SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 2012

KONGRENİN AMACI 
       
      Düzenlemekte olduğumuz 6.Savunma Teknolojileri Kongresi, SAVTEK-2012 ile;
 
      TSK, üniversite ve savunma sanayii temsilcilerinin bir araya gelmesi ve savunma teknolojilerine yönelik mühendislik, temel bilimler ve yönetim bilimleri alanlarında yukarıda belirtilen ana temalar çerçevesinde AR-GE çalışmalarını içeren bildirilerin tartışılması hedeflenmekte,
Ulusal strateji ve politika düzeyindeki önceliklerin açılış oturumu ile panellerde yönetsel düzeyde değerlendirilmesi ve ülkemiz için önerilerin üretilmesi beklenmektedir.
 

ANA TEMALAR 
     Kara/Deniz/Hava-Uzay Platformları
     İnsansız Sistemler
     Muhabere, Elektronik, Bilgi, Keşif ve Gözetleme Sistemleri 
     Elektro-Optik ve Algılayıcı Teknolojileri 
     Ağ Merkezli Harp
      Elektronik Harp Sistemleri
      Siber Güvenlik Teknolojileri
     Modelleme-Simülasyon 
     İnovasyon; AR-GE ve Teknoloji Yönetimi
     Sistem, Proje, Üretim ve Risk Yönetimi
     Yöneylem Araştırması ve Karar Destek Sistemleri 
     Savunmada İhtiyaç ve Kaynak Yönetimi
     Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
     Kalifikasyon/Sertifikasyon/Akreditasyon 
      Silah-Mühimmat-İtki Sistemleri 
     Malzeme Teknolojileri
      Zırh, Koruma ve Görünmezlik Teknolojileri
      KBRN Savunma Teknolojileri
      Savunmada Enerji Yönetimi
      Mikro ve Nano Teknolojiler

ÖNEMLİ TARİHLER
 
    27 Şubat 2012  Bildirilerin tam metninin bildiri iletim sistemine yüklenmesi için son gün. Bildiri kayıt sistemi 26 Ocak 2012 tarihinde aktif olacaktır.
 
    12 Mart 2012 Yazarlara bildirilerinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi.
 
    11 Mayıs 2012  Kongrede bildiri sunacak yazar ve izleyicilerin kayıtları için son gün. 
       
    08 Haziran 2012 Kabul edilen bildirilerin Microsoft PowerPoint sunumlarının gönderilmesi için son gün.
 
    20-22 Haziran 2012 SAVTEK 2012 Kongresi, ODTÜ KKM

Y.Doç.Dr. Ender CİĞEROĞLU (Kongre Sekreteri)
 
      Tel: (0312) 210 72 00 (Merkez)- (0312) 210 25 79 (Ofis)

    Adres: ODTÜ BİLTiR Merkezi
      Dumlupınar Blv. No:1

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi
      06800, Çankaya, ANKARA

    e-posta: savtek@metu.edu.tr
 
      Web Adresi: www.savtek.metu.edu.tr