Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası 18. Fen Araştırma Projeleri Yarışması

Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Fen Araştırma Projeleri Yarışması

Fen Araştırma Projeleri Yarışması, gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendiren, bilime meraklı gençlerin yolunu açan ve onların “geleceğin bilim insanları” olarak yetişmesini amaçlayan bir yarışmadır. 18’incisini düzenleyeceğimiz Fen Araştırma Projeleri Yarışması, öğrencilerimizde özgür düşüncenin, yaratıcılığın, uygulamalı bilimselliğin ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

ÖZEL EGE LİSESİ
18. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

1. AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı
gençlerin yolunu açmak ve onları “geleceğin bilim insanları” olarak yetişmeye teşvik etmektir.
Fen Araştırma Projeleri Yarışması’nın yapılması öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık
ve teknik becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

2. YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR
Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıflar ile liselerin tüm sınıfları yarışmaya katılabilir. Ortaokul
grubunda fen bilimleri, lise grubunda ise fizik, kimya ve biyoloji dallarında yarışma yapılacaktır.

Ortaokul ve lise öğrencileri ise ayrı kategoride değerlendirilecektir.
Yarışma Yürütme Kurulunun kararı gereğince Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege
Lisesi öğrencileri yarışmaya katılmayacaktır.

3. YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ
Dili Türkçe olan yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir.
Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip
olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin
sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci
tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın projede yer alan
öğrencilere eşit olarak dağıtılacaktır).

Yarışma başvurusu 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi
Fen Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığı’na www.egelisesi.k12.tr web
adresinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Başvurunuzun kabul edildiği e-posta yoluyla bildirilir.
Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta
gönderilerek iletişim kurulabilir.

Başvuru sırasında istenen proje özeti 250 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta, 11 punto
ve Arial yazı karakterinde olmalıdır. Özetleri uygun olmayan projeler yarışma kataloğunda yer
alamayacaktır.

Özel Ege Lisesi sergi alanını düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan masa, pano gibi
malzemeleri hazırlayacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken
malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığı’na bildirilerek
olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Başvuran projeler 20–24 Nisan 2020 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecek
ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere ve bağlı bulundukları okul müdürlüklerine
bildirilecek ve Özel Ege Lisesi web sayfasında duyurulacaktır.

b. Sergilenmeye değer bulunan projeler 15 Mayıs 2020 Cuma günü 08.30-17.00 saatleri
arasında öğrenciler tarafından Özel Ege Lisesinde sergilenip jüri tarafından
değerlendirilecektir.

c. Jüri projenin içeriğine göre projenin başvurduğu bilim kategorisini değiştirebilir.
Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise proje bir
biyoloji projesi olarak değerlendirilebilir.

d. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce
ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır olma ve sunumu
hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda ortaokul fen bilimleri, lise fizik, lise kimya ve lise biyoloji
kategorilerinde olmak üzere her kategoride dereceye girecek olan ilk üç proje
ödüllendirilecektir. Ödül olarak birincilere tam altın ve birincilik madalyası, ikincilere yarım altın
ve ikincilik madalyası, üçüncülere çeyrek altın ve üçüncülük madalyası ve dereceye giren tüm
öğrencilere başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı verilecektir.
Ayrıca sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman öğretmenlerine
teşekkür belgesi, dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve
okullara plaket verilecektir.
Ödül töreni 15 Mayıs 2020 Cuma günü 17.15-18.30 saatleri aralığında Özel Ege Lisesi
Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

6. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmaya İzmir dışından katılan öğrencilerin ve her okulu temsilen gelen bir
yöneticinin veya öğretmenin şehirlerarası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından
karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate
alınarak belirlenecektir. Konaklama katılımcılara aittir.

7. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi yöneticileri ve
öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Başkanlar : Rüçhan ÖZDAMAR (Fen Bilimleri Bölüm Başkanı)
Dr. Onur AKPINAR (Bilim Kurulu Eş Başkanı)
Üyeler : Handan BULUT (Fizik Öğretmeni)
Ulaş GÜREL (Fizik Öğretmeni)
Zafer ARSLAN (Fizik Öğretmeni)
Serçin DOĞAN (Kimya Öğretmeni)
Özge ÇAKAR (Kimya Öğretmeni)
Aynur KURUÇAY (Kimya Öğretmeni)
Bilge ŞENGÜL (Kimya Öğretmeni)
Yasemin BONCUK YAVUZ (Biyoloji Öğretmeni)
Hande KALECİ (Biyoloji Öğretmeni)
Cansel BARANSEL (Biyoloji Öğretmeni)
Dr. Esra KAYAR DOĞAN (Biyoloji Öğretmeni)
Volkan SARI (Biyoloji Öğretmeni)
Pınar ÇALIK ÖZBAY (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Melike GÜZEL (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Nilüfer DEMİR (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Sevcan Saliha AYTAR (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Avni ÇUKURKENT (Fizik Laboratuvar Sorumlusu)
Merve ABAYT (Kimya Laboratuvar Sorumlusu)
Zeynep İnci KOÇER (Biyoloji Laboratuvar Sorumlusu)

8. JÜRİ
Fizik Jüri Başkanı : Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü
Kimya Jüri Başkanı: Prof. Dr. Erol AKYILMAZ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü
Biyoloji Jüri Başkanı : Doç. Dr. Güneş ÖZHAN BAYKAN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Fen ve Teknoloji Jüri Başkanı : Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Fizik Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Nasuf SÖNMEZ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Erkin GEZGİN
Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Serhat TOZBURUN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Kimya Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Nur AKSUNER
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Tamer KARAYILDIRIM
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Süleyman GÜLCEMAL
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Biyoloji Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep KOÇER
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Dr. Hasan Buğra ÇOBAN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Fen ve Teknoloji Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Özlem ABACI GÜNYAR
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Araş. Gör. Dr. Emir HALİKİ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

9. ÖZEL EGE LİSESİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
İlköğretim Okulu Müdürlüğü : 123
Lise Müdürlüğü : 124
Lise Müdür Yardımcısı : 142
Ortaokul Müdür Yardımcısı : 118
Bilim Kurulu Başkanlığı : 163
Fen Bilimleri Bölümü (Lise) : 159 / 178
Fen Bilimleri Bölümü (İlköğretim) : 173

10. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı saptanan, bilimsel çalıntı (plagiarism) yoluyla akademik
dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son
kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.