Savaş ve Edebiyat Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar;

Savaş, bütün toplumların yüz yüze geldiği bir gerçektir. En sıcak yaşandığı yer cephe olsa da cephe gerisinde yaşananlarla etkisi bütün bir topluma yayılır. Yazar ve şairlerin insanı etkileyen bu derece önemli bir olguyu eserlerinde işlemeleri son derece tabiîdir. Düzenlemiş olduğumuz bu sempozyumda savaşın yazar ve şairlerin kalemindeki yansımasını göstermek istedik.

İçinde bulunduğumuz 2014 yılının Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan I. Dünya Savaşı’nın 100. yılı olması bu sempozyumun önemini daha da arttırmaktadır. İnsanla ilişkili bütün olgular gibi savaş da edebiyatın kaynaklarından biridir. Bu malzemelerin bilimsel tekniklerle ve yeni bakış açılarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu bilimsel toplantıya değerli katkılarınızı bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Sempozyum Hakkında

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Savaş ve Edebiyat Sempozyumu” 16-18 Aralık 2014 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Amacımız savaşın yazar ve şairlerin kalemindeki yansımalarını yeni bakış açıları ve araştırma teknikleriyle bilim dünyasına kazandırmaktır. Savaş ve edebiyat kavramları, edebiyatın gerçekliği savaşın kurmacası, edebiyatta savaş karşıtı söylem, savaş-basın ve edebiyat ilişkisi, Kırım Savaşı’ndan I. Dünya Savaşı’na savaşların edebiyata yansıması, Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze savaş ve edebiyat konuları üzerinde yapılacak yeni değerlendirmeler sempozyuma zenginlik katacaktır.

Uluslararası düzenlenen Savaş ve Edebiyat Sempozyumu’nda sunulan bildiriler daha sonra sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. 18 Aralık 2014’te Sakarya’nın tarihî ilçesi Taraklı gezilecektir. Sivil mimarînin güzel örneklerini barındıran Taraklı, asırlık evleri, 1517 tarihli Yunus Paşa Camii (Kurşunlu Cami), tarihî hanı, hamamı, asırlık çınarıyla Türk kültürünün yaşayan mekânlarından biridir. Ulaşım ücreti katılımcılara aittir. 16 ve 17 Aralık 1014 tarihlerindeki öğle ve akşam yemekleri ile bir gecelik konaklama ise tarafımızdan karşılanacaktır.

Konu Başlıkları

1. Savaş ve Edebiyat

-Edebiyatın Savaşı

-Savaş edebiyatının tarih yazımına etkisi

-Savaş ve edebiyat kavramları

-Edebiyatın gerçekliği savaşın kurmacası

-Edebiyatta savaş karşıtı söylem

-Edebiyatın savaşa bakışında ideolojik yaklaşımın etkisi

-Savaş, basın ve edebiyat

2. Kırım Savaşı’ndan I. Dünya Savaşı’na Savaşların Edebiyata Yansıması

3. Kurtuluş Savaşından Günümüze Savaş ve Edebiyat

[email protected]

http://savasveedebiyatsempozyumu.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.