Öğrenciler için Sanal Gerçeklikle Tanışma, Gözlem ve Uygulama

Öğrenciler için Sanal Gerçeklik

TÜBİTAK 4004 – Öğrenciler için Sanal Gerçeklikle Tanışma, Gözlem ve Uygulama

Eğitimde dijital görselleştirme, oyunlaştırma, eğlenceli teknolojilerin potansiyeli artmakta ve etkin rol oynadığı görülmektedir. Bunları 3 boyutlu olarak derinleştirilmiş ve görsel olarak zenginleştirilmiş olarak sunabilen en yeni teknolojilerden biri de Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileridir.

Bu projede amaç,

VR teknolojilerini gündelik hayatta çeşitli yerlerde gören duyan öğrencilerin bu teknoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri,

Faydalı kullanım örneklerini görmeleri,

Kendi VR uygulamalarını geliştirebilmeleri için temel yazılım araçlarını ve bileşenleri öğrenmeleri ve tecrübe kazanmalarıdır.

Bir diğer amaç da klasik yöntemlerle çeşitli bilimsel konularda öğrenilen bilgilerin 3 boyutlu ve oyunlaştırılarak sunulması ve derinlik bir görsellik kazanmış ortamda sunulması ile, bu konulara olan kavrayış ve ilginin artması, öğrencilerin hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaları ile yaratıcı ve bilimsel düşünme kabiliyetlerinde gelişme göstermeleridir.

Bunun için, İstanbul içi/çevresindeki ortaokul ve liselerden katılımcılara önce uygulamalı eğitim kampları düzenlenecek, devamında geliştirecekleri projelerle yarışmaya katılanlardan başarılı olanlar kapanış ve ödül töreni etkinliğinde sunum yaparak tecrübelerini paylaşacaklardır.

Proje Ekibi

Dr. Övgü Öztürk
Proje Yürütücüsü

Dr. Güven Çatak
Uzman

Prof. Dr. Tufan Adıgüzel
Uzman

Başvuru tarihleri : 16 Mayıs – 08 Haziran 2018

Etkinlikler
26-27 Mayıs 2018 pilot kamp
18-29 Haziran 2018 kamp1-2-3

Detay ve Başvur : https://bau.edu.tr/ogrenciVR