Özel Eğitim Zirvesi

İGEDER

ÖEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ ZİRVESİ

(7 Nisan 2012)

İSTANBUL

“Daha Kaliteli Bir Eğitim İçin Deneyimlerimizi Paylaşalım, Engelleri Aşalım”

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) Özel Eğitim Öğretmenlerini ve Öğretmen Adaylarını buluşturuyor.

İGEDER’in düzenlediği branş zirvelerinin sekizincisi olan Özel Eğitim Öğretmenleri Zirvesi’nin amaçlarından ilki; Özel Eğitime muhtaç farklı engel türlerindeki ve üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerinin paylaşılmasıdır. İkincisi ise ortaya çıkan güçlükler karşısında üretilen çözüm yollarının paylaşılmasıdır. Paylaşımlar, dinleyiciler tarafından müzakere edilerek öğretmenler arasında özgün kişisel deneyimlerin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için öğretmenleri ve öğretmen adaylarını aşağıdaki çerçeveye uygun paylaşımlarda bulunmaya davet ediyoruz.

Örnek Paylaşım Konuları:

· Tanılama, Yöneltme ve Eğitime Erişim Sorunları ile Çözüm Önerileri,

· Özel Eğitim Ders Etkinlikleri,

o Engel türlerine göre üretilmiş materyal örnekleri ve geliştirilebilme imkanları,

o MEB tarafından hazırlatılan kaynakların yetersizliği ve işbirliği imkanları,

o BEP uygulamaları konusunda iyi örnekler,

· Özel Eğitimde Teknolojinin Kullanımı,

· Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri,

o Fiziki ortam düzenlemeleri konusundaki yaklaşımlar ve uygulamalar,

o Özel Eğitim öğretmenlerinin yıpranmışlıkları karşısında çözüm önerileri,

o Özel Eğitimde Denetim uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri

· Özel Eğitimde Değerler Eğitimi,

· Özel Eğitimde Mesleğe Yöneltme,

· Bilim Sanat Eğitim Merkezlerindeki uygulamalar ve iyi örnekler,

· Kaynaştırma Uygulamalarında iyi örnekler,

o Kaynaştırma öğrencileri için yapılmış uygulamalı sınavlar

o Zihin engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde uygulama etkinlikleri (ör: Ümit Şahbaz)

o Bireyselleştirilmiş Temel Toplama İşlemleri, Temel Çıkarma İşlemleri Öğretim Materyali ve Doğal sayı öğretim materyali (ör: Ahmet Yıkmış)

ÇERÇEVE

· Paylaşımlarınızı yukarıdaki başlıklardan esinlenerek kendiniz belirleyebilirsiniz,

· Paylaşımlar somut uygulamalara ve gözlemlere dayanmalıdır,

· Paylaşımın sunumu kolay ve anlaşılır olmalıdır,

· Paylaşımlarınız dinleyicilerce müzakere edilecektir,

· Paylaşımların sunumu 15 dakika, müzakeresi 10 dakika ile sınırlıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri (Görme, İşitme, Zihinsel Engelliler İÖO., Eğitim Uygulama Okulu, İş Okulu ve OÇEM ile Özel Eğitim Sınıflarında görev yapanlar ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışanlar),

Kaynaştırma öğrencisi bulunan Sınıf Öğretmenleri,

Kaynaştırma öğrencisi bulunan Okul Öncesi Öğretmenleri,

Rehber Öğretmenler (Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Çalışanlar),

Özel Eğitim Dersi almış Öğretmen Adayları,

Alan Akademisyenleri

NASIL BAŞVURURABİLİRİM?

Paylaşım özetinizi hazırlayınız (örnek özeti http://igeder.org.tr/uploads/1324491725-ornek_bildiri_formlari.zip adresinden indirebilirsiniz),

Özgeçmişinizi hazırlayınız (örnek özgeçmişi http://igeder.org.tr/uploads/1324491725-ornek_bildiri_formlari.zip adresinden indirebilirsiniz),

20 Şubat 2012 tarihine kadar http://www.igeder.org.tr/zirveler/zirve-basvuru.php adresinden online olarak gönderiniz.

ZİRVE TAKVİMİ

1. Paylaşım Önerisi Özet Teslimi: 24 Şubat 2012

2. Kabul Edilen Paylaşımların Duyurulması: 05 Mart 2012

3. Tam Metinlerin Gönderilmesi: 23 Mart 2012

4. Özel Eğitim Öğretmenleri Zirvesi: 7 Nisan 2012

İLETİŞİM VE DANIŞMA

M. Cüneyt ANCINİGEDER YK Başkan Yardımcısı

Özel Eğitim Öğretmenleri Platform Koordinatörü

Dosteller İşitme Engelliler EÇEM. AO. Ve İÖO. Md. Yrd.

0 506 381 63 79

[email protected]