PİLOT Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı

PİLOT Türk Telekom’un Girişim Hızlandırma Programıdır!

PİLOT, yenilikçi fikirleri Türk Telekom bilgi birikimi ve teknolojisi ile büyütüp hızlandırmak için tasarlandı. Türkiye’nin dijital yaşam dönüşümünü hızlandırmak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne öncülük eden Türk Telekom; girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve büyütmek, girişimcilerle işbirliği yaparak yenilikçi ürün ve servisler geliştirmek için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek PİLOT’u başlattı!
Her PİLOT dönemi 12 hafta sürer. Hızlandırma Programı sonunda girişimlerin Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini oluşturması beklenir.


Program Detayları

PİLOT’a kabul edilen girişimler 12 hafta süren bir hızlandırma programına dahil olurlar. Program başlangıcında ekiplere, 7/24 kullanabilecekleri, PİLOT için özel olarak hazırlanmış, gerekli tüm altyapı ve ekipmana sahip ofis alanı sağlanır.
Program kapsamında düzenlenen yalın girişim, müşteri geliştirme, iş modeli geliştirme, finansal planlama, yatırımcı sunumu gibi eğitim ve çalıştaylar ile ekipler, fikirlerini başarıyla hayata geçirebilmek için izleyebilecekleri yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar. Program boyunca ekipler, Türk Telekom iş birimlerinden alanlarında uzman profesyonellerden, girişimcilik ekosisteminden başarılı girişimci ve yatırımcılardan ve müşteri görüşmeleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışırlar.
Bu süreçte PİLOT ekibi girişimlerle birebir çalışarak, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi konusunda girişimlere destek verir. Bu bağlamda, girişimlerin Türk Telekom’un kaynaklarından ve bağlantılarından faydalanabilmeleri için gerekli koordinasyon PİLOT ekibi tarafından sağlanır. Bununla birlikte girişimler, Türk Telekom pazarlama ve iş geliştirme ekipleri ile, işbirliği fırsatlarını ortaya çıkarmaya yönelik uygun iş modelleri üzerinde çalışırlar.
Program sonunda ekiplerden, doğrulanmış bir iş modelini esas alan bir “Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün” (MVP) ortaya çıkarmaları beklenir. Programdan mezun olan ekipler geliştirdikleri MVP ve iş modelini girişimcilik ekosisteminden seçkin yatırımcıların katıldığı Demo Gününde sunarlar.

Desteklenen Alanlar
ürkiye’nin dijital dönüşümü, Türk Telekom’un önceliği!

Eğitim
Eğlence
Enerji
Medya
Perakende
Reklam
Sağlık
Telekomünikasyon
Analitik
Artırılmış Gerçeklik
Biyometri ve Ses Tanıma
Büyük Veri
Drone Uygulamaları
IoT
M2M
Telemetri
Yapay Zeka
Akıllı Araç
Akıllı Ev – Ofis – Bina
Akıllı Şehir
Anlık Mesajlaşma
B2B
Bulut Bilişim
Bütünleşik İletişim ve İşbirlikteliği (Collaboration)
Giyilebilir Teknoloji
Konum Tabanlı Servisler
Kurumsal Uygulamalar
Mobil Uygulamalar
OTT ve İçerik Servisleri
Siber Güvenlik
Talep Sevisleri (On Demand)
Video Gözetim ve Denetim
Yakınsama

http://www.turktelekompilot.com.tr/