Ortaokul öğrencileri arası “Mucidim Olur Musun?” Proje Yarışması

Öğrenci Yarışma
Öğrenci Bilim Teknoloji Yarışması

Ortaokul öğrencileri için düzenlenen Mucidim Olur Musun? Proje Yarışması Başvurusu Başladı

Günümüz gençliğinin bilimsel düşünme ve uygulamaya koyma yetisini canlı tutarak kendilerini geliştirme, temel ve uygulamalı ve sosyal bilimlere olan ilgilerini arttırma ve bilime meraklı gençlerin yolunu açma ve ülkemize katma değer katacak çalışmalar yapmaları için cesaretlendirerek Geleceğin Bilim İnsanlarını yetiştirme arzusuyla düzenlediğimiz proje yarışması küçük mucitlerini bekliyor.

KATILIMCILAR
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya
katılabilir. Yarışma Bilimsel Araştırma (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Bilgisayar Teknolojileri
(Matematik Uygulamaları, Elektronik, Havacılık, Mekatronik, Robotik ve Kodlama) alanları
olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.

YARIŞMA KOŞULLARI
Yazım dili Türkçe olan yarışma ön eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bir projede en fazla iki öğrenci olmak şartı ile her projenin bir danışman öğretmeni olmak
zorundadır ve okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir. Fen Bilimleri kategorisindeki projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı, özgün ve orijinal olmalıdır. Bilgisayar Teknolojileri kategorisindeki projeler ise matematikte kullanılan bir teoremin farklı bir yolla çözümü, bilgisayar teknolojilerine uygulanmaları veya yenilik katması, bilgisayar programcılığı destekli, toplum problemlerini ve güncel sorunları çözümlemeye yönelik olarak robotik teknolojiler veya mikrodenetleyiciler (Arduino vb.) kullanılmalı, özgün ve orijinal olmalıdır.

Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan ve gerçekliği yansıtmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışmanlara
aittir.

Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci tarafından
hazırlanabilir.

Hazırlanan proje raporlarının gönderimi 8 Mayıs 2020 saat 17.00’de sona erecektir. Başvurular online olarak kabul edilecek olup, ön elemeyi geçen projeler web sayfamızdan duyurulacaktır.

Yarışmayla ilgili soru ve görüşlerinizi info@bayrampasabilimmerkezi.com adresine e-posta
yoluyla gönderebilirsiniz.

Başvuru sırasında istenen proje özetleri 150-250 kelime aralığında olup, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Başvuruları uygun olmayan projeler sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Projeler Mayıs ayı içerinde jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve ön elemeyi geçen
projelerin sahipleri web sayfamızdan ilan edilecektir.

2. Ön elemeyi geçen proje sahipleri projelerini materyalleri ile beraber 10 Haziran 2020
tarihinde yarışma jürisine sunacaklardır.

3. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve
özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşılır olma ve sunumu
hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda Bilimsel Araştırma ve Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde dereceye
girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına
bakılmaksızın proje başına verilecektir.

1. 1.500 TL
2. 1.000 TL
3. 500 TL

Not: Ayrıca ön elemeyi geçen tüm projeler ödüllendirilecektir.
Ödül töreni 3 Haziran Çarşamba günü yapılacaktır.

JÜRİ
Değerlendirmeler Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır.

DİĞER
Yarışmaya 01.01.2020 tarihinden önce aynı proje ile başka bir yarışmaya başvuru yapmış olan yarışmacılar değerlendirme dışında kalacaktır.
Yarışma koşullarına uymadığı belirlenen, bilimsel çalıntı (intihal) yoluyla akademik
dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son
kararı verme yetkisi jüri üyelerine ait olup alınacak kararlar itiraz yoluna kapalıdır.
Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi Bilim Kurulu, yarışma öncesi, sırası ve sonrasında
gerçekleşebilecek iptal, düzenleme ve değişiklikler ile ilgili tüm hakları saklı tutar.

Ortaokul öğrencileri için düzenlenen Mucidim Olur Musun? Proje Yarışması başvurusu:

https://bayrampasabilimmerkezi.com/mucidim-olur-musun-2020