“SEVGİ” Konulu Resim Yarışması

İZMİR SAĞKAL DERNEĞİ

“SEVGİ” Konulu Resim Yarışması Şartnamesi

KONUSU: SEVGİ

AMACI: Günümüzde; Sevginin gücüne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak.

İÇERİK: Karşılık beklemeyen sevginin kişiye verdiği mutlulukla sürdürülebilir sağlıklılık.

ZAMANI: 01 Mart 2017- 05 Mayıs 2017

KATILIM: Türkiye genelinde tüm Özel ve Resmi Okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul
öğrencilerine açıktır. İki kategoride değerlendirme yapılacaktır.
1. Kategori: 8-10 yaş arası
2. Kategori: 11-13 yaş arası

YARIŞMA ŞARTLARI:
A) Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
B) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile SAĞKAL DERNEĞİ çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.
C) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin SAĞKAL DERNEĞİ tarafından
kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili
bilumum haklarını, SAĞKAL DERNEĞİ’ne verdiğini kabul eder.
D) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan, verdiği kullanım hakkını kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu hak için kendisine
verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri
kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. SAĞKAL DERNEĞİ, eserler için katılımcının yukarıda verdiği
kullanım hakkı karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
E) Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
A) Her katılımcı, yarışmaya daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış, özgün 1 (bir) resimle
katılabilir.
B) Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde olmalıdır. Paspartu, çerçeve ya da kenar süsü
kullanılmamalıdır. Resmin ön yüzünde hiçbir yazı, imza ve ibare olmamalıdır. Arkasına katılım
bilgilerinin yer aldığı ekte verilen katılımcı bilgi formu yapıştırılacaktır.
C) Pastel boya, guvaş boya, suluboya kullanılabilir. Fotokopi ya da dijital ortamda hazırlanan resimler
yarışmaya kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
-Yarışmaya katılacak öğrencilerin yapıtları okudukları Okul Müdürlükleri kanalıyla yarışma takvimi
süresi içinde SAĞKAL Derneği – Umut Atölyesi: Onur Mah. Hale Sok. No:15 BALÇOVA-İZMİR
adresine ulaştırılacaktır. Eserler en geç 05 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili adrese
posta, kargo yoluyla ya da elden teslim edilerek ulaştırılmadır. Resim teslim edilirken; şartnamenin
sonunda verilen “Katılım Formu” nun resmin arkasına yapıştırılması ve mutlaka veli tarafından
imzalanması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan resimler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılan eserler katılımcılara gönderilmeyecektir. Geri almak isteyenler ilgili adrese gelerek
elden 30 gün içinde resimlerini alabileceklerdir. Posta ya da kargoda zarar gören/kaybolan eserlerden
kurumumuz sorumlu değildir.

DEĞERLENDİRME KURULU
BURAK ERİM Sanatçı / Özel Aydın Başak Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni
EMEL ATALAY Küratör/ Kuşadası Uluslararası Kültür ve Sanat Diyaloglar Derneği Başk.
EVŞEN ALGI ÇELİK Sanatçı/ Selçuk Özsoy Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni
HAVVA MARTA Sanatçı
ÜLKÜ ÜNAL Sanatçı/ Buca Eğitim Fak. Resim İş. Böl. Öğretim Üyesi (Emekli)
Dr. ÖZLEM SÜTAŞ Sağkal Derneği Başkan Yardımcısı
jüri isimleri alfabetik olarak yazılmıştır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Resim yarışması: İki kategoride değerlendirilecektir.
Birinci kategori: İlkokul öğrencileri ( 8-9-10 yaş)
İkinci kategori: Ortaokul öğrencileri (11-12-13 yaş)
Seçici kurul tarafından değerlendirilen eserler iki ayrı kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük
olarak ödüllendirilecektir.

ÖDÜLLER
İki kategoride birinci olanlara LAPTOP
İki kategoride ikinci olanlara TABLET
İki kategoride üçüncü olanlara FOTOĞRAF MAKİNESİ
ÖDÜL TÖRENİ
26 Mayıs 2017 de, saat 19.00-20.00 arası SağKal Derneği Umut Atölyesinde ödüller sahiplerine
verilecektir.
Ödül törenine katılımcılar mutlaka velileri ya da öğretmenleri ile gelmek zorunluluğundadır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Hedef kitleye duyurulması (Öğrencilere duyurulması) 01.03.2017
Eserlerin SAĞKAL Derneğine teslim edilmesi. (Son gün) 05.05.2017
Jüri toplantı günü 12.05.2017
Sonuçların açıklanması 15.05.2017
Ödül töreni 26.05.2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Onur Mah. Hale Sok. No:15 BALÇOVA-İZMİR
Tel: 0232 4468475- 0532 3086528
Faks: 0232 4468473
E- mail: info@sagkal.org- info@umutatolyesi.com
Web: www.sagkal.org- www.umutatolyesi.com

 

KATILIM FORMU

Yarışma şartnamesini katılımcı adına okudum ve koşulları kabul ediyorum.

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı:

İmzası:

Tarih:

Katılım Formunu doldurduktan sonra resimlerin arka sol köşesine yapıştırılacaktır.

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

KATEGORİ

1. KATEGORİ O 2. KATEGORİ O

OKULU

OKUL ADRESİ/TELEFONU

RESİM ÖĞRETMENİNİN ADI

EV ADRESİ

EV TELEFONU

VELİNİN CEP TELEFONU