Pozitif Bilim Proje Yarışması

Pozitif Bilim Proje Yarışması

BATMAN BİLİM TEKNİK KOLEJİ

 

POZİTİF BİLİM PROJE YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

(2018)

 

AMAÇ

 

Bu yarışmanın amacı aktif, üretken, eleştirel düşünebilen, bildiklerini uygulayabilen ve üretime dönüştüren, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine destek olan, ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirmektir. Asıl amacımız ilimizdeki Ortaokul 8. sınıf ve Lise 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinin yenilikçi projeler üretmesini sağlamak ve bu projelerini desteklemektir.

 

KONU

Yarışma;fen, teknoloji,inovasyon ve mühendislik tasarım / robotik kodlama alanlarında olmak üzere sadece Batman ili ve ilçelerindeki Ortaokul ve lise düzeylerinde düzenlenecektir.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 • Yarışmaya sadece ilimiz Batman’dan katılım sağlanabilir.
 • Yarışmaya tüm devlet ve özel okulların,ortaokul( Ortaokul 8. Sınıf ) ve lise ( 9. Sınıf ve 10. Sınıf )seviyeleri ağırlıklı olmak üzere tüm öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci en fazla bir proje ile başvurabilir ve her proje en fazla 3 öğrenci tarafından hazırlanabilir.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.
 • Her okulda bir koordinatör tespit edilir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi,sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

 

NOT: Proje çalışmaları sırasında Bilim Teknik Koleji atölyelerinden Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 14.00 – 17.00 arasında faydalanılabilir.

 

BAŞVURU İŞLEMİ 

 

 • Projelerin başvuruları 1 Aralık 2018 tarihinde başlar ve 15 Şubat 2019 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular adresinden online olarak yapılacaktır. Projenin amacı, kapsamı, maliyeti, faydası vb. envanterleri 15 sayfayı geçmemek kaydıyla dosya halinde PDF, WORD formatında sisteme yüklenir.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul edilmez.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 • Yarışma Batman Bilim Teknik Koleji tarafından yürütülür ve Batman Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenlerce değerlendirilir.
 • Değerlendirme sonuçları;ön eleme sonuçları proje başvuru süresinin bitmesinden 1 ay sonra yani 1 Mart 2019’da ilan edilir ve finale kalan projeler 13 Nisan 2019’da sergilenir, finale kalan projelerden prototip yapılmışsa prototipin finalde sergide bulunmaları gerekmektedir,
 • Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler değerlendirme için oluşturulacak jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler” üzerinden değerlendirilir.
 • Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.
 • Değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Batman’da yapılacak final sergisine davet edilir ve varsa prototipler sergilenir.
 • Finalde yapılacak yarışma sonunda dereceye girenler belirlenir. Ödül alan öğrenci ve danışman öğretmene şartnamede belirtilen ödül ve katılım belgesi verilir.
 • Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır.
 • Değerlendirme sonucuna itiraz kabul edilmez.
 • Yarışma yürütücüsü olan Bilim Teknik Koleji yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Jüri, öncelikle yarışmaya katılanların buluş, tasarım, estetik kavramını yeni bir bakışla ele alıp almadıklarını değerlendirecektir.

 

 

KRİTERLER PUAN DEĞERİ
Özgünlük 20
Kullanılan Bilimsel Yöntem 10
Projenin Yapılabilirliği, Yapılışı ve Faydaları 20
Projenin Bütçesinin Uygunluğu 10
Projenin Hazırlanmış Olması ve Yararlılığı 10
AR-GE niteliği 10
Prototip 20

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Başvuru Tarihleri 01.12.2018 –15.02.2019
Finalistlerin Açıklanması 01.03.2019
Sergi Tarihi 13.04.2019
Ödül Töreni 13.04.2019

 

ÖDÜLLER 

 

ÖDÜL(ORTAOKUL/LİSE ) 1. 2. 3.
LİSELER ( ÖĞRENCİ ) 2500 TL 2000 TL 1500TL
KORDİNATÖR ( ÖĞRETMEN ) 1500 TL 1000 TL 750 TL
ORTAOKULLAR ( ÖĞRENCİ ) 2500 TL 2000 TL 1500 TL
KORDİNATÖR ( ÖĞRETMEN) 1500 TL 1000 TL 750 TL

 

 

 • Finale kalan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.

Başvuru Formu İndir