ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI 2016

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
VE
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI
2016

Enerji Verimliliği Proje Yarışması, her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle, Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek,
uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenimine devam eden tüm lise öğrencileri katılabilir.
· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
· Bir proje için sadece bir danışman olabilir ve danışman öğretmen istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
· Yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin 2016 yılı Proje Yarışmaları Kitapçığında bulunan Proje Rehberine(*) göre hazırlanması gerekir.
· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
· TÜBİTAK “Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan öğrenciler aynı proje ile bu yarışmaya katılamaz.

Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
· Proje başvuru formu(*)
· Proje Planı
· Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olacaktır).
· Proje Raporu.
· Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu
· Proje Özeti, Proje Planı, Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş CD,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adresine gönderilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.
Bu değerlendirmede sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet edilecektir.
· Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. (Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir).
· Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK
etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacak ve bu durum MEB’e bildirilecektir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanacaktır.

ÖDÜLLER
Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.000,00-TL 1.500,00-TL
İKİNCİLİK 1.500,00-TL 1.200,00-TL
ÜÇÜNCÜLÜK 900,00-TL 900,00-TL
TEŞVİK 700,00-TL      …….

Ödül töreni, 2017 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri arasında
yer alacaktır.
Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Yarışmada derece alan öğrencilerin faydalandığı ek katsayı uygulaması 2016 yılından itibaren YÖK tarafından kaldırılmıştır.
SON BAŞVURU TARİHİ: 23 Şubat 2016 (projeler bu tarihte saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese ulaşmış olmalıdır).
EKSİK VE/VEYA GEÇ BAŞVURULAR İŞLEME KONULMAYACAKTIR.
YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR

* rehber ve formlar http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-enerji-verimliligi-proje-yarismasi adresinden temin edilebilir.

BAŞVURU ADRESİ
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. km. 06520 ANKARA
Tel: (0312) 295 52 62 Faks: (0312) 295 50 05 e-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.