Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu

Sultan II. Abdülhamid, Selanik, 20-21 Şubat 2014

Sempozyum Hakkında

Sultan II. Abdülhamit Han döneminde birçok alanda (siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik vb.) yaşanan gelişmelerin ve uygulamaların günümüzde çeşitli izdüşümlerinin görüldüğü bir gerçektir.
İmparatorluğun en sancılı döneminde tahtı devralan ve 33 yıllık iktidarı boyunca iç ve dış güçlerle mücadele eden II. Abdülhamit, aleyhinde yürütülen dış destekli karalama kampanyaları aracılığıyla ‘Kızıl Sultan’ adlandırması, 31 Mart vakası (13 Nisan 1909) ile yankı bulan irtica ve rejim tartışmaları, modernlik çerçevesinde Abdülhamit düşmanlığı gibi pek çok tartışmaya konu olmuştur.
Oysaki Batı kültürü ile alakalı pek çok yeniliği Abdülhamit Han Osmanlı’ya getirmiş; bu dönemde eğitim, kültür, bilim, teknoloji, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda pek çok yatırım yapılmıştır. Sultan dönemini aşan siyaseti, projeleri ve fikirleri ile günümüzde de konuşulup tartışılmaktadır.
Dolayısıyla hem Osmanlı devletini 33 yıl boyunca ayakta tutmaya ve toprak kayıplarını en aza indirgemeye gayret eden politikaları ve çeşitli alanlardaki uygulamaları hem de bu uygulamalar üzerinden günümüz Türkiye’sini ve yapılarını anlamak üzere Abdülhamit Han ve dönemine tarih biliminin gerektirdiği şekilde siyasi-ideolojik önyargılardan arınarak yaklaşılabilmelidir.
Bundan dolayıdır ki II. Abdülhamit Han’ın kişiliği, ailesi, düşünce yapısı ve dönemin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik olayları v.b. başlıkların incelenmesi önem arz etmektedir.
Bu maksatla 2014 yılı Şubat ayında Selanik’te 3 gün süreli uluslararası katılımlı bir kongrenin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Kongrenin organizasyonu Türk Tarih Kurumu tarafından yapılacaktır. Arzu edilmesi halinde, diğer ülke Tarih Enstitüleri veya üniversiteleri ile ortaklık kurulabilecektir.

Sempozyum Konu Başlıkları

Osmanlı’da da çoğu kıymetli şahsiyetin değeri vefatından çok sonra anlaşılmıştır. Sultan II. Abdülhamit Han da değeri sonradan anlaşılan isimlerden biridir. Kongre’de II. Abdülhamit Han ve devrinin; tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, v.b. alanlara yansıyan yönlerini irdeleyen konular ele alınacaktır. Belirlenen konular sonucunda yazılacak olan ansiklopedi çalışması Gök Sultan’a hak ettiği değeri vermek adına büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu katkının, çeşitli disiplinlere mensup akademisyenler tarafından sunulması son derece önemlidir.
Kongre’de ve ansiklopedi projesinde aşağıdaki konu başlıkları hedeflenmektedir. Hedeflenen konu başlıkları Sultan II. Abdülhamit ve devrini anlamayı kolaylaştıracak olaylardan seçilmiştir.
II. Abdülhamit Han ve Kişiliği
• II. Abdülhamit Han ve Ailesi
• II. Abdülhamit Han’ın Fiziki Özellikleri
• Kişiliği
• Eşleri
• Çocukları
• II. Abdülhamit Dönemi Kütüphanecilik Çalışmaları ve Kitap Koleksiyonu
• Hakkındaki Görüşler
II. Abdülhamit Han Devri Siyasal Olayları
• II. Abdülhamit Han’ın Tahta Çıkışı
• Kanun-ı Esasi’nin Hazırlanması ve Birinci Meşrutiyet’in İlan Edilmesi
• 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) ve Berlin Antlaşması
• Muharrem Kararnamesi”nin ilanı ve Duyun-ı Umumiye’nin kuruluşu
• Ermeni Ayaklanmaları ve Hamidiye Alaylarının Kurulması
• Toprakları Elde Tutma Dönemi ve Filistin
• Makedonya Islahatı
• Abdülhamit Han’a Suikast Girişimi
• Reval Görüşmeleri
• İkinci Meşrutiyet’in İlan Edilmesi
• 31 Mart Ayaklanması ve Tahttan İndirilişi
II. Abdülhamit Han’ın Projeleri
• Gerçekleştirdiği Projeler
• Eğitim Sistemi
• Müzecilik
• Ulaşım Sistemi
• Sağlık Sistemi
• Sosyal projeler
Gerçekleştiremediği Projeler
• Haliç Köprüsü
• Boğaziçi Köprüsü
• Yemen Demiryolu
• İlgili Diğer Temalar
II. Abdülhamit Dönemi Mimari Eserler
• Eğitim
• Hukuk Fakültesi
• Mülkiye
• Mühendislik Fakültesi
• Maden Fakültesi
• Darülmuallimat
• Şam Tıp Fakültesi
• Dar’ül Bedayi
• Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri
• Diğer Projeler
• Müzecilik
• Arkeoloji Müzesi
• Deniz Müzesi
• Ulaşım
• Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı
• Selanik’te Liman ve Rıhtım
• Trablus Telsiz İstasyonu
• Bütün yurtta Telsiz İstasyonları
• Medine Telgraf Hattı
• Şam’da Elektrikli tramvay
• Hama Demiryolu
• Şam-Halep Demiryolu
• Kudüs Demiryolu
• Ankara Demiryolu
• Diğer projeler
• Sağlık
• Darülaceze
• Şişli Etfal Hastanesi
• Diğer Projeler
II. Abdülhamit Han’ın Popüler Kültürdeki Yeri

Yürütme Kurulu:
PROF. DR. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı
PROF. DR. Ahmet CİHAN, Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
PROF. DR. Ahmet KANKAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tarih Bölümü
PROF. DR. Süleyman SEYDİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarih Bölümü
PROF. DR. İbrahim Ethem ATNUR, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü

Düzenleyenler

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Selanik
Özetlerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Ağustos 2013
Makalelerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Kasım 2013
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulmasi: 1 Ocak 2014
Sempozyum: 20-21 Şubat 2014

İletişim-Sekretarya

Türkçe / English/Contact: Uzm. Yrd. Yunus PUSTU, – 0-312- 310 23 68 / 231
Uzm. Yrd. Uğur ÖZÇELİK, – 0-312- 310 23 68 / 231

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin