SÜREYYA AĞAOĞLU MAKALE YARIŞMASI

SÜREYYA AĞAOĞLU MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Amacı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ilk kadın öğrencisi, ilk kadın mezunu ve Türkiye’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu tarafından kurulan Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının iş birliği ile öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak ve Süreyya Ağaoğlu’nun mücadele alanları olan kadın ve çocuk hakları çalışmalarına katkıda bulunmak ve desteklemek amacıyla makale yarışması düzenleyecektir.

2. Yarışmanın Konusu
Yarışma iki kategoride yapılacak olup her bir kategori için konu başlıkları aşağıda belirlenmiştir.
Dijital Dünyada Çocuk Hakları (Lisans Seviyesi)
Dijital dünyada yaşanan gelişmeler ve hızlı teknolojik ilerlemeler çocukların bilgiye erişimini kolaylaştırmakta, yeni eğitim yöntemleri sağlamakta ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar ile gelişimlerine katkı sunmaktadır. Ancak, kişisel verilerin ihlali, çocuklara zarar vermek isteyen kişilerin çocuklara kolay ulaşabilmesi, çocukların emeklerinin sömürülmesi gibi önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Dijital dünyanın sunduğu imkân ve riskler karşısında çocuk haklarının nasıl geliştirilip korunacağı meselesi, hukukun ilgili her alanında detaylı incelemeyi gerektirmektedir.

Göçmen Çocukların Hakları (Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesi)
Ülkemizde misafir ettiğimiz geçici koruma altındaki çocukların da aralarında olduğu dünyada 15 milyonun üzerindeki çocuk, savaş gibi sebeplerle yalnız veya ailesi ile birlikte ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu çocukların ülkelerinden ayrıldıkları andan itibaren misafir edildikleri devletlerdeki yaşamları boyunca sahip oldukları hakların nasıl hayata geçirileceği meselesi, hem sürekli artan mülteci çocuk sayısı hem de bu çocukların maruz kaldıkları risklerin çeşitliliği bağlamında önemini her geçen gün arttırmaktadır.

3. Yarışma Takvimi
Yarışma başvuruları 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla başlayacaktır. 31 Mayıs 2022 itibarıyla sona erecektir. Sonuçlar 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreni Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yapılacaktır.
4. Katılım Şartları
4.1.Makale yarışması, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı hukuk programlarına kayıtlı öğrencilerin katılımına açıktır.
4.2.Yarışmaya her katılımcı kendi kategorisi için belirlenmiş konu başlığına uygun bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacının birlikte katılması mümkün olup lisans öğrencileri kendi içerisinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileri birlikte gruplar oluşturabilir. Her grup en fazla 2 öğrenciden oluşmalıdır.
4.3.Makalelerin yazım dili Türkçe’dir.
4.4.Yarışma için teslim edilen makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.5.Yarışmaya katılmak üzere makale teslim eden katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılır.
5. Yazım ve Şekil Kuralları
5.1.Makaleler bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım kurallarına uygun olmalıdır.
5.2.Makaleler Word formatında, A4 boyutunda, en az 15, en fazla 30 sayfa olmalıdır.
5.3.Makalelerin ana metni Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile 1.5 satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak; dipnotları Times New Roman yazı tipinde, 10 punto ile, tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
5.4.Makalelerin başında Türkçe özet yer almalıdır.
5.5.Makaleler Kapak, İçindekiler, Kısaltmalar Listesi içermemelidir.
5.6.Makalenin sonunda kullanılan kaynakların bulunduğu kaynakça yer almalıdır. (Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir).
5.7.Yarışmaya başvuru yapabilmek için Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği web sitesinde (www.sacdd.org.tr) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sitesinde yer alan Başvuru Formu doldurularak makale ile birlikte iletilecektir. Makale üzerinde mutlaka başvuru formuna yazılan “Referans Kodu” bulunacaktır. Yarışmacıların ad, soyadı, TC kimlik numarası vb. kişisel bilgileri makalede yer almayacak, yalnızca başvuru formunda bulunacaktır. Üzerinde kişisel bilgiler yazılı olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Seçici Kurul ve Değerlendirme Kriterleri
6.1.Makaleler, İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Dernek Yönetimince belirlenecek yarışma seçici kurulu tarafından değerlendirilecektir.
6.2.Makaleler, yarışmanın amaç ve konusuna uygunluk, bilimsel yazım kurallarına uygunluk, sunulan yeni ve farklı hukuki çözüm önerileri açılarından değerlendirilecektir.
7. Ödüller, seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren makalelere ve yayımlanmaya değer görülen makalelere verilecektir. Dereceye giren makaleler Dernek ve/veya İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sitelerinde duyurulacaktır.

Ödüller:
Lisans Seviyesi
Birinciye 5000 TL İkinciye 4000 TL Üçüncüye 3000 TL
Teşvik Ödülü ( 3 adet) 2000 TL
Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesi
Birinciye 6000 TL İkinciye 5000 TL Üçüncüye 4000 TL
Teşvik ödülü (3 adet) 3000 TL
8. Yayımlanma: Dereceye giren makaleler ve dereceye girmediği halde seçici kurul tarafından yayımlanmaya uygun görülen makaleler, Dernek tarafından dijital ve/veya basılı kitap haline getirilecek ve Dernek web sitesinde yayımlanacaktır. Makalelerin teslimi ile yazarlar, yayımı kabul etmiş sayılır.
9. Makalelerin Teslimi ve İletişim
Makaleler, başvuru formu ile birlikte başvuru döneminde (15 Mayıs – 31 Mayıs) makaleyarismasi@sacdd.org.tr adresine gönderilecektir. Yarışma ve ilgili duyurular Dernek ve Üniversite web sitesinde yayımlanacaktır.