SOBİO 2014

2014 Sosyal Bilimler Olimpyatı 19 Nisan 2014 Cumartesi günü yapılacaktır.

ULUSAL SOBİO ORGANİZASYONUN AMACI
Bu organizasyonda öğrencilerin sosyal bilimlere ilgisini çekme, öğrencilere sosyal bilimleri sevdirme, öğrencilerin araştırma, yorumlama, sunma becerilerini ve toplumu olumlu yönde geliştirecek fikir üretme alışkanlıklarını geliştirme hedeflenmiştir.

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ömer Çaha
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Doç. Dr. Hüseyin Özcan
Yrd. Doç. Dr. Hasan Uğur
Yrd. Doç. Dr. Kemal Özden
Yrd. Doç Dr. Yakup Çetin
Yrd. Doç. Dr. İlbeyi Özer
Eğitimci-Yazar Süleyman Alan

ORGANİZASYON EKİBİ
Kemal Pehlivan
Celil Göçer
Serkan Göker: İstanbul Fatih Koleji
Ersin Tokdemir: Beylikdüzü Fatih Koleji
Ömer Seyrek: Şirinevler Fatih Koleji
Ali Bilgin: İstanbul Fatih Koleji
Cahit Eker: Merter Fatih Koleji
Orhan Bilgin: Avcılar Fatih Koleji

KATEGORİLER NELERDİR?

Takdim: Konuşma, hitap etme, duygu ve düşüncelerini, duyup gördüklerini güzel bir şekilde ifade etme, sağlıklı iletişimin önemli unsuru olan dili etkili kullanma…
Takdim Sorumlusu: Cahit Eker

İngilizce Takdim: Konuşma, hitap etme, duygu ve düşüncelerini, duyup gördüklerini güzel bir şekilde İngilizce olarak ifade etme, sağlıklı iletişimin önemli unsuru olan dili etkili kullanma…
İngilizce Takdim Sorumlusu: Ali Bilgin

Forum: Herhangi bir konuda düşüncelerini farklı insanlarla tartışabilme, kendisinin ve çevresindekilerin düşüncelerine eleştirel yaklaşıp sorgulayabilme…
Forum Sorumlusu: Ersin Tokdemir

Sahne Sanatları: Herhangi bir duyguyu, mesajı ve sahneyi kullanarak (drama, tiyatro v.s gösterilerle) farklı şekillerde verebilme, estetik duruşu geliştirme, sahneyi ve sanatı hayatın içinde daha aktif kullanma…
Sahne Sanatları Sorumlusu: Ömer Seyrek

Proje: Gelişim ve değişim düşüncesini öne çıkartma, reaktif değil proaktif tavrı geliştirme, yaşadığı toplumda her zaman üretici ve katılımcı olmayı amaçlama…
Proje Sorumlusu: Orhan Bilgin

KATILIM ŞARTLARI
Türkiye genelindeki tüm ilköğretim kurumları Sosyal Bilimler Olimpiyatına katılabilir.
2014 yılının genel teması: “Vefa ”.
Yılın teması özel ödüller verilirken dikkate alınmaktadır. Yarışmalara katılacak okullar temaya uygun eserler hazırlamak zorunda değillerdir.
SOBİO’ya katılacak olan okulların aşağıda belirtilen genel şartların yanı sıra her kategoride belirtilen özel şartları da kabul etmeleri gerekmektedir.
Genel Şartlar
1. Bir öğrenci sadece 1 kategoride yarışmaya katılabilir.
2. Yarışmaya katılacak öğrenci sınıfları aşağıdaki gibidir:
Takdim: 5- 6- 7- 8. sınıf
İngilizce Takdim: 5-6-7-8. sınıf
Forum: 6-7- 8. sınıf
Sahne Sanatları: 1-8. sınıflar arası
Proje: 5- 6- 7- 8. sınıf
3. Tüm kategorilerde ön eleme yapılacaktır. Kategorilerin ön eleme şartları “Kategorilerin Şartnameleri” bölümünde yer almaktadır.
a. Ön elemeye katılacak eserlerin en geç 28 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamış olması gerekmektedir.
b. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
c. Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları çalışmaları kameraya çekip, görüntülü olarak 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir.
d. Ön elemeler gönderilecek olan çekimler üzerinden yapılacağı için çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
e. Net olmayan, seslerin anlaşılamadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
f. Ön elemeyi geçip finallere kalan öğrenciler internet üzerinden duyurulacak, telefonlar ya da posta yoluyla bir duyuru yapılmayacaktır.
4. Yarışmacılar, seçecekleri tüm konuları “Sosyal Bilimler” alanından belirlemek zorundadırlar. Bu alan dışındaki çalışmalar ön elemede elenecektir.
5. Yarışma günü kılık kıyafet yönetmeliğine uymak şartıyla serbest kıyafetle gelinebilir.
6. Okullar, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri gibi sadece bir veya birkaç kategoride de katılabilirler. (Yarışmaya katılmak isteyen okulların bütün kategorilere katılma şartı yoktur.)
7. Yarışma esnasında fotoğraf ve video kamera çekimi olimpiyat heyetinin iznine tabidir.
8. Yarışmaya katılacak tüm çalışmaların her türlü sorumluluğu yarışmacıların kendilerine aittir.
9. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.
10. Yarışma sırasını kaçıran öğrenciler ve okulların durumu organizasyon heyetinin takdirine bırakılmıştır.
11. Yarışmacılar, değerlendirme heyetine yiyecek, içecek veya hediyelik eşya (sunum gereği de olsa) takdim edemezler.
12. Yarışmaya katılacak tüm çalışmalar Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda olmalıdır.
13. Yarışma esnasında kullanılacak afiş, asetat, sunum, yazı v.s. arşivlenebilecek tüm materyallerin bir örneği en geç yarışma günü olimpiyat heyetine teslim edilecektir.
14. Ön elemeyi geçip finallere katılan her öğrenciye ve okula katılım sertifikası verilecektir.
15. Yarışmaya katılacak okullar, katılımcıların ulaşım, konaklama, yeme-içme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayacaklardır.
18. Öğrenciler bir rehber öğretmen eşliğinde çalışabilir. (Rehber öğretmen varsa, başvuru formunda belirtilmeli. Öğretmen ödülleri başvuruda belirtilen isme verilecektir.)
19. Organizasyon heyeti, yarışma öncesinde katılacak okulları bilgilendirmek şartıyla olimpiyatla ilgili değişiklikler yapma hakkına sahiptir. (Olimpiyata katılacakların www.sobio.info internet sitesinde yapılacak duyuruları dikkatle takip etmelerini öneririz)
20. Finaller, 19 Nisan 2014 Cumartesi günü tamamlanacak, aynı gün akşamı ödül töreni yapılacaktır. Ödül törenine tüm katılımcılar davetlidir.
21. Yarışma günü katılımcı öğrencilerin öğrenci kimlik belgelerini yanlarında getirmeleri zorunludur. Başvurusu yapılan öğrencinin yerine başka bir öğrenci getirilemez.
22. Olimpiyata katılacak olan eserlerin/çalışmaların daha önceki SOBİO’lara katılmamış olması gerekmektedir.
23. Finale katılacak olan okulların duyurusu SOBİO’nun internet sitesinden 2 Nisan 2014 Çarşamba günü yapılacaktır.

SOBİO TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 28 Mart 2014 Cuma ( 29 Mart Cumartesi Ön eleme)
Finale Kalanların Duyurusu: 2 Nisan 2014 Çarşamba
Finaller: 19 Nisan 2014 Cumartesi
Ödül Töreni: 19 Nisan 2014 Cumartesi akşamı

KATEGORİLERİN ŞARTNAMELERİ

FORUM:
TANIM
Kuralına ve usulüne uygun olarak bir konu üzerinde farklı kişilerin konuşması ve savunması temeline dayanan karşılıklı fikir alışverişidir.
AMACI
Herhangi bir konuda düşüncelerini farklı insanlarla tartışabilme, kendisinin ve çevresindekilerin düşüncelerine eleştirel yaklaşıp sorgulayabilme.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 öğrenciyle katılabilirler.
2- Öğrenci verilen konuyu istediği biçimde savunur, konunun istediği bölümünü ele alabilir.
3- Yarışmacılar oldukları yerde, ayağa kalkarak veya oturarak konuşmalarını yapabilirler.
4- Forum 4 aşamadan oluşacaktır:
1. aşamada öğrenciler aşağıda verilen konuyla ilgili görüşlerini kameraya çekip görüntü kaydını ön eleme için, geç 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ulaştırması gerekmektedir. Ön eleme bu görüntüye göre yapılacağı için burada yer alan görüntülerin ve sesin net, anlaşılır olması gerekmektedir. Ön elemede, öğrencilerin konuya yaklaşımı, kendini ifade etme yeteneği değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulacak ve 19 Nisan 2014 Cumartesi günü yapılacak olan 2. aşamaya katılacaklardır.
2. aşamada öğrenciler, diğer yarışmacılar ve değerlendirme heyeti önünde konuyla ilgili ve gönderdikleri kamera kaydı paralelinde en fazla 5 dakikalık bir konuşma yapacaklar, diğer yarışmacıların sorularını ve eleştirilerini yanıtlayacaklardır. Sürenin aşımı durumunda jüri puan kesintisi yapacaktır. 2. aşamanın sonunda değerlendirme heyeti konuşmalara bakarak eleme yapacaktır. Kaç öğrencinin 3. aşamaya kalacağı değerlendirme heyetinin takdirine bağlıdır. 3 ve 4. aşamalara kalan öğrencilerle devam edilecektir.
3. aşamada finale kalan öğrenciler jürinin belirlediği yeni bir konu hakkında tekrar görüşlerini açıklayacaklar, diğer arkadaşlarına sorular sorup kendilerine sorulanlara cevap verecekler. ( Bu bölümde verilecek konu daha önce öğrencilere duyurulmayacak, 3. aşama sırasında bildirilecektir.)
4. aşamada değerlendirme heyeti ihtiyaç duyulursa öğrencilere sorular soracak, dereceye giren öğrenciler belirlenecektir.
4- Yarışmaya 6-7-8. sınıf öğrencileri katılabilir.
5- Bu kategoriye katılacak olan öğrenciler yarışma öncesinde, değerlendirme heyetinin onayını almak şartıyla, konuya uygun olarak kıyafet giyebilir, yardımcı materyal kullanabilir.

FORUMUN KONUSU: “Sosyal medyanın sosyalleşme üzerindeki etkileri.”

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
1- Düşüncelerini anlatabilme ve fikrini savunabilme,
2- Diğer öğrencilerin fikirlerine yaklaşımı (olumlu – olumsuz eleştirel bakış),
3- Kendisine yöneltilen soru ve eleştirilere cevap verebilme,
4- Diğer yarışmacıları saygı çerçevesinde dinleme ve onlara soru sorabilme.

SAHNE SANATLARI
TANIM
Gurup olarak kişilerin kendi orijinal eserlerini veya başkasına ait yazılı bir eseri sahnede gösterebilmeleridir.
AMACI
Herhangi bir düşünce veya mesajı drama, müzikal, komedi, pandomim gibi gösterilerle farklı şekillerde verebilmek ve estetik düşünceyi geliştirmektir.
KURALLARI
1- Yarışmaya katılacak olan çalışmaların daha önceki SOBİO’lara katılmamış olması gerekmektedir.
2- Gösteri süresi sahne hazırlıkları dahil en fazla 15 dakikadır. ( Bu sürenin geçilmemesi değerlendirme adına önemlidir. Kullanılacak dekor bu süre dikkate alınarak seçilmelidir.)
3- Okullar yarışmaya 1 oyunla katılabilirler.
4- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları oyunu kameraya çekip 28 Mart 2014 Cuma günü akşamına kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir. Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılmadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
5- İlköğretim kurumlarının 1-8. sınıflarında okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
6- Yarışmaya katılım, gurup şeklinde olacaktır. (Tek kişilik gösteriler yarışmaya kabul edilmeyecektir.)
7- Ödüllendirmede gurup esas alınıp gruba ödül verilecektir
8- Derece alan gurup üyelerine ayrı ayrı başarı belgesi verilecektir.
9- Gösteride mikrofon kullanılmayacaktır.
10- Yarışmacılar dekorlarını kendileri temin edeceklerdir.
11- Kullanılacak dekor malzemeleri başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir.
12- Dekor taşınması ve yerleştirilmesinden okulların kendileri sorumludur.
13- Sahne hazırlanması sırasında perde açık olacaktır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Senaryo
2- Sahne Tasarımı (Dekor ve kostüm)
3- Rol yeteneği
4-Oyun veya gösterinin orijinalliği
5- Süre kullanımı

PROJE
TANIM
Seçilmiş herhangi bir alanda geliştirilen bir fikrin toplum tarafından kullanılabilirliğini göstermek amacı ile hazırlanmış yeni bir taslak (Örnek projeler; geleceğin okul bahçesi projesi, yeni bir spor dalı projesi…)
AMACI
Gelişim ve değişim düşüncesini öne çıkartma, reaktif değil proaktif tavrı geliştirme, yaşadığı toplumda her zaman üretici ve katılımcı olmak.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 projeyle katılabilirler
2- Projeler en fazla 2 öğrenci tarafından hazırlanıp sunulacaktır.
3- Eğer gurup olarak katılım olursa her öğrencinin proje konusuna hakim olması gerekmektedir. (Jüri üyeleri gurup öğrencilerinden herhangi birine anlatım yaptırabilir.)
4- Proje konusu sosyal bilimler alanından seçilmelidir. Alan dışı çalışmalar ön elemeden geçemeyecektir.
5- Tamamen orijinal olmalıdır. (Proje öğrenci tarafından hazırlanmış olmalı)
6- Öğrenci, projesini hazırlarken bir rehber öğretmenle beraber çalışabilir.
7- Projeyle ilgili gerekli grafik, şekil, şablon v.s. yarışma esnasında proje sergisinde yer almalıdır.
8- 5-6-7-8. sınıf öğrencileri bu kategoriye katılabilir.
9- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları projenin sunumunu, kameraya çekip 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir.(Tanıtım sunumunu kamera karşısında projeyi hazırlayan öğrenci/öğrenciler yapmalıdır.) Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılamadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
10- Projeler, finallerin yapılacağı gün sergilenecek ve bu sergi esnasında jüri heyeti tarafından değerlendirilecektir.
11- Sergide kullanılacak pano boyutları önceden yarışmacılara duyurulacaktır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- Orijinallik
2- Projeyle birlikte gelen değişim
3- Sonuca ulaşma ve uygulanabilirlik
4- Projeyi savunabilme
5- Yararlanılan veya kullanılan materyaller.

TAKDİM

TANIM
Bir kimseyi, bir filmi, bir yayımı, bir olayı, gezip gördüğü veya araştırdığı bir yeri, bir topluluğa takdim etmek, anlatılan konu hakkında belirli bir sürede açıklama yaparak tanıtmak, sunmak.
AMACI
Konuşma, hitap etme, dert ve düşüncelerini, duyup gördüklerini güzel bir şekilde ifade etme, sağlıklı iletişimin önemli unsuru olan dili etkili kullanma.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 öğrenciyle katılabilirler.
2- Konu, sosyal bilimler alanından seçilmelidir (Her yarışmacı istediği konuyu seçebilir.)
3- Yarışmaya 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
4- Takdim süresi en fazla 10 dakikadır.
5- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları takdimi kameraya çekip 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir. Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılmadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
6- Ön elemeyi geçen çalışmalar internet üzerinden bildirilecektir.
7- Öğrenciler takdimlerinde bilgisayar sunumu, afiş, broşür, katalog kullanabilir, müzikten yararlanabilirler.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- Süreyi verimli kullanma
2- Konu bütünlüğünü sağlayabilme
3- Anlatabilme yeteneği
4- Vücut dilini kullanabilme
5- Kullanılan materyallerin çeşitliliği

İNGİLİZCE TAKDİM

TANIM
Bir kimseyi, bir olayı, bir yeri, kendi belirleyeceği herhangi bir konuyu belirli bir sürede bir topluluğa İngilizce takdim etmek, anlatılan konu hakkında açıklama yaparak tanıtmak, İngilizceyi en iyi şekilde kullanarak sunmak.
AMACI
İngilizce konuşma, hitap etme, dert ve düşüncelerini, duyup gördüklerini güzel bir şekilde ifade etme; sağlıklı iletişimin en önemli unsuru olan ve dünyanın en çok konuşulan dili olan İngilizceyi etkili kullanma.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 öğrenciyle katılabilirler.
2- Konu, sosyal bilimler alanından seçilmelidir. Alan dışında yapılan seçimler ön elemede elenecektir.
3- Yarışmaya 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
4-Takdim süresi en fazla 10 dakikadır.
5- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları takdimi kameraya çekip 28 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir. Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılmadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
6- Ön elemeyi geçen çalışmalar internet üzerinden bildirilecektir.
7- Öğrenciler takdimlerinde bilgisayar sunumu, afiş, broşür, katalog kullanabilir, müzikten yararlanabilirler.
8- Yarışmaya katılacak olan öğrencinin anadili İngilizce olmamalıdır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- İngilizceyi etkin kullanma ve dile hâkimiyet
2- Konuya hâkimiyet ve konu bütünlüğünü sağlayabilme
3- Akıcılık ve doğru telaffuz
4- Düzgün yapıda cümleler kurabilme ve zengin kelime çeşitliliği
5- Süreyi verimli kullanma
6- Anlatabilme yeteneği ve vücut dilini kullanabilme
7- Kullanılan materyallerin çeşitliliği

ÖDÜLLER
Yarışmaya hak kazanan projelerden,
Takdim-İngilizce Takdim-Forum kategorilerinde: 1-4. arası: Altın Madalya; 5-15. arası: Gümüş Madalya; 16-30. arası: Bronz Madalya;
Sahne Sanatları kategorisinde: 1-4. arası Altın Madalya; 5-10. arası Gümüş Madalya; 11-20. arası Bronz Madalya;
Proje kategorisinde: 1-4. arası Altın Madalya; 5-20. arası Gümüş Madalya; 21-40. arası Bronz Madalya verilecektir.

Ayrıca her kategoride en yüksek puan alan öğrenci/gurup ve öğretmenlerine aşağıdaki para ödülleri verilecektir:

 

KATEGORİ

1.

2.

3.

MANSİYON

TAKDİM

ÖĞRENCİ

1200 TL
ÖĞRETMEN

1200 TL

ÖĞRENCİ

800 TL
ÖĞRETMEN

800 TL

ÖĞRENCİ

400 TL
ÖĞRETMEN

400 TL

ÖĞRENCİ

250 TL
ÖĞRETMEN

250 TL

İNGİLİZCE TAKDİM

ÖĞRENCİ

1200 TL
ÖĞRETMEN

1200 TL

ÖĞRENCİ

800 TL
ÖĞRETMEN

800 TL

ÖĞRENCİ

400 TL

ÖĞRETMEN

400 TL

ÖĞRENCİ

250 TL
ÖĞRETMEN

250 TL

PROJE

ÖĞRENCİ

1200 TL
ÖĞRETMEN

1200 TL

ÖĞRENCİ

800 TL
ÖĞRETMEN

800 TL

ÖĞRENCİ

400 TL
ÖĞRETMEN

400 TL

ÖĞRENCİ

250 TL
ÖĞRETMEN

250 TL

FORUM

ÖĞRENCİ

1200 TL
ÖĞRETMEN

1200 TL

ÖĞRENCİ

800 TL
ÖĞRETMEN

800 TL

ÖĞRENCİ

400 TL

ÖĞRETMEN

400 TL

ÖĞRENCİ

250 TL
ÖĞRETMEN

250 TL

SAHNE SANATLARI

GURUP

3000 TL
ÖĞRETMEN

1200 TL

GURUP

2500 TL
ÖĞRETMEN

800 TL

GURUP

2000 TL

ÖĞRETMEN

400 TL

GURUP

1500 TL
ÖĞRETMEN

250 TL

 

SOBİO ile ilgili detaylı bilgilere www.sobio.info adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

YARIŞMA MEKANLARI

Takdim, İngilizce Takdim, Forum, Proje kategorileri İstanbul Fatih Koleji Merkez Kampüsünde ( Çobançeşme), Sahne Sanatları kategorisi ise Şirinevler Fatih Kolejinde yapılacaktır.

SOBİO İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZ İÇİN :

bilgi@sobio.info

elektronik posta adresimize ileti gönderebilirisiniz.