PETEKTEKİ SIR

Proje Tanıtımı: PROJE AMACI:
Arı peteğinde neden altıgen şeklinin kullanıldığını daha somut olarak anlatmak

PROJE HEDEFİ:
1. MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTIN BİRÇOK YERİNDE VAR OLDUĞUNUN FARKEDİLMESİ 2.DOĞADA BULUNAN ÇOKGENLERİN ŞEKLİNİ SORGULANMASI 3.ÇOKGENLERİN ALANLARI VE YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME AÇISINDAN KIYASLANMASI 4.GÜNLÜK HAYATTA ÇOKGENLERİN KULLANILDIĞI YERLERDE ALANI EN HESAPLI ÇOKGENİN KULLANILMASI

PROJE ÖZETİ:
Arıların en hesaplı olduğu petekte için altıgeni kullandığı herkes tarafından bilinmektedir. Herkesin bunu anlaması için daha somut hale getirildi.19 tane ve 8 er cm lik çubuklardan bitişik olarak koşulu ile üçgen,kare,altıgen ve sekizgen şekilleri yapıldı.Kapalı şekillerin alanları hesaplandı.Alanlar karşılaştırıldığında en büyük alanın altıgenlerden oluştuğu görüldü.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
? Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması: 7. sınıf matematik kitapları,bilimsel dergiler,internet ? Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler: ? Bu faaliyetlerin takvimi: ? Kullanılan yöntemler:Analiz,problem çözme,genelleme,ispat ? Proje bütçesi: ? Ulaşılan sonuçlar:Aynı miktarda malzeme kullanarak oluşturulan çokgenlerden en fazla alana sahip olan çokgenin altıgen olduğu bulunur. ? Sonuçların değerlendirilmesi:Altıgen şeklinin en hesaplı olduğuna ulaşıldı.