Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıProf. Dr. Fuat Sezgin'in Bilim Dünyasına Katkıları Konulu Resim Yarışması

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Bilim Dünyasına Katkıları Konulu Resim Yarışması

Prof. Dr. Fuat Sezgin ilkokulu Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli resmi/özel ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Bilim Dünyasına Katkıları Konulu Resim Yarışması” düzenlemekte.

PROF. DR. FUAT SEZGİN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
PROF. DR. FUAT SEZGİN’ İN BİLİM DÜNYASINA KATKILARI KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI:  “PROF.DR. FUAT SEZGİN’ İN BİLİM DÜNYASINA KATKILARI”

YARIŞMANIN KONUSU:
Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in yaşamı, bilim inşam olarak çalışmaları, hayata ve bilime olan bakışı, ülkemiz için önemi vb. konularından herhangi birisi ile ilgili çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

YARIŞMANIN AMACI:
“PROF.DR. FUAT SEZGİN’ İN BİLİM DÜNYASINA KATKILARI” isimli yarışma ile ilkokul öğrencilerimizin resimleri ile
*Prof. Dr. Fuat SEZGİN’ i tanıma ve tanıtma
* Öğrencileri küçük yaşlarda ilime ve bilime sevk etme
* Ülkemizin zenginliklerinden faydalanarak duygu, düşünce ve hayallerin resim ile ifade edilmesini sağlamaktır.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Resim yarışması.

YARIŞMANIN KAPSAMI ve KATILIMCILAR
Resim yarışmasına Türkiye genelindeki resmi ve özel olmak üzere İlkokullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
* Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

* Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

* Katılım, gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

* Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.

* Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya, kuru boya, guaj vb.)

* Yarışmada 1, 2. ve 3. olan öğrencilerimize ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 1 öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

* Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD, SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.

* Öğrenciler yarışmaya sadece bir resim ile başvuru yapacaktır.

* Katılımcı velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasında ve eserinin farklı etkinlik, video vb. ortamlarda kullanılmasında onayının olduğuna dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaklardır. Veli izin yazısı gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

* Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri durumunda kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması halinde muhtemel yardım imkânları sağlanacaktır.

* Katılımcı, başvuru için gönderdiği resmin, başvuruyu yaptığı andan itibaren eserin tüm hakkını Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokuluna devretmiş sayılır, hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

* Bilgileri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Ödül almaya hak kazanan resimlerin değerlendirmesinde; yarışmanın konusuna uygun, özgün, 35 50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kâğıdına çizilmiş olmasına dikkat edilecektir.

* Eserler, eser sahipleri tarafından siyah fon kartona paspartulu biçimde hazırlanarak teslim edilecektir. Paspartusuz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Yırtık, katlanmış, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Gönderilen resimler oluşturulacak komisyon vasıtasıyla Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulunda değerlendirilecek, 1. 2. ve 3. olan eserler ile mansiyon ödülü alan eser Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulu tarafından 21.02.2022 Pazartesi günü okul web sitesinde ilan edilecektir.
Kazanan öğrencilerin ödülleri Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Müdürlüğü tarafından kendilerine takdim edilecektir. İl dışından katılım gösteren katılımcılara ödülleri kargo yoluyla ulaştırılacaktır.

* Derece ilanından itibaren 1 hafta (7 Gün) süre ile yarışma sonuçlarına itiraz hakkı vardır.

* Öğrencilerden yarışmaya katılımlarında, velisinin yazılı ve imzalı olarak doldurduğu EK-1 ve Ek-2 formu ile katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı alınacaktır.

* Eserler, Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokuluna Eki ve Ek2, eserle birlikte aynı zarfın içinde Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokuluna kargo yoluyla ya da elden teslim edilecektir. Kargo ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır.
Adres: Fırat Mah. 584. Sok. No:5 Kayapmar/DİYARBAKIR Posta Kodu:21070

* Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulu web sitesinden takip edebilirler.
http://profdrfuatsezginilkokulu.meb.kl2.tr

* Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.
Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Adres: Fırat Mah. 584. Sok. No:5 Kayapınar/DİYARBAKIR Posta Kodu:21070
Telefon: 0412 502 5989
http://profdrfuatsezginilkokulu.meb.k12.tr

ÖDÜLLER
Resim yarışmasında dereceye girenler için
• Birinciye: Tablet – Boya Seti
• İkinciye: Akıllı Saat – Boya Seti
• Üçüncüye: Lego Seti – Boya Seti
• Komisyon Mansiyon Özel Ödülü: Sanat Proje Çantası – Boya Seti ÖDÜLLERİN NİTELİKLERİ, BÜTÇESİ VE KAYNAĞI

*IPS ekran, 1GB ram, 16 GB dahili hafıza, Çift Kameralı, 10.1 İnç Ekran Boyutu, Android işletim sistemli tablet. 750 TL

*1,4 İn. Ekran boyutu, 40 mm kasa çapı, adımsayar ve nabız ölçme özelliği, 200-300 m Ah batarya kapasite aralığı akıllığında akıllı saat. 600 TL

*Classics 10696 Lego seti. 250 TL

* Sanat Proje Çantası 55*75 cm, Suni Deri. 100 TL(2 Adet)

* Boya Seti, 12 Renk Kuru Boya, 8 Renk Pastel Boya, 6 Renk Keçeli Boya Keçeli Boya, Silgi ve Kalemtıraş bulunan, Çantalı set. 70 TL tutarında. 4 Adet
Hediyelerin Toplam Değeri: 1 Adet Tablet (750 TL) + 1 Adet Akıllı Saat (600 TL) + 1 Adet Lego Seti(250 TL) +Sanat Proje Çantası (2X100TL) + Boya Seti (4X70TL)
Bütçe 2.080,00 TL tutarındadır.
Bütçe kaynağı Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Okul Aile Birliği’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
PROF.DR. FUAT SEZGİN’ İN BİLİM DÜNYASINA KATKILARI KONULU RESİM YARIŞMASI TAKVİMİ YARIŞMA DUYURUSUNUN YAPILMASI 21/01/2022
BAŞVURU TARİHLERİ 07/02/2022-17/02/2022
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 21/02/2022
ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ 28/02/2021

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- Yarışmaya katılacak eserler Jüri Üyeleri tarafından tablodaki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
2- Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinde gizlilik esastır. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda komisyon yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
1 -Amaca uygunluk, ilgili değerleri resim ile ifade edebilme 20 Puan
2-Eserde kullanılan tekniğin uygulanışı 40 Puan
3-Eserdeki yaratıcılık ve kompozisyon 30 Puan
4- Eserin düzeni ve kâğıdın temizliği 10 Puan
TOPLAM 100 Puan

EK-2
PROF.DR. FUAT SEZGİNİN BİLİM DÜNYASINA KATKILARI RESİM
YARIŞMASI VELİ MUVAFAKAT NAMESİ

Öğrencinin
Adı
Soyadı
Okulu

PROF.DR. FUAT SEZGİN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan oğlum/kızım
‘m Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi dâhilinde,
Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Prof. Dr. Fuat Sezginin Bilim Dünyasına Katkıları Resim Yarışması ” kapsamında resimlerin Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Müdürlüğü tarafından tüm mecralarda kullanımına izin vermiş sayılmasını; ödüle değer bulunan eserleri; etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde kullanım haklarına sahip olmasını; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimlerin birer kopyasının arşive alınarak 1 (bir) yıl saklanmasını, gerekli görüldüğü durumlarda eser sahibinin adı belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilmesini muvafakat ediyorum.

Velisi
Adı-Soyadı:
Tarih-İmza:

NOT: Bu form doldurup ıslak imzalı olarak, ekleri ile birlikte eserle beraber okul/kurum müdürlüğüne gönderilecektir.

EK-3
Prof. Dr. Fuat Sezginin Bilim Dünyasına Katkıları Resim Yarışması
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun lO.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Müdürlüğümüzce, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin l’inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Müdürlüğümüzle paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Etkinlik sonrasında bütün kişisel veriler otomatik olarak silinecektir.
Söz konusu Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını düzenleyen 1 l’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe ” göre Prof Dr. Fuat Sezgin İlkokulu Müdürlüğünün Fırat Mahallesi 584.Sok. No:5 Kayapınar/DİYARBAKIR adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.