ŞÖVALYE RESTORANI ÖDÜLLÜ AÇIK FİKİR VE MİMARİ KONSEPT TASARIMI YARIŞMASI

1. Yarışmanın Adı:
Şövalye Restaurantı ödüllü açık fikir ve mimari konsept tasarımı yarışması.
2. Düzenleyen Firma:
Schloss Schaumburg GmbH
3. Yarışmanın Türü ve Şekli:
Herkesin ücretsiz katılabileceği açık ve tek aşamalı olarak düzenlenen bir ödüllü
açık fikir ve mimari konsept tasarımı yarışması.
4. Yarışmanın Konusu Ve Amacı:
Almanya, 19. Yüzyılın sonlarına kadar, prenslikler halinde yönetilmiştir.
Prenslikler döneminde, her bir Prens, kendisi ve ailesinin yaşadığı güvenli bir ev,
ülkesini idare edenlerin bulunduğu hükümet merkezi, askerlerinin yaşadığı ve
silahlarını depoladığı bir askeri merkez olarak şatolar yaptırmıştır.
Şatolar aynı zamanda, asalet ve gücün sembolü binalarıdır. Bu özelliği gereği
olarak, genellikle tepelerin üzerine, güvenliğin maksimum sağlandığı
yüksekliklerde inşa edilmişlerdir. Schaumburg Şatosu da bahsettiğimiz yapıların
en önemlilerinden bir tanesidir.İlk etapta Schaumburg şatosunda, bir restoran kurulacaktır.
Şato, Almanya’nın Frankfurt şehrine 80 km mesafededir. Döneminin en büyük
derebeyliklerinden birisinin merkezi olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 1000 yıllık
geçmişe sahiptir. Meşe ve çam ormanlarıyla bezenmiş bir tepenin tam üstünde,
bir derebeylik yönetimi, prens ikametgâhı ve savunma merkezi olarak kurulmuş
ve kullanılmıştır. Napolyon’dan, Franz List’e kadar birçok Dünyaca ünlü
şahsiyete ev sahipliği yapmıştır ve Avusturya İmparatorluğu’nun kurulmasında
rol oynamıştır.
Bu şatonun etrafındaki orman içinde, bir restoran kurulacaktır.
Kurulacak Restoran’a, Şövalye Restoranı adı verilmesi düşünülmektedir.
Restoran’ın oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken bazı ölçütler
şunlardır:
a. Lokantanın kurulacağı yer, şato surlarının altında, bir tepenin
yamaçlarıdır. Orman içidir. Yaşlı birçok ağacın (meşe ve çam) ortasında
kalacaktır. Eğim, 20-40 derece aralığındadır.
b. Yemeğin yapılışı süreci ile yenilmesi mümkün olabildiği kadar aynı
mekânda olmalıdır. Aşçının ve genel olarak misafirin yiyeceği tüm
ürünlerin hazırlanmasına ilişkin faaliyetler, misafirler tarafından
izlenebilmelidir.
c. Açık havalı olmalıdır. Misafirler, güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanmalı,
yağan kar ile iç içe olunabilmeli ancak oturulup yemek yenirken, içeriye
yağmur girmemeli veya rüzgârdan en az biçimde etkilenilmeli, kışın
soğuklarında üşünmemesine yönelik çözümler (ısınma çözümleri)
üretilmelidir. d. Yapılacak yemek, temizlik standartları bakımından en üst seviyede,
misafirlerin iç rahatlığını temin edecek bir ortamda yapılmalıdır.
Lokantanın açık havada olduğu gözetilerek, toz veya dış etkenlerden
mümkün olabildiği kadar az etkilenecek şekilde düşünülmesi icap eder.
e. Orta çağın atmosferine ve yaşam / beslenme alışkanlıklarına –tahmin
edildiği kadarıyla- uygun tek çeşit yemek sunulacaktır. Katılımcıların bu
konuda bilimsel bir araştırma yapmaları gerekmez. Akıl yürüterek
varacakları sonuç çerçevesinde ulaştıkları sonuç yeterlidir. Yarışmayı
düzenleyenler tarafından bu yemek, “cağ kebabı” olarak düşünülmüştür.
Ortaçağ’da, avlanan hayvanların etlerinin bir şişe geçirilip, ateşte
çevrilerek yenildiği düşünülerek belirlenmiştir. Çok lezzetli ve yapımı
izlenmeyi gerektiren bir süreç olması koşuluyla başka yemekler de
önerilebilir. Ancak bu durumda da yalnızca o yemeğin verildiği bir lokanta
olarak çalıştırılacaktır. Örneğin, İskilip Kebabı önerildiğinde, lokanta bu
kebap için tasarlanacaktır.
f. Mümkün olabildiği kadar farklı, basit ancak uzun saatler oturulmaya
müsait ölçüde konforlu, salt mimarisiyle bile görülmeye değer bir lokanta
üretilmelidir.
g. Zeminde mümkün olabildiği kadar hiçbir hafriyat yapılmadan kurulmalıdır.
Mümkün olabildiği kadar sökülüp götürülmeye müsait ve söküldüğünde
geride hiçbir iz bırakmayacak nitelikte düşünülmelidir. Bu kapsamda
bütün alt yapı tesislerinin de mümkün olabildiği kadar az hafriyat
yapılarak üretilmesi beklenmektedir. Zorunluluk nedeniyle hafriyat
yapılması gerekirse, bu durumda da bunun mümkün olduğu kadar kalıcı
olmayan kazılar olmasına gayret edilmelidir.
h. Bütün mimari gerekler, ortaçağda kullanılan ürünler düşünülerek
(modernize edilebilir) çözülmelidir.i. Lokantada sunulan her yiyeceğin, kullanılan her objenin ve bazı hediyelik
eşyaların sergilenebileceği ve satılabileceği, yemek yiyenlerin de mümkün
olabildiği kadar otururlarken görüp incelemelerine imkan sağlayacak,
kısaca en etkili satışı temin edecek şekilde planlanmış satış stantları
bulunmalıdır. Satılacak ürünlerin şaraptan zeytinyağına, masadan
sandalyeye, turptan havuca, cağ şişlerinden lavaş ekmeğine, lokantada
bulunan ve sunulan her ürünün satılacak olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
j. Restoranda kullanılabilecek tüm ürünlerden (tabaktan çatal/bıçağa,
sandalyeden, masaya), yarışmacının uygun gördüklerinden dört adedinin
de, üretilen konsepte uygun olarak tasarlanması beklenmektedir.
k. Lokanta tuvaletlerinin de orta çağ atmosferi düşünülerek ayrıca çalışılması
gerekmektedir.
5. Yarışmaya Katılım İçin Genel Koşullar:
a. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte istedikleri sayıda
tasarımla katılabilirler.
b. Yarışmaya grup ve bireysel katılım kabul edilir.
c. Katılımcıların www.sstasarimyarismasi.com adresine girip gerekli bilgileri
girip bir kullanıcı profili oluşturmalıdır ve yarışmanın son teslim tarihine
kadar aynı kullanıcı adıyla projelerini yüklemeleri gerekmektedir.
d. Katılımcıların fikri haklara ilişkin her türlü sorunun hukuki yaptırımı
yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan şirketimiz ve seçici kurul
üyeleri sorumlu tutulamazlar.
e. Yarışmaya hiçbir eğitim şartı aranmaksızın herkes katılabilir. f. Katılım için Başvuru formunun doldurulması ve yapılan çalışmanın
istenilen herhangi bir formatta üretilmesi yeterlidir.
6. Yarışma Süreci ve Yöntemi:
a. Yarışma tarafımızca hazırlanmış www.sstasarimyarismasi.com
İsimli site üzerinden yönetilecektir.
b. Katılımcılar fikir projelerini teslim ettiklerinde yükleyeceği medya
türünde ve sunum tekniklerinde serbesttir.
c. Yarışma sekretaryası, son değerlendirme aşamasına kadar tüm
yarışmacıların isimlerini saklar ve böylece yarışma seçici kurulun
tarafsızlığını güvence altına alır.
d. Kazanan projeler yarışma web sayfasından ilan edilecek ve kazananlara
mail ile bildirilecektir.
7. Yarışmacılardan İstenilen:
a. Yarışmanın konusuyla ilgili fikir projelerin somutlaştırılması nedeniyle
görsel ve yazılı sunulması gerekmektedir.
b. Görsel örnekler eskiz çalışması şeklinde herhangi bir bilgisayar
programıyla ya da elle düzgün bir şekilde çizilerek oluşturulabilir. (çizim,
render, video, kolaj, fotoğraf, sunum, vb.) maksimum 30 MB aşmayacak
şekilde web sitemiz üzerinden, aşması halinde ( We Transfer, Sky Drive
vb.) transfer siteleri ile gönderilmelidir. Yüklemede oluşabilecek diğer
sorunlar için info@sstasarimyarismasi.com dan bizimle iletişime
geçebilirsiniz.
c. Vizyon, fikir ve proje sürecini anlatacak A4 boyutunda ve PDF formatında
bir özet yüklenmesi istenmektedir.d. Her fikir projesinde katılımcılardan beş rakamlı bir rumuzla yüklenmesi
beklenmektedir. Teslim edilecek medya türlerine ve A4 özetlere
rumuzların yazılması gerekmektedir.
8. Yarışmanın Teknik Koşulları:
a. Şatonun surlarının altında yaklaşık 1000 m2 lik bir alanda, , sanki açık
havada oturulduğu hissi yaratan, rüzgârlardan, soğuktan ve yağıştan
koruyacak, olabildiğince otantik tasarımlı, açık fakat kapalı alan
konforunu sunan, çatı ile kaplanacaktır. Bu konstrüksiyon olabildiğince
dikkat çekmeyecek şekilde ve en az kolonla taşıtılmalıdır.
b. Kullanılacak mekân tamamıyla tarihi sit alanı olduğundan hafriyat ya da
temel gerektiren yapılanmalardan kaçınılacaktır.
c. Geliştirilecek tasarımların ısıtılması ve aydınlatılması hakkında da çalışma
yapılması beklenmektedir.
9. Soru ve Cevaplar:
Yarışmacılar 30 Ocak 2015 tarihine kadar yarışmaya ilişkin soruların
info@sstasarimyarismasi.com e-posta adresine veya
www.sstasarimyarismasi.com web sayfasındaki iletişim formunu
doldurarak iletilmelidir. Cevaplar e-posta yoluyla bildirilecektir.

10. Ödüller:
Birincilik Ödülü: 5.000 TL ve Almanya (Şato) Seyahati
İkincilik Ödülü: 3.000 TL ve Almanya (Şato) Seyahati
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL veya Almanya Seyahati
Mansiyon ( 5 adet): 1.000 TL
Fikir ve eskiz projeleri arasından seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda
seçilmeye uygun görülen birincilik ve ikincilik ödülü karşılığı para almaya ve
Almanya seyahatine katılmaya hak kazanmış olacaklardır. Üçüncülük ödülünde
ise kazanan kişi para ödülü ve ya Almanya seyahatinden birini seçmesi
gerekmektedir.
Almanya’ya gerçekleştirilecek seyahatin süresi 3 gece 4 gündür. Seyahat
süresince bir gün birlikte mimari deneyim ve fikirlerin paylaşılacağı bir
Schaumburg şatosu ziyareti ve şatolar bölgesi ziyareti olacaktır.
Seyahate katılmaya hak kazanan yarışmacıların tüm ulaşım, konaklama ve diğer
günlük masrafları Schloss Schaumburg GmbH tarafından karşılanacaktır. Vize
işlemlerinden ve masraflarından, yurt dışına çıkarken bulundurulması gereken
evraklardan ve yurt dışına çıkış şartlarındaki eksikliklerden yarışmacılar
sorumludurlar. Bu eksiklikler nedeniyle, gezinin gerçekleşememesinden hiçbir
şekilde Schloss Schaumburg GmbH sorumlu olmaz.
Almanya seyahatinin tarihi, yarışma sonuçlarının ilanından sonra yapılacak
görüşmede herkes için uygun olacak bir tarih olarak belirlenecektir.Para Ödülünün Ödenme Şekli
Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç otuz gün içinde
yarışmacılara para ödülleri ödenecektir. Ödeme, yarışmacıların bildirdikleri
banka hesap numarasına yapılacaktır.
11. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın İlanı: 01 Aralık 2014
Son Soru Sorma Tarihi: 30 Ocak 2015
Son Proje Yükleme Tarihi: 28 Mart 2015, Saat 17.00
Sonuçların Açıklanması: 20 Nisan 2015
12. Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve İletişim Bilgileri:
Schloss Schaumburg GmbH Türkiye Merkez:
İletişim:
Adres: Yukarı Yurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 5A 06815 ANKARA
E-mail: info@sstasarimyarismasi.com

13. Diğer Hükümler:

A. Ödül Kazanan Eserlerin Mülkiyet Hakkı ve Fikri Hakları
Ödül kazanan mimari eserlerin mülkiyet hakkı ve her türlü fikri hakları, 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, süre, yer ve içerik
bakımından sınırsız olarak Schloss Schaumburg GmbH ’ a devredilmiş olacaktır.
Ödül alan eserin sahipleri her türlü telif ve tüm kullanma haklarını; yarışmacının
eser sahibi olarak adlandırılmak hakkı saklı kalmak koşuluyla, Schloss
Schaumburg GmbH ’ a devrederler. Diğer bir ifadeyle ödül alan eser sahipleri
sahibi oldukları esere ilişkin tüm mali hakları Schloss Schaumburg GmbH ’ a
münhasır şekilde devrederler.
Schloss Schaumburg GmbH, yarışmada dereceye giren eserlerle ilgili yapacağı
yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için ve ayrıca dereceye giren eserlerin mali
haklarının Türkiye ve dünya genelinde üçüncü gerçek ve tüzel kişilere, resmi
kurumlara devredilmesi halinde eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Bu kapsamda eser sahipleri hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını
peşinen beyan ve kabul ederler.
Schloss Schaumburg GmbH ödül kazanan projelerde değişiklik yapma hakkını
haizdir. Ödül alan projelerin uygulanıp uygulanmayacağına Schloss Schaumburg
GmbH karar verecektir. Yarışmacılar, sundukları proje dolayısıyla eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da
kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin ve bu
proje dolayısıyla Schloss Schaumburg GmbH ’ a devrettiği hakların kendisine ait
olduğunu ve daha önce bu hakları hiç kimseye devretmediğini; üçüncü kişi ya
da kuruluşların eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia
etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların
kendisine ait olacağını, Schloss Schaumburg GmbH’ un bu durumda
uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve
beyan ederler.

B. Hukuki Uyuşmazlıklarda Yetki
Yarışmayı düzenleyen Schloss Schaumburg GmbH ile yarışmacılar arasındaki
uyuşmazlıklar Türkiye / Ankara Mahkemelerinde çözümlenecektir.

C. Katılım Tutanağı
www.sstasarimyarismasi.com internet adresinden yarışamaya katılım
başvurusu yapan herkes Schloss Schaumburg GmbH’ nin ŞÖVALYE RESTORANI
MİMARİ KONSEPT VE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİNİ okumuş ve aynen
kabul etmiş sayılacaktır.