PROJE – TİK MAT TAK

PROJE ADI: TİK MAT TAK

PROJE AMACI:Matematik sınıfları için materyal geliştirme.

GİRİŞ:Matematik sınıfımızda bulunan eşyaların herbirinin matematikle ortak bir yönünün olabileceğini düşündük.Özellikle projemizde saatleri ele aldık.

KULLANILAN YÖNTEM:Saatler her ne kadar rakamlardan oluşuyor ise de ,saat üzerinde ilginç ve eğlenceli bir değişiklik yapılabileceğini düşünerek işe başladık.Saatlerde bulunan rakamlar matematiksel işlemler için cevap olacaktı.Çeşitli matematiksel işlemler kullanarak sonuçlarını saatte rakamsal olarak ifade ettik.

PROJE BÜTÇESİ: 10 TL

PROJE CALIŞMASININ TAKVİMİ:

25 Ekim —1 Kasım bir sorun belirlenmesi

05 Kasım—09 Kasım konuyla ilgili araştırma

11 Kasım—26 Kasım varsayım oluşturun

28 Kasım—14 Aralık veriler değerlendirildi

24 Aralık— 30 Aralık sonuç değerlendirme

09ocak—Bitiş

SONUÇ:Projemiz öğrencilere hayatlarının her anında matematikle içi içe olduklarını göstermesi açısından önemlidir.TİK MAT TAK saatini sınıfımızda kullanmaya başlamamızla beraber, matematiğe olan ilgimiz ve sevgimiz artmıştır.

KAYNAKLAR:http://www.matematiktutkusu.com