SAYISAL GÜNDEM 2020

Avrupa Birliği büyüme stratejisi çerçevesinde 2011 yılında başlattığı “Digital Agenda for Europa” programı ile 2020’ ye kadar yürütülecek bir dizi eylem planı oluşturdu. Yedi ana başlık altında 132 eylemden oluşan bu çalışmalar yıllık skorlamalarla takip ediliyor ve ilerlemeler kaydediliyor. Avrupa Birliğinin 2020’ ye kadar toplam büyümesine % 5 ek katkı getirerek kişi başı gelirin 1500 Euro daha fazla olmasını sağlayacak bu çalışmalar sonucunda doğrudan istihdama 1,2 milyon, dolaylı istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı sağlanmış olacak.

Türkiye’ nin benzer bir Sayısal Gündemi ve ajandasının olması gerektiği açık. Hele ki; Avrupa Birliğinde eylem planlarına giren bazı konularda, ülkemizde henüz derli toplu hiçbir şey söylenmediği gerçeğinden hareketle geç kalmadan birşeyler yapılması gerekiyor. Ülkemizin kıt kaynakları ile kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmesi ve büyümesi için ana dinamiklerden biri olacak BT sektörünün ve tüm sektörlerdeki BT kullanımının, planlı, ölçülebilir, verimli ve etkin kullanımın sağlanması gerektiği açık.

Bu ihtiyaçlardan hareketle TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’ nı oluşturan TBD, bugünden 2020 yılına kadar uzanacak bir süreçte 7 ana hedef ve şimdilik 39 uzmanlık alanında gruplar oluşturmaya karar vermiştir.

Tamamen gönüllük esasına göre çalışacak gruplarımız, grubun ilgi alanına giren konularda çalışacaklar, uzmanlıklarını geliştirecek ve TBD adına ülkemizin “ Sayısal Gündemi” nin oluşmasında etkin bir rol üstleneceklerdir.

Sizi bekliyoruz!
http://sayisalgundem.org.tr/