Robotav Ortaokul ve Lise Öğrencileri Robot Yarışması

Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Robotav Ortaokul ve Lise Öğrencileri Robot Yarışması

Kütahya ili Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Müdürlüğünün Türkiye geneli Bakanlığımıza bağlı resmî / özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “ROBOTAV Ulusal Robot Yarışması”.

Türkiye geneli ortaokul ve lise öğrenimine devam eden öğrencilerin Robotik kodlama ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla ROBOTAV ULUSAL ROBOT YARIŞMASI düzenlenmektedir.

KURULUŞTAN KURTULUŞA CUMHURİYETİN 100. YILINA
ULUSAL ROBOT YARIŞMASI GENEL ŞARTNAME

1. AMAÇ: Okulumuz, Türkiye geneli ortaokul ve lise öğrenimine devam eden öğrencilerin
Robotik kodlama ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla 2023 ROBOTAV ULUSAL
ROBOT YARIŞMASI düzenlemektedir.

2. KAPSAM: Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları ve
Bilim Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul ve Resmi/Özel Lise öğrencileri katılabilir.

3. PROJE KOORDİNATÖRÜ: Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi koordinatörlüğünde
yürütülür.

4. BAŞVURU KOŞULLARI, BELGELERİ VE YÖNTEMİ
a) Yarışma başvurusu, 23 Ocak 2023- 10 Mart 2023 tarihleri arasında
tavsanlifenlisesi.meb.k12.trsayfasından alınacaktır.

b) Robot isimleri en fazla on iki karakter ve latin alfabesinden oluşacaktır. Robot isimlerinde
aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin
başvuruları onaylanmayacaktır.

c) Katılımcı Kapasitesi: Yarışmaya Ortaokul düzeyi hızlı çizgi izleyen kategorisinden 32
takım, ortaokul düzeyi diğer kategorilerden ayrı ayrı 30’ar takım kabul edilecektir.Lise düzeyi tüm kategorilerden ayrı ayrı 30 ‘ar takım kabul edilecektir. Ortaokul ve lise
düzeyi tüm kategorilerde geç erli olmak üzere b aşvuru sayısının fazla
olması durumunda, başvuru tarihine göre ilk 30 takım asil, sonraki 15 takım ise yedek
olarak 22 Mart 2023 tarihinde okulumuz internet sitesinde ilan edilecektir. Bir okuldan
aynı kategoride birden fazla takımın başvuru yapması halinde başvuran okulun
ilk başvurusu asil alınacak, diğerleri yedek listede olacaktır. Yarışmabaşvuruları ücretsizdir.

d) Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek
şekilde yerleştirilmelidir.

e) Kullanılan Lityum Polimer (Li-Po) pillerin “güvenli şarj çantası – liposafebag” olmadan şarj
edilmesi kesinlikle yasaktır. Elektrik ihtiyaçları tarafımızdan sağlanacaktır.

f) Organizasyon süresince katılımcılardan izin alınarak yarışma alanında okulumuz
tarafından flaşsız fotoğraf çekimi ve video kaydı yapılacaktır.

g) Yarışmalardan önce veya sonra, rakibi veya hakemi aşağılayıcı hareketlerde bulunan
yarışmacılar katıldıkları bütün yarışmalardan elenir.

h) Pistler sıfır hata ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır ancak %5 tolerans ile üretildiği
düşünülerek robotlarınızı buna göre tasarlamanız gerekmektedir.

i) Pistlerin konumları, ortamın ışıklandırma ve ses seviyeleri robotların etkilenmeyeceği
şekilde ayarlanacaktır. Bu konularda gelen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

j) Yarışmalar esnasında herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları
yarışmadan elenir.

k) Robotlar dayanıklı şekilde tasarlanmalıdır. Yarışmalarda kullanılan pist ve parkur
parçalarının robotlara zarar vermesi durumunda sorumluluk TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ YARIŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ ekibine ait değildir, itirazlar
değerlendirilmeyecektir.

l) Yarışma kuralları altında belirtilen robot özelliklerini sağlamayan robotlar yarışmalara
kesinlikle katılamayacaktır.

m) Robotunu yarıştıracak yarışmacılar kimlik kartlarını ve robot etiketlerini hakeme ibraz
etmek zorundadır.

n) Kategori kurallarında belirtilmeyen bütün durumlarda tek yetkili, yarışma hakemleri ve jüri üyeleridir.

o) Sıralamayı etkileyebilecek bir durumda yarışma hakemi yarışmacılara sormadan bir
robotu ya da tüm robotları tekrar yarıştırabilir.

p) Organizasyon boyunca katılımcıların kişisel eşyalarının güvenliğinden katılımcılar
sorumludur.

q) Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel
verileri istenemez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen
hususların dışında başka amaçlarla kullanılamaz, üçüncü kişilere verilemez ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinir

r) Sitedeki kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda tek yetkili yarışma hakemleridir.

s) Gerekli izinler alınarak, yarışma öncesi, yarışma anı ve sonrası yarışmaya ait öğrenci
fotoğrafları, yarışma fotoları ve videolarını sosyal medyadan TAVŞANLI 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER FEN LİSESİ YARIŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ tarafından paylaşılacaktır.

t) Takımlar iki öğrenci ve bir danışman öğretmenden oluşur.

u) Danışmanlar Başvuru yapan Okulda çalışan öğretmen olmalı.

v) Danışmanlar yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar
yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar.

w) Öğrencilerin her türlü davranışlarından danışmanlar sorumludur ve yarışmalar boyunca
danışmanlar salonda bulunmak zorundadırlar.

x) Ekip sorumlusu danışman öğretmenler kendi okullarından birden fazla ekibin sorumlusu
olabilirler. Yarışmaya katılacak öğrencilerin aile ve okul izinleri danışmanlar tarafından
takip edilip resmi olarak belgeleri hazırlanmakla sorumludur.

y) Ekipteki tüm üyeler aynı okuldan olmak zorundadır. Her bir takım tasarla çalıştır
kategorisinde en fazla bir, diğer kategorilerde(geri dönüşüm kategorisine ve çizgi izleyen
robot kategorisine) en fazla 2 robotla katılabilir. Bir öğrenci farklı takımlarda bulunamaz.
Her robot sadece bir kategoride yarıştırılacaktır.

z) Yarışma pistlerinde sadece öğrenciler olacak, danışman öğretmenler takımı yarışırken
tribünde bulunmak zorundadır.

aa) Tüm kategoriler için ayrı ayrı kuralların ve değerlendirmenin ve puanlamanın anlatıldığı
şartname mevcut olup, bu şartname genel kuralları içermekte ve her kategori için geçerlidir.

bb)Robotav 2023 Robot Yarışlarının planlanması,tanılması ve uygulanması eğitim ve öğretimi aksatmadan yapılmaktadır.

5. BAŞVURU İŞLEMLERİ VE YÖNTEMLERİ:
a) Yarışma başvuruları 23 Ocak 2023 günü başlar, 10 Mart 2023 günü sona erer.
b) Başvurular tavsanlifenlisesi.meb.k12.tr internet adresinde “Robotav 2023” menüsü
altında yayınlanan takım başvuru formu (https://forms.gle/cRKKN4EQThGuf1HV6)
online olarak doldurulup yapılacaktır.
c) Başvurularda gönüllülük esastır.
d) Başvuru başvuru süresinin bitimine kadar robotların hazır olmasına gerek yoktur.
Sadece takımların katılacakları kategorileri belirlemeleri gerekmektedir.
e) Yarışma ile ilgili bütün açıklama ve güncellemeler okulun resmi web sitesinden
yayınlanacaktır.

6. YARIŞMA KATEGORİLERİ:
ORTAOKUL DÜZEYİDE;
a) Hızlı Çizgi izleyen
b) Tasarla-Yap-Çalıştır
c) Geri Dönüşümden Robota

LİSE DÜZEYİNDE
a) Çizgi İzleyen
b) Arazi Robotu
c) Geri Dönüşümden Robota

7. KATEGORİLERE GÖRE PUANLAMA VE KRİTERLERİ:
Genel Şartname tüm yarışma kategorilerini kapsamaktadır .Kategorilere ait bütün
puanlama ve kriterleri, her kategoriye ait şartnamede ayrı ayrı belirtilmiştir

8. YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:

• Gelecek takımlar ile danışman öğretmenlerin geliş-dönüş yol ücreti ve konaklama
masrafları, katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

• Takımlardaki öğrencilerin yarışma boyunca tüm sorumluluğu, görevlendirilen öğretmene
aittir.

• Yarışma alanında ve yarışmacıların bulunacağı ortamlarda gerekli iş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri alınmış, uyarı ve levhalar asılmıştır. Öğrencilerin uyarı ve levhalara uyması
gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk okulumuza ait değildir.

• Yarışmaya katılan danışman öğretmen ve öğrenciler, yarışma süresince kendileri için
düzenlenen tanıtıcı yaka kartlarını bulundururlar. Bütün yarışmalar Tavşanlı 1 5
Temmuz Şehitler Fen Lisesi Kapalı Spor Salonunda
yapılacaktır.

• Ödül Töreni, 11 MAYIS 2023 Perşembe günü saat 16.00 da gerçekleştirilecektir.

• Ödül Töreninde bütün takımlara katılım belgesi verilecektir

• Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından gerekli
görülmesi halinde, bu çağrı duyurusunda, yarışma kategorileri ve şartnamelerde son
başvuru ve yarışma gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla değişiklik yapabilir.

• Yarışmanın bütçesi Tavşanlı Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında Tavşanlı
Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

9 İTİRAZLAR
İtirazlar Kriz Yönetim Masasına itiraz dilekçesi (Ek-5) ile yapılacak ve Kriz Yönetim Masası
tarafından değerlendirilecektir.

10 ROBOTAV 2023 COVİD 19 PANDEMİ KURALLARI
Pandemi koşullarına göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönergelere göre gerekli tedbirler alınacaktır.

11 ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER
ROBOTAV 2023 e katılım aşamasında başvuru yapan engelli öğrenciler ve/veya danışman
öğretmenleri, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde okulumuz tarafından
ROBOTAV 2023 sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır

12 TELİF HAKKI VE DENETİM
Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan ürünlerin telif hakkı ürün sahibine aittir.
Ürünler, sahibinin izni olmaksızın paylaşılamaz ve sergilenemez.
Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür.
Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen
kişi/kurum/kuruluş bu ürünleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir
Fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlâl edilmesi hâlinde
bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk ihlâl edene ait olup
okulumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13 FAALİYET TAKVİMİ
BAŞVURU TARİHLERİ 23 OCAK 2023-10 MART 2023
YARIŞMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI 22 MART 2023
YARIŞMA TARİHİ 11 MAYIS 2023 PERŞEMBE
ÖDÜL TÖRENİ 11 MAYIS 2023 SAAT 16.00
Yarışmalar 11 Mayıs Perşembe günü saat 08:00 dan 15:00 a kadar devam edecektir.
15:00 -16:00 arasında değerlendirmeler yapılıp sıralamalar belirlenecek,ödül alan öğrencilerin ödülleri saat 16:00 da törenle verilecektir.

14 BÜTÇE KAYNAĞI: Yarışma bütçesi 30.000 (Otuz Bin) tl. olup,bu gider, Tavşanlı Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Tavşanlı Belediyesi tarafından finanse edilecektir.

15 ÖDÜLLER:
Yarışma da bütün kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.3 Lise
Kategosi 3 Ortaokul Kategorisi bulunan yarışmamızda her kategori için ayrı ayrı birincilik,
ikincilik ve üçüncülük ödülü olmak üzere toplamda Otuz bin Türk Lirası ödül verilecektir.
Ödüller ve yarışma giderleri Tavşanlı Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Tavşanlı
Belediyesi tarafından finanse edilecektir.

Dereceye giren takımlara(takım başına) aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü verilecektir.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

HER KATEGORİ İÇİN AYRI OLMAK ÜZERE ÖDÜL
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 2500,00 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 1500,00 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 1000,00 TL

16 ÖDÜL TÖRENİ: Ödül töreni 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat 16:00 da okulumuz spor
salonunda gerçekleştirilecektir. Ödüller ödül töreni günü Danışman Öğretmenlere nakit olarak teslim edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için:
Tel : (0274) 614 2200 Dahili: 103 ( Özay ÜNAL- Müdür Başyardımcısı)
Faks : (0274) 612 2200
E-posta:fenlisesi2010@gmail.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eighteen + twelve =