Ortaokul Öğrencileri arası Enerji Verimliliği Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Ortaokul Öğrencileri Öykü Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye geneli resmî/özel ortaokul öğrencilerine yönelik “Enerji Verimliliği” konulu öykü yarışması düzenlenmektedir.

Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen
ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda
öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım
Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5- 6–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar
Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.

b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.

c) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.

e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.

f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel
bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.

g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini
içeren “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.

ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde yer alan “Veli İzin Belgesi,
Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte
belirtilen adrese gönderilecektir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı
(1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez.
(2) Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm
eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
(1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar uygulanır.

a) Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden
oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve
değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme
ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.

b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü; 16 Kasım 2020 tarihine kadar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe
öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
değerlendirilir.

ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü; 25 Kasım
2020 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe
öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
değerlendirilir.

e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en
iyi 3 (üç) resim; 18 Aralık 2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji
Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100
Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.

f) Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler
değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.

g) Ödüle layık görülecek eserler 2021 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu
tarafından belirlenir.

Yarışmanın sonucuna hiçbir şekilde itiraz edilemez.

Ödüller ve ödül töreni
(1) Öykü yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek
ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.

a) Birincilik : Dizüstü Bilgisayar
b) İkincilik : Dizüstü Bilgisayar
c) Üçüncülük : Dizüstü Bilgisayar

(2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve
tarihi ayrıca bildirilecektir.

(3) Ödül törenine davet edilen öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya
tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır.

 

 

 

yarisma bilgi formu
yarisma bilgi formu

 

veli izin
veli izin

 

acik riza onayi
açık rıza onayı

 

acik riza
açık rıza onayı