SSM Yetişkin Eğitimi 2013 Bahar Dönemi

SSM Yetişkin Eğitimi 2013 Bahar Dönemi, 03 Nisan 2013’te
Yepyeni Programlarla Başlıyor…

Prof. Uğur Derman ile Hüsn-i Hat Buluşmaları (5 hafta)

03 Nisan, 10 Nisan, 17 Nisan, 24 Nisan, 01 Mayıs 2013

Çarş. – 11.00-13.00

Gördüğü ilgi üzerine ve kaçıranlar için, Uğur Derman ile keyifli seminerlerimizi bu dönemde de tekrarlıyoruz.

1.hafta : Hat Sanatında Kullanılan Alet ve Malzemenin Tanıtımı
2.hafta : Hattın Doğuşu, Çeşitlenmesi, Aklâm-ı Sitte’nin Zamanımıza Kadar Gelişimi
3.hafta : Aklâm-ı Sitte Dışındaki Yazıların Tanıtılması ve Zamanımıza Kadar Değerlendirilmesi
4.hafta : Hüsn-i Hat Eserlerinin İncelenmesi:
a) Yazma Kitaplar
b) Kıt’a ve Murakkaalar
c) Levhalar
5.hafta : Hilye ve Kitâbelerin İncelenmesi

Ücret: 480 TL
Eğitimler, öğrencilere ve öğretmenlere %50 indirimlidir.

Prof.Dr. Zühre İndirkaş / Batı Sanatında Mitoloji (6 Hafta)

08 Nisan, 15 Nisan, 22 Nisan, 29 Nisan, 06 Mayıs, 13 Mayıs 2013

P.tesi – 13.30-15.30

Yetişkin seminerlerimizin bu yeni programında, Tanrı ve Tanrıçaların mitolojik kimliklerinin tanıtımının ardından pagan mitosların zaman içinde gösterdiği değişime ve buna bağlı olarak kullanılan sembolik dile, çeşitli felsefi ve dinsel yorumlarına yer verilecek, mitolojinin Batı Sanatı’ndaki yeri ve önemi, görsel malzeme eşliğinde ele alınacaktır.

1.hafta : Mitolojinin anlamı, mitosların sanattaki yeri ve önemi.
2.hafta: Antik Yunan’da mitosların oluşumu, Titanlar; Atlas, Menoitios, Prometheus, Epimetheus.
3.hafta : Olymposlu Tanrılar Kuşağı. Baş Tanrı Zeus’un Mitolojik Kimliği, Zeus’un aşkları, evlilik ve gebelik Tanrıçası Hera’nın, mitolojik kimliği ve konuların seçilen örnekler üzerinden açıklaması ve ikonografik çözümlemelerinin yapılması.
4.hafta : Savaş ve bilgelik Tanrıçası Athena, güneş ışığı ve güzel sanatların Tanrısı Apollon ve ay ışığı ve av Tanrıçası Artemis’ın mitolojik kimliği ve öyküleri ve konuların seçilen örnekler üzerinden açıklaması ve ikonografik çözümlemelerinin yapılması.
5.hafta : Savaş Tanrısı Ares, haberci Tanrı Hermes, Ateş Tanrısı Hephaistos, Aşk ve güzellik Tanrıçası Aphrodite, Haberci Tanrı Hermes ve Ateş Tanrısı Hephaistos’un mitolojik kimlikleri ve öyküleri ve konuların seçilen örnekler üzerinden açıklaması ve ikonografik çözümlemelerinin yapılması.
6.hafta : Paris’in seçimi ve Aphrodite, Bereket Tanrıçası Demeter ve Şarap Tanrısı Dionysos’un mitolojik kimlikleri ve öyküleri ve konuların seçilen örnekler üzerinden açıklaması ve ikonografik çözümlemelerinin yapılması.

Ücret: 480 TL
Eğitimler, öğrencilere ve öğretmenlere %50 indirimlidir.

Prof.Dr. Uğur Tanyeli / Mimarlığı Modernlik Bağlamında Okumak (4 Hafta)

08 Nisan, 15 Nisan, 22 Nisan, 29 Nisan 2013

P.tesi – 11.00-13.00

Bu seminer, Türkiye’de yaygın biçimde olumlu değer yargıları çerçevesinde düşünülen modernlik meselesine, onu kutsallaştırmadan, “iyi” ve “kötü” gibi tercihleri bir yana bırakarak nasıl bakılabileceğini tartışmaya yöneliktir. Modernlik, bir tarihsel durumlar bütünü olarak ele alınacak, fiziksel çevre ve mimarlık üretiminin modern biçimleri ve mimarlıktaki güncel tartışmalar üzerinde durulacaktır. Konu, ağırlıklı şekilde Türkiye’ye referansla ele alınacaktır. Amaç, uzman olmayanların güncel fiziksel çevre kavrayışlarını geliştirmektir.

1.hafta : Modernlik tartışmalarına giriş: Modernite mimarlık ve kent bağlamında ne anlama gelir?
2. hafta : Mimarlıkta ve kentte erken modern değişimler.
3. hafta : Modernliğin muhalifleri ve mimarlık.
4. hafta : Modernite mimarlık bağlamında aşıldı mı? Bugünkü duruma genel bir bakış.

Ücret: 400 TL
Eğitimler, öğrencilere ve öğretmenlere %50 indirimlidir.

Sanat Tarihi Seminerlerimizin Kayıtları Devam Ediyor….

Prof. Dr.Uşun Tükel / Batı Sanatı-Modern Zamanlar Modül 3

20. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI / 5 hafta

22 Şubat, 01 Mart, 08 Mart, 15 Mart, 22 Mart 2013

Cuma – 11.00-13.00

1. hafta: Soyut Dışavurumculuk ve New York Okulu
2. hafta: Paris Okulu ve “yeniden Avrupa”. Op Art, Pop Art
3. hafta: Kavramsal Sanat, Minimalizm, Post-Modernizm
4. hafta: 20. yüzyılda heykelin gelişimi, büyük ustalar (Arp, Brancusi, Moore, Hepworth, Calder vd.)
5. hafta: 70’lerden sonra yeni eğilimler

Ücret: 480 TL
Eğitimler, öğrencilere ve öğretmenlere %50 indirimlidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin