Ortaokullar Arası 7. Proje Yarışması

Ortaokullar Arası 7. Proje Yarışması

Resmi / özel tüm ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik, öğrencilerin bilimsellik ve teknik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla “Ortaokullar Arası 7. Proje Yarışması” düzenlenmektedir.

Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak, onların geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine destek sağlayarak özgür düşünce, uygulamalı bilimsellik ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Resmi ve Özel tüm ortaokul öğrencileri arasında bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Manisa Fen Lisesi Proje Yarışması, Manisa ve çevre illerimiz İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayacak şekilde bölgesel nitelikte gerçekleştirilecektir.

 

AMAÇ

Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak, onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Yarışmanın yapılması; öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık, uygulamalı bilimsellik ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Amacımız; öğrencilerimizin yapmış olduğu projelerin değerli çalışmalar olduğunun vurgulanmasıdır.

YARIŞMA ŞEKLİ

Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler fen ve teknoloji ile matematik dalında yapmış oldukları proje çalışmaları ile yarışmaya katılacaklardır. Dili Türkçe olan yarışma, eleme, sergi ve ödül töreni olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Projenin raporu ve yarışma başvuru formu Manisa Fen Lisesi Fen ve Matematik Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına posta, e-posta veya elden ulaştırılmalıdır. Elektronik ortamda mflproJeyarismasigmail.com adresine proje raporu ve katılım formu gönderilerek (katılım formu ve proje raporu tek doküman olarak) başvuru yapılabilir.

Katılımcılar, katılım formlarını www.manisafenlisesi.meb.kl2.tr web adresinden temin edebilirler. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler mflprojeyarismasi(5)gmail.com adresine e-posta göndererek veya okulumuz telefonları kullanılarak iletilebilir. Son başvuru tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecek ve postadaki muhtemel gecikmelerden Manisa Fen Lisesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışmaya katılan projeler jüri tarafından ön incelemeye alınacak, ön elemeyi geçen 20 proje sergiye davet edilecektir.

Sergiye davet edilen proje ya da performans çalışması, sergi alanında jüri tarafından ziyaret edilerek tekrar değerlendirilecek ve dereceye giren çalışmalar tespit edilecektir.

Yarışmaya il dışından gelecek katılımcıların konaklama ve yemek ihtiyaçları okulumuz tarafından karşılanacak, yol giderleri ise kendilerine ait olacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerindeki resmi ya da özel ortaokul düzeyindeki bir okulda 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir.

Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilirler.

Projeler öğrenciler tarafından yapılarak özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecek olup, orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir.

Proje çalışması sadece bir öğrenci tarafından hazırlanacaktır.

Her proje çalışmasına bir öğretmen danışmanlık yapabilir. Ancak bir öğretmen birden fazla proje çalışmasına danışman olabilir.

Projelerin yazım kuralları başvuru formu üzerinde belirtildiği şekilde olacaktır.

 

Sergi alanını düzenleme ve gereksinim duyulan masa (80*140), pano (90*120) gibi malzemeler okulumuz tarafından karşılanacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilerek olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

PROJE TAKVİMİ

  • Başvuru tarihi, 02-10 Nisan 2018 saat 24.00’a kadardır.

-Jürinin ön incelemesi, 11-12 Nisan 2018

  • Sergiye davet edilen projelerin açıklanması, 13 Nisan 2018 (Manisa Fen Lisesi web sayfası)
  • Sergi, 18-19 Nisan 2018,10.00 -16.00 saatleri arası (Manisa Fen Lisesi Sergi Salonu)
  • Ödül Töreni 20 Nisan 2018 Saat 10.30 (Manisa Fen Lisesi Konferans Salonu)

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projelerin değerlendirilmesinde; düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlamak, açık ve anlaşır olma, sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

ÖDÜLLER

Yarışma sonunda ortaokul fen ve teknoloji ile matematik dalında dereceye girecek olan projeler ödüllendirilecektir. Ödül olarak;

Öğrenciye Öğretmene Okula
Birinciye Tam Altın Başarı Belgesi Başarı Belgesi
İkinciye Yarım Altın Başarı Belgesi Başarı Belgesi
Üçüncüye Çeyrek Altın Başarı Belgesi Başarı Belgesi
MFL Özel Ödülü Çeyrek Altın Başarı Belgesi Başarı Belgesi
Jüri Özel Ödülü Çeyrek Altın Başarı Belgesi Başarı Belgesi
Teşvik Ödülü (3 adet) Harici Bellek verilecektir. Başarı Belgesi Başarı Belgesi
Sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci, danışman öğretmen ve okullarına katılım belgesi
verilecektir.

 

 

 

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma yürütme kurulu Manisa Fen Lisesi yönetici ve öğretmenlerinden oluşmaktadır.

PROJE YARIŞMASIYLA İLGİLİ FORMLAR

Yarışmaya katılım formunu: https://www.bilimsenligi.com/wp-content/uploads/2018/02/proje-basvuru.docx

JÜRİ
Jüri üyeleri Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinden oluşacaktır.

Projelerin, yarışma koşullarına uymadığı saptandığında son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna aittir.

www.manisafenlisesi.meb.kl2.tr Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.