OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu

Bu eğitimde katılımcılara okul öncesi düzeyde disiplinler arası bakış açısı, 21. Yüzyıl becerileri, STEM alanlarını (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) disiplinlerarası bakış açısıyla kullanarak günlük hayattaki problemlere çözümler oluşturma, analitik ve tasarım odaklı düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Okul Öncesi STEM Eğitimi alanında teorik ve uygulamalı bir eğitim verilecek olup bu eğitimle ilgili birçok uygulama yapacaklardır.

Eğitim sonunda Okul Öncesi STEM Eğitimi alanında özel bilgi ve beceri, bu eğitimin farklı disiplinlerde kullanımı konusunda farkındalık ve eğitimde STEM yaklaşımının kullanımı konusunda bilgi sahibi olacak olan katılımcılar, Okul Öncesi STEM eğitimini oyunlarla ve eğlenceli bir şekilde öğretebilecek ve uygulayabilecek seviyeye gelebilecek ve “Okul Öncesi STEM Eğitiminin” eğitimini verebileceklerdir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri, Okul Öncesi Öğretmenler, Okul Öncesi Aday Öğretmenler, Ebeveynler, Robot, Teknoloji v.b. alanlarda eğitim verecek olan okul sonrası eğitim programları uzmanları, 21. yy Becerilerine Yönelik İstihdam Yapacak Firma Sahipleri, Mühendisler, Diğer eğitimciler ve Okul Öncesi STEM eğitimine ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul yoktur.

Başarılı olan katılımcılara “OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ” sertifikası verilecektir. Bu sertifikayla kreşlerde, ana okullarında, kısacası tüm okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi STEM Eğitimi dersleri ve kursları verebilir, uygulamalar yapabilirler.

I. Oturum

Tanışma ve Eğitim Programının Tanıtımı

Okul Öncesi STEM Eğitimi ve Felsefesi,

Okul Öncesi STEM Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

Okul Öncesi STEM Eğitiminin Kavramsal ve Teorik Temelleri

Mühendislik Tasarım Süreci & Uygulama Örnekleri

II. Oturum

Günlük hayattan malzemelerle Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-I

Günlük hayattan malzemelerle Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-II

Okul Öncesi STEM-temelli örnek etkinlik incelemesi

III.Oturum

Okul Öncesi STEM Eğitimi plan, senaryo ve etkinlik sunumları

Okul Öncesi Kodlama Etkinlikleri-I

Okul Öncesi Kodlama Etkinlikleri-II

IV.Oturum

Yapı Setleri ile Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-I (Algoritmik Düşünme ve Tasarım)

Yapı Setleri ile Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-II (Erken Basit Makinalar)

Okul Öncesi STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Tarihi:
Başlangıç : 06.07.2019
Bitiş : 07.07.2019

Eğitim Yeri :
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul

Eğitim Süresi :
20 saat

Ücret:
600-TL (KDV Dahil)

http://sem.yildiz.edu.tr/on-kayit/okul-oncesi-stem-egiticinin-egitimi-programi.html