Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Başlıyor

Tarımdan enerjiye, ekonomiden madenciliğe, aktivizmden ekoköylere, tasarım ve üretimden iş dünyasına yaşamın her alanının bütüncül bir dünya görüşüne göre yeniden biçimlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ile;

•‘Görsel’in bilgilendirme, farkındalık yaratma ve etkileme gücünü kullanarak bireyde ve toplumda değişim yaratmak
•Mekanik ve parçalanmış bir dünya görüşünü ve bu görüşün ürünü ‘yaşamı tüketen’ sistemi bütüncül bir bakış açısıyla ‘görünür’ kılmak
•Aynı zamanda dünyada ‘sürdürülebilir bir yaşam’ için yapılan çalışmaları, hareketleri, düşünce sistemlerini, uygulamaları, öğretileri, yeni bir bilinç seviyesini ve sürdürülebilir yaşam vizyonunu seyirciyle paylaşarak bireyleri umuda ve sağduyuya davet etmek; onları kendilerini güçsüz kılan bir sistemden sıyrılmaları ve kendi güçlerini keşfetmeleri için cesaretlendirmek istiyoruz!
Belgesel ve kısa filmler, konuşmacılar ve sürpriz müzik performanslarının yeraldığı Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsizdir.