Ortaokul ve Liseler Arası Komedi Konulu Senaryo Yarışması

Ortaokul ve Liseler Arası Komedi Konulu Senaryo Yarışması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI GÜZEL SANATLAR LİSESİ
ÖDÜLLÜ KOMEDİ SENARYOSU YAZMA YARIŞMASI

1. Yarışmaya katılacak eserlerin TC. Anayasası’nın hükümleri içinde, Cumhuriyetimizin
niteliklerini gözeten, çağdaş bir anlayışla kaleme alınmaları beklenir.

2. Yarışmaya Türkiye genelinde tüm ortaokulların 5,6,7,8. sınıfına devam eden ve tüm
liselerin 9,10,11 ve 12. Sınıflarına devam eden öğrenciler başvurabilir.

3. Yarışmaya hiç sahnelenmemiş, başka yarışmalara katılmamış; telif hakkı kesinlikle ve
tam olarak katılımcıya ait, özgün eserler kabul edilir.

4. Yarışmaya gönderilen senaryonun alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her
türlü yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin
tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınacaktır.

5. Yarışmaya katılacak eserin konu seçiminde ve eserin uzunluğunda yazar serbesttir.
Yazılacak olan senaryonun türü ‘Komedi’ olacaktır.

6. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler
yarışma dışı kalacaktır.

7. Senaryo içeriğinde sigara, alkol, uyuşturucu madde, silah vb. görseller yer
almayacağından, senaryoların tüm bu hususlar dikkate alınarak yazılması
gerekmektedir.

8. Senaryoda; özel kuruluşların ismi, belirgin bir biçimde ön plana çıkarılamaz;
yarışmacılar tanıtma amaçlı senaryolarla yarışmaya katılamazlar.

9. Yarışmaya katılan eserler, ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI tarafından web adresi ve
diğer platformlar üzerinden ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb.
faaliyetlerinde yayınlanmak üzere sahneleyebilir/ kısa filmlere dönüştürülebilir.

10. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI tarafından her
türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda
kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş
sayılırlar.

11. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI’na
verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda
gerekli bilumum haklar için ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI’na izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni
sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, ADIGÜZEL EĞİTİM
KURUMLARI’na aittir.

13. Senaryo, A4 kağıt boyutunda, Times New Roman yazı karakteri ile 11 ya da 12
punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır. Senaryo uzunluğu 1 sayfa-1 dakika kuralı göz
önünde bulundurularak yazılmalıdır.

14. Yarışmaya katılacak olan yazarlar senaryolarını 15 Mart 2019 tarihine kadar
kurumsaliletisim@adiguzel.k12.tr e-posta adresine göndermelidir. Gönderilecek epostaya; öğrenci ad-soyad, okul-sınıf, ilgili öğretmen-veli adı soyadı iletişim
bilgileri ile öğrenci iletişim bilgileri eksiksiz bir şekilde eklenmelidir.

15. Senaryo daha önce bir filme dönüşmemiş olmalıdır. Senaryo başka bir yerde
yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.

16. ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI, senaryoların filme dönüştürülmesi/sahnelenmesi
esnasında senaryo üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

17. Dereceye giren çalışmalar www.adiguzel.k12.tr sitesinde duyurulacaktır.

18. Dereceye giren katılımcılara ödülleri Mart Ayı’nın 3. Haftası’nda İstanbul Üniversitesi
Vakfı Adıgüzel Okulları Güzel Sanatlar Lisesi “Geleneksel Genç Yetenekler
Sergisi’nde”verilecektir.

ÖDÜLLER

Ortaokul kategorisinde
Birincilik Ödülü : Tablet Bilgisayar + Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda %50 burs
İkincilik Ödülü : Mp3 Çalar Wireless Kulaklık + Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda %40 burs
Üçüncülük Ödülü : Mp3 Çalar Wireless Kulaklık + Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda %30 burs

Lise kategorisinde
Birincilik Ödülü: Mp3 Çalar Wireless Kulaklık + Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda %50 burs
İkincilik Ödülü : Mp3 Çalar Wireless Kulaklık + Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda %40 burs
Üçüncülük Ödülü : Mp3 Çalar Wireless Kulaklık + Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda %30 burs
**Burslar, okullarımızda yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.