Ana SayfaÖzel Ders BlogResesyon nedir? Ülke Resesyona Girerse Ne Olur?

Resesyon nedir? Ülke Resesyona Girerse Ne Olur?

Resesyon, ekonomide genel olarak üretim, istihdam ve gelirlerin azaldığı, genellikle bir veya daha fazla çeyreklik dönem boyunca gerçekleşen bir ekonomik durgunluk dönemidir. Bu dönemde, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) gerilemekte, işsizlik oranları artmakta ve genel ekonomik aktivite düşmektedir.

Resesyonlar, genellikle ekonomik döngünün bir parçası olarak ortaya çıkar. Ekonomik döngü, genellikle büyüme ve durgunluk dönemlerinin birbirini takip ettiği ve ekonomik aktivitenin dalgalanmasıyla karakterize edilen bir süreçtir. Bir resesyon genellikle durgunluk döneminin daha belirgin ve uzun süreli bir formudur.

Resesyonların birçok nedeni olabilir. Örneğin, finansal krizler, talep düşüşü, yatırım eksikliği, doğal afetler, siyasi belirsizlikler veya diğer ekonomik şoklar resesyonlara yol açabilir. Ekonomideki bu düşüş, işletmelerin üretimi azaltması, işten çıkarmalar yapması ve hanehalklarının tüketim harcamalarını kısması gibi etkilerle kendini gösterebilir.

Resesyonlar genellikle ekonomik faaliyetlerin azalmasıyla birlikte işsizlik oranlarının artmasına ve hanehalklarının gelirlerinde düşüşe neden olur. Ayrıca, şirket karlarının düşmesi, finansal piyasalarda olumsuz etkiler, bütçe açıkları ve kamu borçlarının artması gibi diğer ekonomik sorunlara da yol açabilir.

Hükümetler ve merkez bankaları genellikle resesyon dönemlerinde ekonomiyi canlandırmak için farklı politika önlemleri alırlar. Bu önlemler arasında faiz oranlarının düşürülmesi, vergi indirimleri, kamu harcamalarının artırılması, mali teşvikler ve ekonomik reformlar yer alabilir. Bu tür önlemler, ekonomik toparlanmayı teşvik etmeyi ve resesyonun etkilerini hafifletmeyi amaçlar.

Bir Ekonomi Terimi Olarak Resesyona Nasıl Bakılır?

Ekonomi terimi olarak resesyon, bir ülkenin ekonomisinde genel olarak GSYİH’nın (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) en az iki çeyreklik dönem boyunca azaldığı bir dönemi ifade eder. Bu dönemde üretim, işsizlik, istihdam ve gelirlerin düştüğü gözlemlenir.

Resesyonlar, ekonomik döngünün bir parçasıdır ve genellikle büyüme döneminden sonra gelir. Ekonomik döngü, genellikle genişleme, zirve, resesyon ve toparlanma aşamalarını içeren bir döngüsel hareketi ifade eder. Bu aşamalar, ekonomideki dalgalanmaları ve dönemsel değişimleri yansıtır.

Bir resesyon döneminde, ekonomideki üretim azalır, şirketlerin satışları düşer ve işletmeler genellikle üretimi kısmak, maliyetleri azaltmak veya işten çıkarmalar yapmak zorunda kalır. İşsizlik oranları artar, hanehalklarının harcamaları azalır ve genel ekonomik aktivite düşer.

Resesyonlar genellikle ekonomik şoklar, finansal krizler, talep düşüşleri, yatırım eksikliği, doğal afetler veya diğer faktörlerle tetiklenebilir. Ancak resesyonların süresi ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bazı resesyonlar hafif ve kısa süreli olabilirken, bazıları daha derin ve uzun sürebilir.

Hükümetler ve merkez bankaları genellikle resesyon dönemlerinde ekonomiyi teşvik etmek ve toparlanmayı sağlamak için ekonomik politikalar uygularlar. Bu politikalar arasında para politikası tedbirleri, mali teşvikler, vergi indirimleri, kamu harcamalarının artırılması ve diğer ekonomik önlemler yer alabilir. Bu tür politikaların amacı, ekonomiyi canlandırmak, işsizlik oranlarını düşürmek ve resesyonun etkilerini hafifletmektir.

Resesyon Olursa Ne Olur?

Resesyonlar ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüşle birlikte çeşitli etkilere neden olur. İşte resesyon döneminde ortaya çıkabilecek bazı sonuçlar:

1. İşsizlik Artar: İşsizlik oranları resesyon dönemlerinde genellikle yükselir. Şirketlerin üretimi azaltması veya kapanması, işten çıkarmaların artmasıyla sonuçlanabilir. İnsanlar iş bulmakta zorlanır ve işsizlik maliyeti yükselir.

2. Gelirler Düşer: Resesyon dönemlerinde işsizlik arttığından, insanların gelirleri genellikle azalır. İşsiz kalan veya maaşlarında kesintiye gidilen insanlar, harcamalarını kısar ve tüketimde düşüş yaşanır.

3. Şirket Karları Azalır: Şirketlerin satışları düştüğünde ve talep azaldığında, kar marjları da azalır. Bu durum, şirketlerin kârlarının düşmesine ve bazen zarar etmelerine yol açabilir. Bu da iş yeri kapanmaları, iflaslar ve daha fazla işsizlik anlamına gelebilir.

4. Yatırımlar Düşer: Resesyon dönemlerinde işletmeler genellikle yatırımları azaltır. Finansal belirsizliklerin artması ve talepteki düşüş, yeni yatırımların yapılmasını engeller. Bu durum ekonomik büyüme potansiyelini sınırlar ve gelecekteki büyümeyi etkileyebilir.

5. Tüketim Harcamaları Azalır: Resesyon dönemlerinde insanlar genellikle harcamalarını kısıtlar. İşsizlik arttığında veya gelirler düştüğünde, insanlar tasarrufa yönelir ve tüketim harcamalarında kısıntıya giderler. Bu, perakende sektörünü, hizmet sektörünü ve diğer tüketim odaklı sektörleri olumsuz etkiler.

6. Finansal Piyasalarda Volatilite Artar: Resesyon dönemleri, finansal piyasalarda genellikle büyük dalgalanmalara ve volatiliteye neden olur. Hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal varlıkların fiyatları düşer ve yatırımcılar genellikle riskten kaçarak güvenli limanlara yönelir.

7. Kamu Harcamaları ve Borç Artar: Resesyon dönemlerinde hükümetler, ekonomiyi teşvik etmek ve toparlanmayı sağlamak için genellikle kamu harcamalarını artırır. Ancak bu, genellikle bütçe açıklarının ve kamu borcunun artmasına yol açabilir.

Ülkeler Ekonomik olarak Neden Resesyona Girer?

Ülke ekonomileri birçok faktörden dolayı resesyona girebilir. İşte bazı yaygın nedenler:

 1. Talep Düşüşü: Talep düşüşü, ekonomik aktivitede bir gerilemeye yol açabilir. Bu durum genellikle tüketici harcamalarının azalması, yatırımların azalması veya ihracattaki düşüş gibi faktörlerle ortaya çıkabilir. Talep düşüşü, şirketlerin üretimlerini azaltmasına ve işsizlik oranlarının artmasına neden olabilir.
 2. Finansal Krizler: Finansal sistemde yaşanan krizler, ekonomik durgunluğa ve resesyona yol açabilir. Örneğin, bankaların iflas etmesi veya finansal piyasalardaki ciddi çalkantılar, kredi akışını engelleyerek işletmelerin yatırımlarını ve tüketici harcamalarını etkileyebilir.
 3. Yatırım Eksikliği: Yatırım eksikliği, ekonomik büyümeyi sınırlayabilir ve resesyonlara yol açabilir. Şirketlerin yeterli yatırım yapmaması veya verimli olmayan yatırımların yapılması, üretkenliği düşürerek ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.
 4. Dış Ticaret Sorunları: Uluslararası ticarette yaşanan sorunlar, bir ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Örneğin, ihracatın azalması veya ithalatın artması, ticaret dengesini bozabilir ve ülke ekonomisinde daralmaya neden olabilir. Ayrıca, uluslararası ticaretteki korumacı politikalar, ticaret engelleri veya anlaşmazlıklar da resesyon riskini artırabilir.
 5. Doğal Afetler ve Krizler: Büyük doğal afetler, salgın hastalıklar, siyasi istikrarsızlık veya terör saldırıları gibi krizler, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyerek resesyonlara yol açabilir. Bu tür olaylar, üretim tesislerinin hasar görmesine, tüketici güveninin azalmasına ve yatırımların ertelenmesine neden olabilir.
 6. Finansal Spekülasyon ve Balonlar: Bazı durumlarda, finansal spekülasyon ve varlık balonları, ekonomik durgunluğa yol açabilir. Örneğin, aşırı kredi genişlemesi veya emlak piyasasındaki aşırı değerlenme, finansal bir balon oluşturabilir ve bu balonun patlamasıyla birlikte ekonomik krizler meydana gelebilir.

Bu faktörler genellikle bir araya gelerek resesyonlara yol açar.

 

Resesyondan Nasıl Çıkılır?

 

Resesyondan çıkmak için genellikle ekonomiyi teşvik etmek ve toparlanmayı desteklemek için çeşitli politika önlemleri alınır. İşte resesyondan çıkmak için yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler:

 1. Para Politikası: Merkez bankaları, para politikalarını kullanarak ekonomiyi teşvik etmeye çalışır. Faiz oranlarını düşürmek, kredi koşullarını kolaylaştırmak ve likiditeyi artırmak, yatırımları teşvik etmek ve tüketici harcamalarını artırmak için kullanılan yöntemler arasındadır.
 2. Mali Politika: Hükümetler, mali politikalarla ekonomiyi canlandırmayı hedefler. Bütçe açığı yoluyla kamu harcamalarını artırabilir, vergi indirimleri yapabilir veya teşvik programları uygulayabilir. Bu, tüketici harcamalarını artırabilir, işletmelerin yatırımlarını teşvik edebilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.
 3. Altyapı Yatırımları: Hükümetler, resesyondan çıkmak için altyapı projelerine yatırım yapabilir. Yollar, köprüler, havaalanları, enerji tesisleri gibi büyük altyapı projeleri, iş yaratma potansiyeline sahip olabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.
 4. İstihdam Teşvikleri: Hükümetler, işsizlik oranını düşürmek için istihdam teşvikleri sunabilir. Şirketlere vergi indirimleri, teşvikler veya istihdam programları gibi önlemlerle yeni iş imkanları yaratmaları teşvik edilebilir.
 5. Mali Sektör Desteği: Finansal krizlerle mücadele etmek için hükümetler, bankaları desteklemek veya finansal sistemi güçlendirmek için önlemler alabilir. Bu, kredi akışını sağlamak, finansal istikrarı sağlamak ve işletmelerin yatırım yapmasını kolaylaştırmak için önemli olabilir.
 6. Rekabetçilik ve Yenilik: Ekonomik toparlanmayı desteklemek için rekabetçilik ve yenilik odaklı politikalar uygulanabilir. İşletmelere teşvikler verilerek Ar-Ge faaliyetleri desteklenebilir, girişimcilik teşvik edilebilir ve yeni sektörlerin gelişimi teşvik edilebilir.

Bu önlemler, resesyonun etkilerini hafifletmek ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için kullanılan yaygın yöntemlerdir. Ancak her ülkenin ekonomik durumu farklı olduğu için resesyondan çıkış stratejileri de farklılık gösterebilir.

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerin yanı sıra, resesyondan çıkmak için aşağıdaki unsurlar da önemli olabilir:

 1. Tüketici Güvenini Artırmak: Tüketici güveni, ekonomik toparlanmanın itici güçlerinden biridir. Hükümetler ve işletmeler, tüketici güvenini artırmak için şeffaflık, istikrar ve güvenilirlik sağlamak için çeşitli önlemler alabilir. Ekonomik durum hakkında doğru bilgi sağlamak, finansal güvenlik önlemleri almak ve tüketici haklarını korumak bu noktada önemlidir.
 2. İşbirliği ve Uluslararası Ticaret: Resesyondan çıkış sürecinde uluslararası işbirliği ve serbest ticaret önemlidir. Ülkeler arası ticaretin teşvik edilmesi, ihracatın artırılması ve yatırımların desteklenmesi, ekonomik toparlanmayı hızlandırabilir. Aynı zamanda, ekonomik politikaların koordinasyonu ve küresel düzeyde istikrarın sağlanması da önemlidir.
 3. Eğitim ve Beceri Geliştirme: Eğitim ve beceri geliştirme, işgücünün yeniden yapılandırılmasına ve işgücü piyasasındaki talebe uyum sağlamasına yardımcı olabilir. İşsizlik dönemlerinde, işçilerin yeniden eğitimi, işsizlik süresini kısaltabilir ve işgücü piyasasının esnekliğini artırabilir. Eğitim ve yenilik odaklı politikalar, ekonomik toparlanmayı destekleyebilir.
 4. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi: Resesyondan çıkış sürecinde sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi odaklı politikalar benimsenmesi önemlidir. Daha çevreci ve enerji verimli teknolojilere yatırım yapmak, çevre dostu sektörlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu politikalar, ekonomik toparlanmayı sağlamakla birlikte gelecek nesillerin refahını da koruyabilir.

Unutulmaması gereken nokta, resesyondan çıkmanın zaman alabileceği ve her ülkenin ekonomik durumuna, yapısal özelliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebileceğidir. Bu nedenle, ekonomik politikaların uygulanması ve resesyondan çıkış stratejilerinin belirlenmesi sürecinde uzun vadeli bir perspektif ve esneklik önemlidir.

 

Türkiye’nin Resesyon Riski Nedir?

Genel olarak, bir ülkenin resesyon riski, ekonomik büyüme hızı, enflasyon, işsizlik oranları, dış ticaret dengesi, finansal istikrar, kamu borcu düzeyi, politik istikrar gibi faktörlerin birbirleriyle ilişkisine bağlı olarak değerlendirilir.

Türkiye’nin resesyon riskini belirlemek için aşağıdaki gibi bazı faktörler dikkate alınabilir:

 1. Büyüme Hızı: Ekonomik büyüme hızı, bir ülkenin resesyon riskini etkileyen önemli bir faktördür. Negatif veya düşük büyüme oranları, resesyon riskini artırabilir.
 2. İstihdam Durumu: İşsizlik oranları, bir ekonominin sağlığı ve resesyon riski hakkında bilgi verir. Yüksek işsizlik oranları, resesyon riskini artırabilir.
 3. Enflasyon: Yüksek enflasyon, ekonomik istikrarı zorlayabilir ve resesyon riskini artırabilir. Fiyat artışları ve satın alma gücünün azalması, tüketici harcamalarını etkileyebilir.
 4. Dış Ticaret Dengesi: Bir ülkenin dış ticaret dengesi, ekonomik dengenin bir göstergesidir. Sürekli bir dış ticaret açığı, ekonomiyi zorlayabilir ve resesyon riskini artırabilir.
 5. Finansal İstikrar: Bankacılık sektörünün sağlığı, finansal istikrar ve resesyon riski arasındaki ilişkiyi etkileyebilir. Finansal krizler veya zayıf bankacılık sektörü, resesyon riskini artırabilir.
 6. Politik İstikrar: Politik istikrar, ekonomik istikrar için önemlidir. Politik belirsizlikler, yatırımları etkileyebilir ve resesyon riskini artırabilir.
 7. Küresel Ekonomik Durum: Türkiye’nin dış ticaret yapısı ve küresel ekonomik ilişkileri de resesyon riskini etkiler. Küresel ekonomik durgunluklar veya krizler, Türkiye ekonomisine olumsuz etkiler yapabilir.
Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.