TARİH PROJESİ – İLKE VE İNKILAP PARKI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

İLKE VE İNKILAP PARKI

Mustafa Kemal ATATÜRK, okuma heveslisi aydın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise
yıllarında tanıştığı hürriyet, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlar onun düşünce sistemini
şekillendirirken, Türk tarihini derinlemesine irdelemesi onun milliyetçilik duygusunu perçinlemiştir.

Sadece okul başarısıyla değil de dünyadaki gelişmeleri ve Osmanlı Devletinde meydana gelen
siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından takip etmiştir. Öyle ki bu yaşanan olayların uykusunu kaçırdığını sık sık dile getirmiştir. Hasta adam olarak nitelendirilen ve yıkılması kaçınılmaz son olarak görülen bir devlet egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, hiçbir devletin himayesinde olmayan tam bağımsız ve halkının her alanda çağdaşlaşmasını öngören bir devlete dönüştürmesi Atatürkçü düşünce sistemidir.

Bu sistemi somuta dönüştürerek öğrenmede anlaşılırlığını ve kalıcılığını arttırmak amacıyla okulun uygun olan bir bölümü “ilke ve inkılaplar parkına” çevrilerek; derste tek düze anlatım ile ilke ve inkılap parkında görerek öğrenme üzerindeki etkisi görsele döküp zihindeki kalıcılığı ve anlaşılırlığın büyük oranda arttığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra diğer
öğrencilerinde bu parkı görerek gizil öğrenme yaptıkları saptanmıştır.

Yusuf YÜREGİR

Danışman
Sevda KOÇ SABUR