Özel Başarı İlkköğretim Okulu 5.SINIF MATEMATİK YARIŞMASI

5.SINIFLAR 1.MATEMATİK YARIŞMASI

ÖZEL BAŞARI İLKÖĞRETİM OKULU

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya her okuldan 15 öğrenci başvurabilir.

Yarışmaya ferdi başvuru, kendi okulundan grup olarak katılım olmadığı takdirde olabilecektir.

Yarışma soruları 5.sınıfın programına ve seviyesine bağlı olarak hazırlanacaktır.

Yarışma tek aşamadan oluşmaktadır. Sınav 120 dakika olup 40 sorudan oluşmaktadır.

Her okul bir öğretmen tarafından temsil edilecektir.

Yarışma soruları bir kurul tarafından hazırlanacak, sorular gizli tutulacaktır.

Yarışmaya Özel Başarı İlköğretim Okulu öğrencileri katılacaktır. Ancak genel değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.

Sınav soruları ve cevapları 06/05/2011 günü ödül töreninden sonra internet sitemizde açıklanacaktır.

Başvurular online şeklinde www.ozelbasari.k12.tr adresinden yapılacak olup başvuru çıktısı alınıp Okul tarafından onaylandıktan sonra Özel Başarı İlköğretim Okulu faxına

(0 274 614 04 15) fakslanacaktır.

Ferdi başvuru yapacak adaylar online çıktıyı kendi okullarına onaylatıp okulumuza faks çekeceklerdir.

Bilgilerin doğruluğundan ilgili okul müdürü sorumludur.

DEĞERLENDİRME

5.sınıf düzeyine göre değerlendirilecektir.

I. Bölümde 20 test sorusunun her biri 2 puan, 2.Bölümdeki 20 test sorunun her biri 3 puan olmak üzere toplam değeri 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

I. ve II. Bölümde puan eşitliği durumunda öğrencinin gün ay yıl olarak doğum tarihi dikkate alınır ve yaşı küçük olan öğrenci tercih edilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma 1 Mayıs 2011-Pazar günü Özel Başarı İlköğreitm Okulunda yapılackatır.

Yarışma saat 10.30’da başlayıp, 12.30’da sona erecektir.

Ödül Töreni 6 Mayıs 2011 Cuma akşamı 20.30’da Özel Başarı İlköğretim Okulu Konferans Salonunda yapılacaktır.