SUYEM ETKİN TAHSİLAT YÖNETİMİ

Kariyer Yönetimi / Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Sürekli başarı için yaşam boyu eğitim
info@suyem.com 0212 212 82 73

ETKİN TAHSİLAT YÖNETİMİ
Müşteri kaybı yaşanmadan alacakların hızlandırılması ve
tahsilat zorluklarının çözümü

Müşteri araştırması, kredilendirme ve risk kriterleri

16 EKİM 2015 IMED EGİTİM MERKEZİ TAKSİM İSTANBUL

Katılım bedeli 300 TL+KDV(18)

Eğitmen: Sinan BAYRAKTAR – Yönetim Danışmanı

AMAÇ:
-Satış işlevinde tahsilatın önemi ve kurumsal tahsilat sisteminin organizasyonu, bayi ve hedef müşterinin araştırılması, doğru kredilendirmenin tahsilat açısından olumlu veya olumsuz getirileri,

-Tahsilat sürecinde pazarlık ve müzakere İsletmelerde finansal yönetim ve alacak tahsilatının kontrolü,

-Müşteri segmantasyonunun tahsilata etkisi ve scoring çalışmaları, Müşteri istihbaratında veri tabanı oluşturmanın önemi, İdari takip ile hukuksal takibin farkları ve idari takibin önemi, Tahsilatı kolaylaştıran yöntemlerde banka firma işbirliği ve finansal teknikler,

-Etkin tahsilatta operasyonel mükemmellik “Nakit akış hızının karlılıkve verimliliğe etkisini ve bu süreci iyileştirmek için yapılması gerekenler”,

-Hileli tahsilat işlemleri ve İç kontrol sisteminin kurulması,

-Tahsilat Sorunlarını Azaltıcı Satış Sözleşmeleri Tasarımı,

-Geciken alacaklar ve Mali Tablolara yansıması,

Konularında bilgi ve deneyim aktarmak

KİMLER KATILMALI:

Satış, muhasebe, finansman, müşteri ilişkileri ve idari işler departmanında tahsilatla ilgili tüm çalışanlar

İÇERİK:

· Müşteri yönetimi ve değişen dünyada müşteri profili,
· Küresel değişimin ve krizlerin analizi, tahsilat üzerindeki etkileri

· Müşteri segment değerlendirmeleri

· Sorunlu müşterilerle ilişki yönetimi

· Müşteri ve sektör bazında scoring ve önemi

· Müşteri analizi ve araştırması “doğru müşteri, doğru satışı getirir”

· Başarılı satış, başarılı tahsilat oluşturur

· Satışta tahsilatın önemi ve müşteri piramidi analizi

· Müşterilerin veri yönetimi ve crm uygulamalarının tahsilata yansımaları

· Müşteri kaybı yaşanmadan tahsilat çözümleri

· Firmalarda tahsilat sistemleri kurulumu ve yönetimi

· Pazarlama portresinde satış ve tahsilat

· Organizasyonun tahsilattaki yeri

· Tahsilatta yeni teknikler ve tahsilatta sosyal medya

· Yeni teknikler ve telefonda tahsilat uygulama şekilleri

· Araştırma birimleri ve ön muhasebe

· Yeni ve eski müşteriler, müşteri bilgi formları

· Müşteri araştırması çeşitleri ve araştırma konuları

· Banka araştırması ve güvenirlik banka bilgilerinin tahlili

· Piyasa araştırmasında alınan bilgiler

· İlk müşteri ziyaretinde değerlendirmeler

· Satış görüşmesinde tahsilat hamleleri

· Müşterinin satış şartlarını algılaması ve tatmini
· Ziyaret sonucu genel kanaatler

· Kredilendirme ve doğru kredi

· Firma ünvan bilgileri ve önemi

· Kredi yapılandırması ve kredinin kurum yararına analizi ile gençleştirilmesi

· Tahsilatta hukuksal sistemler(kıymetli evrak, sözleşmeler, şirketler hukuku, ttk)

· Tahsilattaki hukuki sorunların analizi ve gerekliliği

· Olumsuz kredilendirmede müşteriyle çalışmalar

· Teminatlı çalışma ve teminat şekilleri, banka teminat mektubu ve gayrimenkul ipoteği

· Kefalet ve müteselsil kefalet senedi

· Müşteri çeki ile çalışma getirileri

· Açık çek ve senet almanın teminatı

· Anonim ve limited şirketlerde ortakların kefaleti

· Alacak yönetimi, alacak yapılandırması ve bilanço içerisinde alacakların önemi

· Tahsilat gecikmelerinin mali tablolar üzerindeki etkileri

· Geciken tahsilatta kıymetli evrak ve vade yapılandırması

· Bayilik ve vip müşterilerde kredi risk yönetimi ve müşteri kredi limiti tahsisi

· Gecikmiş alacaklar takibi ve tahsili gecikmiş alacaklardaki hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri

· Alacakların devir süratinin arttırılmasında sözleşmelerin önemi

· Önerilerin ve sorunların tartışılması

GENEL BİLGİ
Eğitimler 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Ücrete çay-kahve ikramları ve eğitim dokümanları dâhildir.

2,3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve üstü katılımlara %10 indirim uygulanır.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Herhangi bir sebeple katılımın gerçekleşmemesi durumunda, Eğitim tarihinden 3 gün önce bilgi verilmesi şartı ile ödenen ücret iade edilmektedir. Diğer durumlarda kayıt işlemi bir başka programa kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür. Aksi durumda eğitim bedeli fatura edilir. Eğitim gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir.

Suyem,Zirve, Eğitim ve sertifika programlarını iptal etmek, eğitmeni, eğitim tarihlerini ve eğitim yerini değiştirmek hakkını saklı tutar

Eğitim Katılım Bedeli 450TL+KDV(18)

Detaylı bilgi ve başvuru için

info@suyem.com Tel: 0212 212 82 73 (pbx) Faks: 0212 212 82 74