma değer kavramları, proje önerilerinde bu kavramların nasıl irdelenmesi gerektiği,
* Proje ekibinin belirlenmesi, görev ve sorumlulukların dağıtımı, bütçe planlama,
* Proje hak sahipliği konusu ve projeye doğrudan katkısı olan ve olmayan proje personelinin değerlendirilmesi,
* Disiplinler arası projelerde proje ekibinin oluşturulması ve önemi,
* Uygulama Çalışması

 

Katılımcılarda Aranan Koşullar
1. Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak, (Tarım Ekonomisi alanında Doktora yapan veya Doktora tezi hazırlayan araştırıcıları tercih edilmektedir)
2. Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olmak,
3. Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak,
4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
5. İntihalden ceza almamış olmak.