Öğrenciler Arası Kodlama Yarışması

Öğrenciler Arası Kodlama Yarışması

GÜMÜŞKOD Kodlama Eğitimi Projesi kapsamında il genelimizde ilkokul, ortaokul ve liselerimize yönelik kodlama yarışmaları düzenlenmektedir.

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar yarışmaya katılabilmektedir.

BAŞVURU: Islak imzalı katılım formu, projeye ait resim ve video şeklinde cd ve usb ile GÜMÜŞHANE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, AR-GE BİRİMİ, KODLAMA İL KOORDİNATÖRÜ YASİN DEMİR´e teslim edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 NİSAN 2018

Yarışma 4 kategoriden oluşmaktadır.

1. 3 BOYUTLU OYUN TASARIMI YARIŞMASI,
KODU GAME programı üzerinden, Matematik ve/veya Fen Bilimleri alanında eğitime destek olacağı düşünülen oyun veya animasyon gibi dijital içerikler oluşturarak katılım sağlanabilmektedir.

2. TÜRK MASALLARININ CANLANDIRILMASI,
SCRATCH programı üzerinden Türk masallarının tanıtımına, kültürümüzün yansıtılmasına katkı sağlayacak eserler oluşturulması sağlanmalıdır. Oyun veya Animasyon şeklinde olabilir.

3. GÜMÜŞHANE’MİZİN TANITIMI İÇİN TELEFON UYGULAMASI YARIŞMASI,
APPINVENTOR programı ile Gümüşhane ilimizi tanıtan tarihi kültürel yerler, yöresel tatlar, festivaller, mağaralar, kaleler, şelaleler v.b. konular dikkate alınarak, ilimize ait telefon uygulaması geliştirme yarışması yapılacaktır.

4. ”GELECEKTE BU İŞLERİ ROBOTLAR YAPACAK” ve “HAYALİMDEKİ GELECEK” ROBOTİK YARIŞMASI,
“Hayalimdeki gelecek” ve “Gelecekte Bu işleri Robotlar Yapacak” iki kategoride yarışmaya katılım sağlanabilecektir. LEGO EV3, ARDUINO v.b. elektronik cihazlar kullanılarak katılım sağlanacaktır. Robotlar otonom veya uzaktan kontrollü olabilir.

GÜMÜŞKOD KODLAMA YARIŞMALARI

 1. Amaç

GÜMÜŞKOD kodlama yarışmaları, kodlamanın eğitimdeki önemini vurgulamak, bu alanda fikir üreten, uygulama geliştiren gençlerimizin çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir yarışmadır. Ödül kazanan, başvuru dosyalarında yer alan bilgiler, ilgili katılımcılardan izin alınarak “GÜMÜŞKOD Kodlama Yarışması Yürütme Kurulu”  tarafından yayınlanabilir. Katılımcıların ödüle aday projelerinin tamamına veya belirli bölümlerine ait fikri mülkiyet haklarının korunması, katılımcıların kendi sorumluluğunda olacaktır.

 

 1. Katılımcılar

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Gümüşhane ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler katılabilir.

 

 1. Yarışma Takvimi:
 • Son Başvuru Tarihi    : 16 Nisan 2018
 • Jüri Değerlendirmesi  : 25-26-27 Nisan 2018
 • Ödül Töreni                 : GÜMÜŞKOD 2. Geleneksel Kodlama Şenliği

 

 1. Yarışma Koşulları:

 

 • Gümüşhane ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz katılacaktır.
 • Projelerde danışman öğretmen bulunmalı ve okullar yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir. Danışman öğretmen farklı projelerde yer alabilir.
 • Projeler özgün ve orijinal olmalıdır.
 • Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan ve gerçekliği yansıtmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışmanlara aittir.
 • Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler en fazla 3 öğrenci tarafından hazırlanabilir.
 • Proje raporu hazırlanacaktır. Rapor; Proje özeti, Proje resimleri ve Proje videosundan oluşmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Biriminde Kodlama İl Koordinatörü Yasin DEMİR’e CD veya Flash Bellek ile en geç 16 Nisan 2018 tarihine kadar teslim edilecektir. Proje Özeti kısmının son sayfasında Onay kısmı ıslak imzalı teslim edilmelidir.
 • Başvuru sırasında istenen proje özetleri 150-250 kelime aralığında olup, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Başvuruları uygun olmayan projeler kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 1. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. 18 Nisan 2018 tarihinde Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfamızda Jüri değerlendirilmesi yapılmak üzere yarışmaya katılan proje sahipleri, danışman öğretmen ve projelerle birlikte ilan edilecek takvime göre katılım sağlamaları zorunludur. 25-26-27 Nisan 2018 tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz UZEM salonunda başvuru yapılan projeler değerlendirilecektir. 4 Mayıs 2018 Cuma günü dereceye giren projeler il milli eğitim müdürlüğümüz sayfasında açıklanacaktır.

 

5.2. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşılır olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

 

 1. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ

Yarışma sonunda 4 farklı kategorilerinde dereceye girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir. Sürpriz ödüller verilecektir.

 

Not: Ödül töreni GÜMÜŞKOD 2. GELENEKSEL KODLAMA ŞENLİĞİ’nde yapılacaktır.

 

 1. JÜRİ

Değerlendirmeler komisyon başkanı İl Milli eğitim Şube Müdürü Seyit TOK, üyeler; Kodlama İl Koordinatörü Yasin DEMİR,  Bilişim Teknolojileri öğretmeni Atilla KÖŞGER tarafından yapılacaktır. Jüride projeye katılan okullardaki danışman öğretmenler bulunmayacaktır.

 

 1. DİĞER

Yarışma koşullarına uymadığı belirlenen, bilimsel çalıntı (intihal) yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme yetkisi jüri üyelerine ait olup alınacak kararlar itiraz yoluna kapalıdır.

 

#3 BOYUTLU OYUN TASARIMI YARIŞMASI

Matematik ve/veya Fen Bilimleri alanında eğitime destek olacağına düşündüğün oyun veya animasyon gibi dijital içerikler oluşturmak.

Başvuru Tema ve Kapsamı

Katılımcıların dijital içerik projeleri aşağıda belirtilen tema ve kapsamlar ile sınırlandırılacaktır.

 1. KODU GAME üzerinden çalışmanın yapılmış olması.
 2. Matematik ve/veya Fen Bilimleri alanlarında eğitim müfredatında yer alan konulara yer verilmesi.

 

 

#TÜRK MASALLARININ CANLANDIRILMASI

Türk masallarının tanıtımına, kültürümüzün yansıtılmasına katkı sağlayacak eserler oluşturulması ve paylaşılması.

Başvuru Tema ve Kapsamı

Katılımcıların dijital içerik projeleri aşağıda belirtilen tema ve kapsamlar ile sınırlandırılacaktır.

 1. SCRATCH üzerinden çalışmanın yapılmış olması
 2. Türk masallarının canlandırılmasına yönelik olması.
 3. Oyun veya animasyon şeklinde olabilir.

 

#GÜMÜŞHANE’MİZİN TANITIMI İÇİN TELEFON UYGULAMASI GELİŞTİRME YARIŞMASI

Ortaokul ve Lise öğrencilerimize yönelik, Gümüşhane ilimizi tanıtan tarihi kültürel yerler, yöresel tatlar, festivaller, mağaralar, kaleler, şelaleler v.b. konular dikkate alınarak, ilimize ait telefon uygulaması geliştirme yarışması yapılacaktır.

Başvuru Tema ve Kapsamı

Katılımcıların dijital içerik projeleri aşağıda belirtilen tema ve kapsamlar ile sınırlandırılacaktır.

 1. APPINVENTOR programı ile yapılması gerekmektedir.
 2. Gümüşhane ilimizi tanıtan konulara yer verilecektir.

 

# ”GELECEKTE BU İŞLERİ ROBOTLAR YAPACAK” ve “HAYALİMDEKİ GELECEK” ROBOTİK YARIŞMASI

İki kategoriden de katılım sağlanabilir. Birinci kategori Günümüz mesleklerine çözüm bulan robotlar tasarlanacaktır. İkinci kategori de ise gelecekte yaşanabilecek teknolojik gelişmelere ışık tutan projeler olacaktır.

Başvuru Tema ve Kapsamı

“Hayalimdeki gelecek” ve “Gelecekte Bu işleri Robotlar Yapacak”  iki kategoride yarışmaya katılım sağlanabilecektir.

Katılımcıların tasarlayacağı robotlar aşağıda belirtilen tema ve kapsamlar ile sınırlandırılacaktır.

 1. Uzaktan kontrollü veya otonom kontrol olabilir.
 2. Her meslek grubu kapsama dâhildir.
 3. LEGO, ARDUINO vb. elektronik cihazlar kullanılacaktır.

 

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

 

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

 • E-POSTA: gumuskod@gmail.com