Nilüfer Bilim Şenliği 2016

 

 

NİLÜFER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ’2016” UYGULAMA YÖNERGESİ

2016

NİLÜFER/BURSA

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞ
– NİLÜFER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR, – NİLÜFER BELEDİYESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ.

 

 

NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ YÜRETME KURULU

• Abdulaziz KAYAHAN (İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü)
• Selami GÜLLÜLÜ (İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim-Temel Eğitim Şube Müdürü )
• Seyfettin MAYUK (İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları-Bilgi İşlem-Sınav Hiz. Şube Müdürü )
• Ömer IŞIKOĞLU (İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları- Destek Hiz. Şube Müdürü
• Yunus KALDIRIM (İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim-Din Öğretimi Şube Müdürü )
• Hasan SÖYLEMEZ (İl Mili Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Proje Ekibi)
• Mustafa ERSOY (Ali Karasu Anadolu Lisesi Müdürü)
• Ömer PINARLI (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü)
• Mustafa KESKİN (Kara Mehmet Ortaokulu Müdürü)
• Aydın TUNÇ (Emir-Koop İlkokulu Müdürü)
• Tülay TAŞ (Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü)
• Aliye ERENER (TEV İbrahim Öktem Anaokulu Müdürü)
• R.Sevinç ŞİRİN (Strateji Geliştirme Bölüm Şefi)

DANIŞMA VE İRTİBAT
NİLÜFER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHSANİYE MH. AHMET VEFİK PAŞA CD. HÜKÜMET KONAĞI A BLOK
Nilüfer / BURSA

İRTİBAT TELEFONLARI :
1. İlçe MEM Temel Eğitim Bölümü : (224) 245 70 34 / 1616
2. İlçe MEM Ortaöğretim Bölümü : (224) 245 70 34 / 1616
3. İlçe MEM Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü: (224) 245 70 34 / 1512
4. İlçe MEM AR-GE Birimi : (224) 245 70 34 / 1613

OKUL VE KURUMLARIMIZ; TEREDDÜT EDİLEN KONULARLA İLGİLİ OLARAK YUKARIDAKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TELEFONLARI ARIYARAK BİLGİ ALABİLİRLER.

GENEL BİLGİLER

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi ve katılımı artırarak ilçe genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amacıyla;
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel İlkokul (3. ve 4. Sınıf), Ortaokul, Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurum öğrencilerine yönelik Teknoloji Tasarım ve İnovasyon Konsepti kapsamında Atölye Çadırları Çalışmaları, “Nilüfer Bilim Şenliği 2016” yarışması yapılacaktır.(İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Liseleri dahil)

YARIŞMANIN AMACI

1. Ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek,
2. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek,
3. Yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak,
4. Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi ve katılımı artırarak Bursa genelinde yaygınlaştırmak ve
teşvik etmek,
5. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini
geliştirmek,
6. Gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak,

YARIŞMANIN HEDEFİ

* Öğrencileri ve mucitleri bilim ve teknoloji alanlarında üretkenliğe teşvik etmek,

* Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,

* Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını
sağlamak,

* Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni
gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

* İlgi ve yetenekler doğrultusunda takım çalışmalarının geliştirilmesiyle birlikte ülkemize genç mucitler
kazandırmak,

* Proje hazırlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini öğrencilere ve mucitlere kazandırmak,

* Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip olan katılımcıların keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin
gelişmesine katkı sağlamak,

YARIŞMANIN KONSEPTİ

Teknoloji Tasarım ve İnovasyon

DAYANAK

– İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
– Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
– Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
– Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

YÜRÜTME KURULU:

– “NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ’2016’ Uygulama Yönergesi uygulama akış şemasında belirlenen tarihlerde Bilim Şenliği Yürütme Kurulu tarafından sergiye davet edilecek projelerin (öğrenciler ve danışman öğretmenleri) listesi Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından ilan edilmesi,
– Proje sahiplerine (öğrenciler ve danışman öğretmenleri)”ne resmi duyuru ve açıklamaların yapılması.

KATILIM VE BAŞVURU KOŞULLARI

– Yarışmaya girecek olan projelerin “Nilüfer Bilim Şenliği 2016” Proje Yarışması nda değerlendirmeye alınabilmesi için Teknoloji Tasarım ve İnovasyon konsepti kapsamında;
– Başvurular bireysel veya grup (iki öğrenci), her proje için bir danışman öğretmen tarafından yapılabilir.
– Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel olarak başvuru yapamaz.
–  Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu şartnamede belirtilen hükümleri aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

– Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ilkokul (3.ve 4.sınıflar), Ortaokul, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumlarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.(İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri dahil.)
– Sergi süresince anaokulları ve kurumlarımız da etkinlik, gösteri, stant açmak vb. çalışmalarla “Nilüfer Bilim Şenliği 2016” ya katılabilirler.
– Okul öncesi katılımlar da; Okul Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenecek değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirildikten sonra uygun bulunan çalışmalar sergiye davet edilecektir.

PROJE ALANI

– Yarışmaya girecek olan projelerin Bilim Şenliği Proje Yarışmasında değerlendirmeye alınabilmesi için Teknoloji
Tasarım ve İnovasyon konsepti kapsamında;
– Hayatı Kolaylaştıran Tasarımlar
– Akıllı Uygulamalar
– Mobil Uygulamalar
– İnovatif Endüstriyel Tasarımlar
– Ergonomi
– Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüşüm ve Çevre
– Geleceğin Ev Aletleri
– Güvenlik ve Emniyet Tasarımı
– Mekanik Fonksiyonellik

Yarışmaya girecek olan projelerin; yukarıdaki konulardan birini veya birkaçını kapsaması gerekir.

PROJE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK

– Proje başvuru işlemleri; belirlenen Teknoloji Tasarım ve İnovasyon konseptine uygun olarak başvuru formu
doldurularak yapılacaktır.
– Proje başvuru listesi, Proje başvuru ve sunum formları (EK-1, EK-2, EK-3) okullar tarafından doldurulup, her proje için ayrı ayrı CD ve renkli bilgisayar çıktısı alınarak proje dosyası oluşturulacaktır.
– Öğrenciler tek başlarına veya ikişer kişilik (en fazla iki öğrenci) gruplar halinde proje hazırlayabilirler.
– Öğrenciler sadece 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.
– Öğretmenler 1’den fazla projeye danışmanlık yapabilirler.
– Öğrenciler hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
– Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabileceklerdir.
– Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
– Gönderilecek projelerin NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ’2016’ Uygulama Yönergesine göre hazırlanması gerekmektedir.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖDÜL VE UYGULAMA AKIŞ ŞEMASI

Bilim Şenliği Proje Değerlendirme: Değerlendirme 2 aşamada yapılacaktır.

1-Ön Eleme (başvuru bilgi ve dokümanları) 2- Değerlendirme Kurulu (sergi süresi içerisinde)

1-Ön Eleme Komisyonu:
– Okul türlerine göre başvurusu yapılan projeler Nilüfer Bilim Şenliği 2016 Yönergesinde belirtilen ölçütlere göre Ön Eleme Komisyonları tarafından değerlendirerek, uygun bulunan (sergiye davet edilecek) projeleri belirler.
– Ön Eleme Komisyonları; Proje odaklı çalışmalar yapan öğretmenlerimizden oluşturulacaktır.
2-Değerlendirme Kurulu:
– Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesince oluşturulan Değerlendirme Kurulu sergilenen projeleri değerlendirilerek, okul türlerine göre; 1. 2. ve 3. projeleri belirler.
– Değerlendirme Kurulu; Uludağ Üniversitesi akademisyenlerden oluşturulacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
1- Bilim Şenliği Uygulama Yönergesine uygun olarak okullardan gelen projeler; Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Temel Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim) Bölümlerine bakan Şube Müdürü’nün başkanlığında Ön Eleme Komisyonları tarafından değerlendirilip, Temel Eğitim Bölümünden (İlkokul 10, Ortaokul 15, Orta Öğretim Bölümünden 15, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümünden 15 proje (uygun bulunan) toplam 55 proje; 27- 28 NİSAN 2016 tarihlerinde İHSANİYE KAPALI PAZAR ALANINDA sergilenecektir.

2- 27-28 NİSAN 2016 tarihlerinde İHSANİYE KAPALI PAZAR ALANINDA sergilenen projeler: Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilip birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler belirlenip Ödüller; Bilim Şenliği kapanış töreninde verilecektir.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Bilim Şenliği Sergisine katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere “Katılım Belgesi” verilecektir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

– Yenilikçilik
– Kullanışlılık
– Sürdürülebilirlik
– Yaygın Etki (Fayda)
– Yapılabilirlik – Uygulanabilirlik Geliştirmeye Açıklık
– Özgün Değer
– Anlaşıla bilirlik ve Bütünlük
– Etik Değerlere Uygunluk

Konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınacaktır.

UYARI : Proje Ön Eleme ve Değerlendirme Kurulu sonuçlarına itiraz edilemez.

Ödüllendirme:
– Değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren projelere aşağıdaki ödüller verilecektir.
– Değerlendirme sonucunda Proje Ekibine verilen ödüller (Danışman Öğretmen, Öğrenci/ler) arasında eşit bir şekilde paylaşılacaktır.
Kategoriler:
– Temel Eğitim Okulları Projeleri

İLKOKUL
• Birincilik Ödülü : 2000.TL
• İkincilik Ödülü : 1500.TL
• Üçüncülük Ödülü : 1000.TL

ORTAOKUL
• Birincilik Ödülü : 2500.TL
• İkincilik Ödülü : 2000.TL
• Üçüncülük Ödülü : 1500.TL

– Orta Öğretim Okulları Projeleri
• Birincilik Ödülü : 3000.TL
• İkincilik Ödülü : 2500.TL
• Üçüncülük Ödülü : 2000.TL

– Mesleki Eğitim Okulları Projeleri
• Birincilik Ödülü : 3000.TL
• İkincilik Ödülü : 2500.TL
• Üçüncülük Ödülü : 2000.TL

SERGİ, SERGİ HAZIRLAMA

Bilim Şenliği Yürütme Kurulu; 11 NİSAN 2016 tarihinde toplanarak gerekli planlama ve yazışmaların yapılması, Temel Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümlerini temsilen 3’ er kişilik sergi hazırlama komisyonu üyeleri belirlenip sergi alanındaki görevlendirmelerin yapılması. Atölye Çadırları için Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü ayrı bir komisyon oluşturulacak.

27- 28 NİSAN 2016 tarihlerinde İHSANİYE KAPALI PAZAR ALANINDA yapılacak olan Nilüfer Bilim Şenliği 2016 Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak sergi hazırlama komisyonu tarafından yürütülecektir. Sergi alanı; 26 NİSAN 2016 tarihinde sergi hazırlama komisyonu tarafından hazır hale getirilecektir.

SERGİ HAZIRLAMA KOMİSYONU

– İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu sergi hazırlama komisyonu 13 NİSAN 2016 tarihinde bir araya gelerek Nilüfer Bilim Şenliği’2016’ için yol haritasını belirleyip, uygulama yönergesine göre çalışmalara başlayacak,
– Sergi süresince alanın kontrolü, düzeni için görev dağılımı ve görev tanımları yapılacak.
– Sergi alanlarının düzenlenmesinde gerekli olacak araç ve gereçleri (pano-stant, masa, masa örtüsü sandalye vb.)
İhtiyaçları belirlemek, davetiye, afiş-broşür, yaka kartı, katılım belgesi gibi belgelerin hazırlanmasını sağlamak.
– Sergiye davet edilen her proje için bir pano-stant hazırlanıp proje yerlerini belirlemek.
– Nilüfer Bilim Şenliği 2016 açılış ve kapanış programı hazırlıklarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
– Sergi Hazırlama Komisyonu çalışmalarını Bilim Şenliği Yürütme Kurulu’na bağlı olarak yürütecektir.

 

NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ’2016’ UYGULAMA AKIŞ ŞEMASI

NO YAPILACAK FAALİYETLER  

TARİHLER

1  

   –  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; özel/resmi Temel Eğitim, Orta Öğretim ve

Mesleki ve Teknik Eğitim okul/kurumlara Nilüfer Bilim Şenliği 2016 Uygulama Yönergesinin gönderilmesi.

15 OCAK 2016
2  

  – Okul/Kurumlar; Nilüfer Bilim Şenliği 2016 Uygulama Yönergesinin öğretmenlere imza karşılığı duyurulması ve çalışmaların başlatılması,

15 OCAK 2016
3   

 –  Okul/Kurumlar;   Nilüfer Bilim Şenliği 2016 Uygulama Yönergesine uygun olarak hazırlanan projelerin her proje için ayrı ayrı renkli çıktısı ve CD’si proje dosyası içerisinde olacak şekilde  (Ek 1) de listelenip İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğüne elden teslim etmeleri.

30 MART 2016
4  

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Okul/ Kurumlardan gelen projeleri Temel Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim bölümlerine göre (Ek 1) formunda ayrı ayrı listelenip proje dokümanlarına ait renkli çıktılar – dosya halinde ve CD ortamında Bilim Şenliği yürütme Kuruluna teslim edilmesi.

31 MART 2016
5  

    – Bilim Şenliği Yürütme Kurulu tarafından Ön Eleme Komisyonlarının oluşturulması (onay) ve komisyon üyelerine duyurulması,

31 MART 2016
6  

Bilim Şenliği Yürütme Kurulu; projeleri (Ek 1) formunda ayrı ayrı listelenip, dokümanların (renkli çıktılar ve CD) Ön Eleme Komisyonuna teslim edilmesi,

04 NİSAN 2016

 

 

7

 

Ön Eleme Komisyonları: Bilim Şenliği Yürütme Kurulu tarafından teslim edilen projeleri değerlendirilip; Temel Eğitim Bölümünden  (İlkokul 10, Ortaokul 15, Orta Öğretim Bölümünden 15, Mesleki ve Tek. Eğitim Bölümünden 15 proje (uygun bulunan) SERGİYE DAVET EDİLECEK Toplam 55 projenin (Ek 1) formunda ayrı ayrı listelenip, Bilim Şenliği Yürütme Kuruluna teslim edilmesi.

 

 

04 -08 NİSAN 2016

(5 gün)

8  

   – Ön Eleme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Temel Eğitim Bölümünden İlkokul 10, Ortaokul 15, Orta Öğretim Bölümünden 15, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümünden 15 proje, Toplam 55 projenin ve sergi ile ilgili açıklamaların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden duyurulması ve proje sahiplerine bilgi verilmesi.

12 NİSAN 2016
9  

  – Sergi Hazırlama Komisyonunca; Proje sahibi öğrenciler ve Danışman Öğretmenler ile birlikte Sergi Alanının hazırlanması.

 

26 NİSAN 2016

 

10  

– Temel Eğitim Bölümünden İlkokul 10, Ortaokul 15, Orta Öğretim Bölümünden 15, Mesleki ve Tek. Eğitim Bölümünden 15 proje (uygun bulunan) SERGİYE DAVET EDİLECEK Toplam 55 projenin; İHSANİYE KAPALI PAZAR ALANINDA sergilenmesi. Okulların planlama çerçevesinde sergi alanını ziyaret etmeleri.

27-28 NİSAN 2016
11  

Değerlendirme Kurulu: Sergilenen projelerden bölümlere göre 1. 2. ve 3.    projelerin belirlenmesi.

 

27-28 NİSAN 2016

12  

 NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ 2016 Ödül Töreni, Kapanış Programı

 

 

28 NİSAN 2016

 

BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması söz konusudur (TÜBİTAK-Proje Yarışmaları Kitapçığı 2010, Proje Rehberi, s:18)

Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.

Proje konusunu belirlerken proje internet sayfasında yer alan Proje Bankasını incelemek, sizin çalışmanızın özgün olup olmadığını, daha önce benzer projelerin yapılıp yapılmadığını öğrenmenizi sağlayacaktır. Proje bankası daha önce yapılmış çalışmalara ulaşılabilen bir arama motoru niteliği taşımaktadır.

UYARI: Proje bankasında arama yapabilmeniz için en az 3 karakter girmeniz gerekmektedir.

PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için kullanılan deneysel bir süreçtir.

Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir öğeyi başka bir öğenin “nedeni” haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

BİLİMSEL YÖNTEM

Düşün ve Yeniden Dene Soru Sor Konuyla İlgili Araştırma Yap Bir Varsayım Oluştur Bir Deneyle Hipotezini Sına Sonuçları Analiz Et Varsayım Doğru Varsayım Yanlış ya da Kısmen Doğru Sonuçları Raporlaştır.

Kaynak: http://www.sciencebuddies.com
Daha fazlası için aşağıda bağlantısı verilen sayfayı kullanabilirsiniz.
http://www.sciencebuddies.com/science-fair-projects/project_guide_index.shtml?From=body
Bilimsel Yöntemin Adımları

1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede?
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.
2. Konuyla ilgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. iyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir.
3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir.
“Eğer…….(ben bunu yaparsam)………..,(sonra)……..(bu)………….(olur)”
Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak biçimde oluşturmalısınız.
Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır.

Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir.
Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız.
5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için analiz etmelisiniz.
6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

Bilimsel proje hazırlamanın basamakları:
Bilimsel proje çalışması merak ve gözlem ile başlar. Çevremizde pek çok varlık var ve çevremizde pek çok değişiklik oluyor. Bu varlıkları ve değişiklikleri merak ederiz. Gökyüzü nasıl oluşmuş? Neden mavi? Gökyüzünde neler var? Geceleri yıldızlar parlıyor, ama her gece aynı yıldızlar olmuyor. Neden? Yıldızlar nasıl yer değiştiriyor? Sonra merak ettiklerimizle ilgili gözlemler yapmaya başlarız ve kendimizi bilimsel proje hazırlarken buluruz. Ama yaptığımız çalışmanın bilimsel olması için yapmamız gerekenler, sırasıyla uygulayacağımız basamaklar var. İşte bunlar:
1. Projenin konusunu seçmek

Projenizi ilgilendiğiniz, üzerine düşündüğünüz, merak ettiğiniz konular üzerine seçin. Aklınıza pek çok fikir gelebilir. Bunları not edin. Hemen karar vermeyin. Bunların arasında sizin en güzel yapabileceğinizi, en merak ettiğinizi seçin. Bu proje sadece sizin seçeceğiniz konuda bilgili olduğunuzu göstermeyecek. Unutmayın, sizin bir sorunuz bu sorunun cevabını bulmak için bilimsel bir proje hazırlıyorsunuz.
2. Bilgi toplamak
Projenin konusunu belirledikten sonra konunuzla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın. Bilginin yazılı olması gerekmiyor. Konunuzla ilgili fotoğraf, asetat, saydam, model, afiş ve bulabileceğiniz her türlü malzemeyi toplayın. Projenizi en iyi nasıl sunabileceğinizi düşünün.
3. Bilimsel yöntem
Sizin bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey var. Projenizin amacı nedir? Ne bulmaya çalışıyorsunuz? Sorunuzun cevabı ne olabilir? Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek deneyler nasıl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz?
4. Kontrollü deney yapmak ve sonuçları kaydetmek
Tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın. Kontrollü olarak ve belirli bir işlem sırası izlenerek laboratuarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir. Deneyi yaparken tüm gözlemlerinizi, tüm düşüncelerinizi not edin. Tüm notlarınız, çalışmanız bittikten sonra her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak, ayrıca eğer bir hata yaparsanız, hatanızın nerede olduğunu gösterecektir. Hata yapmaktan korkmayın. Bugün bilimin bize gösterdiği buluşlar ve keşifler uzun uğraşların sonunda, tekrar tekrar deneme ve yine yılmadan tekrar deneme ile gerçekleşmiştir. Bilim sabır ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayın. Eğer bilimsel yöntemi doğru şekilde uygularsanız mutlaka bir sonuca ulaşırsınız.
5. Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller
Ne oldu? Bulduğunuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

6. Yaptığını Göster
Çalışmanız basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı. Yaptığınız maket, deney, insanların anlayabileceği şekilde düzenlenmeli, ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz. Bunu, renkleri kullanarak, insanları şaşırtacak, eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratıcılık size kalmış. Kullandığınız bilimsel yöntemi gösterin.
7. Rapor Yazma
Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve nasıl yaptınız? Bilimsel bir proje raporu da belirli kurallara ve belirli sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız.
8. Sunuş
Bilimsel bir projenin mutlaka sunuşu yapılır. Siz de projenizi arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize, ailenize, jüriye ve tanımadığınız pek çok insana sunacaksınız. Bu yüzden heyecanlanmamak elde değil. Projenizi sunuş pratikleri yapın. Bir arkadaşınıza, ailenize, öğretmeninize sunun. Bunu bir kez yaptıktan sonra daha rahat edeceksiniz. Ayrıca unutmayın konunuzu en iyi siz biliyorsunuz. Çok uğraştınız, emek harcadınız, şimdi sizin bildiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşma zamanı geldi. Her şey çok güzel olacak.
Bilimsel bir proje hazırlarken bazı ipuçları
Bilimsel proje yarışmaları, sergileri, bilim şenlikleri, eğlenceli ve öğreticidir. Aşağıda bazı ipuçları var. Bunlar size bilimsel proje hazırlarken yardımcı olacak ve öğrenirken eğlenmenin yolunu gösterecektir.
Yapacağınız her şeyi not alın. Amacınız ne, ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız ve diğer soruları, tüm düşüncelerinizi kayıt etmelisiniz. Bir defteri günlük şeklinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde çalışma sonunda her şeyi daha iyi toparlar, raporunuzu daha iyi yazarsınız. Ayrıca hata yaparsanız, kolayca notlarınızdan hatanın nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Topladığınız tüm belgeleri de bir dosya içinde saklayın. Bunu projenizi sergilerken davetlilere de sunabilirsiniz.
İlgilendiğiniz konuları belirleyin ve yazın. Ama hangisini seçeceksiniz? Bilimsel bir proje büyük bir çaba gerektirdiğinden, en çok merak ettiğiniz ya da uğraşırken güzel zaman geçirebileceğiniz bir konuyu seçin. Bu şekilde ilgilendiğiniz konu hakkında daha çok şey öğrenirsiniz.

Projenizi yapmak ve anlamak için, her türlü yardım ve desteği alın, ama gerçekleştirirken ya da çalıştırırken tek başınıza uğraşın. Eğer kendiniz gerçekleştirir ve çalıştırırsanız, yolunda giden ya da gitmeyen işleri daha iyi anlarsınız. Projenizi daha iyi kavrar ve daha iyi sunarsınız.

Projenizi başlatmak için son ana kadar beklemeyin. Proje konunuz hakkında uygun malzeme toplamak, deney ya da maket yapmak ve yaptığınız deneyi ya da maketi çalıştırmak gibi basamaklar vardır. İyi bir proje de tüm bunları yapabilmek zaman gerektirir. Zamanınızı iyi kullanın. Unutmayın, bazen defalarca denemeniz, proje de bazı yerleri değiştirmeniz gerekebilir.

İyi bir projenin karmaşık olması gerekmez. Bir projeyi sergilerken, en önemli nokta, sizin projenize hâkim olmanızdır. Karmaşık bir proje iyi bir proje demek değildir. Projenizin konusu ne olursa olsun, projenin iyi olmasını sizin çalışmalarınız, konuyu nasıl ve neden seçtiğiniz, amacınız, bilimsel yöntemi uygulamanız, nasıl çalıştığınız, raporunuz, projeyi sunuşunuz belirleyecektir.

Eğer proje sizin varsayımınızı yani ön tahmininizi doğrulamıyorsa üzülmeyin. Bu güne kadar önemli bilimsel çalışmaların bazıları, baştaki ön tahminin reddedilmesi ya da bu tahmine karşı çıkılması ile ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonunda, “Benim amacım şu olmasına rağmen, ben ön tahminimi doğrulayamadım, çalışmalarımı tekrar gözden geçireceğim ve çalışmalarıma şu noktadan yeniden başlayacağım” şeklinde bir sonuç
çıkabilir. Bu da bir sonuçtur ve sizin ön tahmininizi doğrulayamamanız sizin çalışmanızın başarısını etkilemez. Projeniz hala iyi bir proje olabilir.

Bazen sizin aklınıza gelen ilk proje, en ilginç proje olabilir. Bu, iş erken başlamanıza neden olur. Ve basamakları uygulayarak güzel bir sonuca ulaşabilirsiniz.. Ayrıca bir projeye başlayıp, her sene çalıştığınız projeyi geliştirebilir, o konu hakkında uzmanlaşabilirsiniz. Ve siz bir yola girdiniz mi, bir başladınız mı önünüzde sonsuz yollar olacaktır. Bazen bu yol inişli çıkışlı olacak, bazen sağa ya da sola dönecek, bazen yol bitecek ve siz geri dönüp tekrar başlamak zorunda kalacaksınız. Kolay gelsin…

Bilimsel proje raporu nasıl hazırlanır

Rapor seçtiğiniz konu hakkında yaptığınız her türlü araştırmanın özetidir. Başlangıçtan bitişe, bütün toplanan ve gözlenen bilgilerini içerir. Rapor kolay anlaşılır ve düzenli olmalıdır. Konuyla ilgisi olmayan bir insan raporunuzu okuduğunda, sırayla neyi neden ve nasıl yaptığınızı, sonunda ne bulduğunuzu ve nasıl değerlendirdiğinizi anlayabilmelidir. Bilimsel projenizi bir stant düzenleyerek, seyircilere sözlü olarak sunacaksınız. Rapor standınızdaki yazılı sunumunuzdur. Mümkünse raporunuzu bilgisayarda yazın Cd ve bir dosyada sunun.

Bilimsel raporlar şu bölümleri içerir:

1. Başlık: Projenizin adı, sizin adınız soyadınız, unvanınız ve projenin başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne yazılır.
2. Özet: Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklanır. Projenin adı, amaç, kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır.
3. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildirir.
4. Yöntem-Araştırma: Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde madde yazmalısınız. Eğer araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz.
5. Sonuç-Değerlendirme: Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. Bulduğunuz sonuç hakkında değerlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve değerlendirmesini yazarsınız. Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
6. Kaynaklar: Proje hazırlığı boyunca kullandığınız tüm kaynakları bu bölümde yazacaksınız. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kaynağın adı, yazarları, kaynağı hangi kurumun bastığı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak internet kullandıysanız, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir. Kişinin adını, unvanını ve bulunduğu kurumu yazmalısınız.
7. Katkıda Bulunanlar: Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazı yardımlar almış olabilirsiniz. Bu bölümde aldığınız yardımlar için, kişilere teşekkür etmelisiniz. Her şey çok güzel olacak, kolay gelsin.

Bilimsel projenizi nasıl sunacaksınız?

Bilimsel çalışmaların önemli bir yönü de; fikirleri, bilgileri ve sonuçları iletmektir. Bilim insanları buluşlarını bilimsel makale ve dergilerde yazarlar ve bilimsel toplantılarda sunarlar.
İyi bir sunuş yapmayı öğrenmek, bilim insanları ya da bir fikri insanlara iletmek isteyen herhangi biri ya da genç bir mucit için değerli bir beceridir. Sunuş, proje boyunca harcadığınız zaman ve emeğin son ürünüdür, proje ve seyirciler sizin aranızdaki iletişimdir.
Sunuşunuzu yaparken stant kuracaksınız. Stant kurmanın da belli kuralları vardır. Stant, deney, modelinizin yer aldığı masa ile proje amacının, varsayımının, yönteminin, bilginin, grafik, şekil ve fotoğrafların belirli bir düzenle bulunduğu panodan oluşur.

PROJE POSTERİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!
• Eğer deney yapacaksanız, deney şartlarını sağlayın.
• Panonuzdaki yazıların okunabilir olmasına dikkat edin yazı karakterini seçerken açık ve net olmasına özen gösterin.
• Proje posteri (Proje çıktısı): 100 x 150 cm zemin üzerine hazırlanacaktır. ( eni 150 cm yükseklik 100 cm yatay şekilde olması gerekir.) Yapıştırmak için şeffaf koli bandı ya da çift taraflı bandı projenin sahibi temin edecektir.
• Eserlerin sunumunda kullanılacak proje posteri (Proje çıktısı); vinil üzerine matbaa baskılı veya çıktı alınarak stantta ortalı bir şekilde çift taraflı bantla veya çatal iğne ile tutturulacak.

• Masada ve panoda yer alacak materyalleri belirli bir düzenle sergileyin masada deney ya da model, rapor yer alacak. Proje posterinde adının altında solda amacınız, varsayımınız, sorunuz ya da merak ettiğiniz konu, kullandığınız yöntem, ortada bilgiler, resim, grafik ve fotoğraflar sağda ise sonuç ve değerlendirme sırayla yazılmalıdır.
• Sunuşunuzu eğlenceli ve etkili yapabilirsiniz. Bunun için, işin içine şov katın.
• Posterinize projenizi açıklayacak resimler yerleştirebilirsiniz.
• İlk izlenimin önemli olduğunu biliyorsunuz artık. Projenizin başlığı seyircileri kendine çekecek özellikte olmalıdır. Belirli bir uzaklıktan görülebilmelidir.
• Projenizin her şeyini siz biliyorsunuz. Karşınızdakiler projenizi merak ediyor, incelemek ve bilgi almak istiyorlar. Unutmayın, onlara her şeyi siz anlatabilirsiniz.
• Araştırmanın hakkında önemli bilgilerinizi söyleyin. Ne, neden ve nasıl yaptığınızı, ne bulduğunuzu ve nasıl değerlendirdiğinizi standınızdaki malzemeleri kullanarak anlatın.
• Kendinize konuşma kartları hazırlayabilirsiniz. Nasıl sunuş yapacağınızı, standınızdaki hangi malzemeleri nerede kullanacağınızı belirleyin. Ama unutmayın, seyirciler merak edip, sorular soracaklardır. Yine unutmayın, bu projeyi siz yaptınız, her türlü soruya cevap verebilirsiniz.
– Proje Posteri; proje bilgilerini içeren, tek parçadan oluşan maksimum eni 150 cm yükseklik 100 cm ebatlarında ve yatay şekilde olması gerekir.
– Proje Amacı; (Projenin amacı açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucu basit bir şekilde ortaya koymalıdır.)

– Giriş; Bu kısımda proje çalışmanızın konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması yaparak, başkaları tarafından yapılan çalışmalardan söz ediniz. Sizin proje çalışmanızın diğer benzer çalışmalardan ayrılan farklı yönlerini belirtiniz ve çalışmanızda neleri hedeflediğinizi belirtiniz. Ayrıca bu kısımda projeyi hazırlarken destek aldığı kişi ve kurumlar varsa bilgi verilebilir.

– Kullanılan yöntem; Burada proje çalışmanızda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri, izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi, varsa yaptığınız deneyleri yazınız.

– Proje Bütçesi;

– Proje Çalışmasının Takvimi;

– Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi;

– Kaynaklar.

PROJE POSTERİNDE NELER BULUNMALIDIR?

Proje Adı :
Alanı :
Okul Adı :
İli/ilçesi :
Projeyi Gerçekleştiren Öğrenci/Öğrencilerin Adı Soyadı :
Proje Danışman Öğretmeninin Adı Soyadı :

Projenin Amacı :
Projenin Hedefleri :
Giriş : (Proje konusu ile daha önce çalışma yapılmış mı? Yapılmış ise nasıl bir çalışma yapılmış? Bilgi…
Projeye Ait Hipotezler:
Kullanılan Yöntemler (Deney, Model, Etkinlikler ve yapılma aşamaları)
Elde Edilen Veriler :
Grafikler :
Sonuçlar ve Değerlendirme :
Tartışma ve Öneriler :
Kaynakça :
Projeye ait Resimler :

MASADA;

Deney, model, rapor, özet ve proje boyunca aldığınız notların olduğu günlüğünüz yer alır.

PANODA;

Projenin adı altında, projenin amacı, varsayımı, yöntem, bilgi, grafik, şekil ve fotoğraflar belirli bir düzende bulunur.

AÇIKLAMA:

İlçe genelinde Bilim Şenliği Uygulama akış şeması; NİLÜFER BİLİM ŞENLİĞİ 2016 Yürütme Kurulunca belirlenip, onay alındıktan sonra netleşecektir.

NOT:

OKUL/ İLÇE ÖN ELEME KOMİSYONU/DEĞERLENDİRME KURULU TARAFINDAN BİLİM ŞENLİĞİ 2016 UYGULAMA AKIŞ ŞEMASININ HER AŞAMASINDA EK-1 FORMU DÜZENLENECEKTİR.

ÖRNEK PROJE 1- Ek- 4

PROJENİN ADI : CEV – FIN – KAP (DOĞAL KAPLAR)
OKULUN ADI :
İLİ/İLÇESİ :

PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER :
PROJE DANIŞMAN ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI :

PROJENİN AMACI :
Ceviz kabuğunun ceviz içini, fındıkkabuğunun fındık içini uzun süre koruma özelliğinden faydalanarak ceviz
kabuklarından ve fındık kabuklarından üretilen doğal kaplarla besinlerin ömürlerini uzatmak.

PROJENİN HEDEFLERİ :
—Ceviz ve fındık kabuklarını geri dönüşüme uğratmak
—Doğal kaplar üretmek
—Vatandaşlarımızı biraz daha bilinçlendirmek.

PROJENİN HİPOTEZLERİ:
Oluşturduğumuz doğal kapların uzun süre besinleri saklayabileceği tahmini yürütülür.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
Saklama kapları – ceviz kabuğu ve fındıkkabukları ile ilgili araştırma yaparak projemize başlanıldı. Daha sonra çok sayıda ceviz ve fındıkkabuğu toplanıldı ve kabuklar parçalandı. Parçalanılan kabuklar balmumu ile birleştirildi ve kontrollü deneylerle değişik kaplardaki besinlerin çürüme süreleri tespit edildi.
Günümüzde mutfağında plastik saklama kabı olmayan ev neredeyse yok gibi. Gündelik yaşama yararlı ürünleri ile hayatımızı kolaylaştırmak için her zaman yardımımıza yetişiyor. Ancak doğal olmayan çok sayıda saklama kabı insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Hatta besinlerimizin ömürlerini kısaltıyor.
Saklama kaplarının çoğu plastik ancak sadece plastik olarak üretilmiyor. Cam ya da emaye saklama kapları, mutfaklarında pratikliğin yanı sıra şıklığa da önem verenlerin tercih sebebi olabilir. Plastik ürünler, normalde petrol türevi olduğu için üzerinde bakteri oluşumu da oldukça hızlı olmaktadır. Bundan dolayı pek tercih sebebi değillerdir.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yapılan kontrollü deneyler sonucunda ceviz ve fındıkkabuğundan yapılan kapların saklama koşullarının daha uygun olduğu anlaşılmıştır. Fındık ve ceviz kabuğu kapları diğer kaplardan daha uzun sürede besinleri koruduğu gözlenmiştir.
TARTIŞMA VE ÖNERİLER:
– Proje aşamasında kapları birleştirmekte sıkıntılar yaşadık ve tam anlamıyla iyi bir kap yapamadık
– Kaplar da kullandığımız yapıştırıcılar değişiklik gösterdi.

PROJEYE AİT RESİMLER

ÖRNEK PROJE 2-

Proje No:
Projenin Adı: Serum Askısı
Alanı:
İli/İlçesi:
Okulun Adı:
Projeyi Hazırlayan Öğrencilerin Adı Soyadı:
Danışman Öğretmenin Adı Soyadı:

Proje Özeti:
Omuzda sabitlenebilen serum askısı; Serumunuz sizi kısıtlamasın sloganıyla yola çıktık. Hasta, serumu kendisi için kısıtlayıcı bir unsur olarak görüyordu. Biz bu askıyı hastanın başkasından bağımsız ihtiyaçlarını kendisinin hazırlamasını sağlamak için tasarladık. Temel ihtiyaç olan lavabo ihtiyacını gidermek için hasta, yanında ya bir refakatçiye ya da ayaklı bir serum askısına ihtiyacı vardır. Mahremiyet duygusundan dolayı hasta refakatçisinin yanında girmesini istemiyor. Ayaklı serum askısı da hareket kısıtlılığına ve enfeksiyon riskine neden oluyor. Ayrıca ameliyat sonrası komplikasyonların önlenmesi için en erken dönemde yürüme egzersizlerinin eksiksiz yapılmasını ve tedavisini aksamadan almasını sağlamak amacıyla yaptık. Omuzda sabitlenen bu askı sayesinde hasta özgür olmaktadır. Egzersizlerini yaparken bir başkasına veya ayaklı serum askısına ihtiyacı kalmamaktadır. Böylece tedavisini eksiksiz almış oluyor ve egzersizlerine de uymuş oluyor.

İlgili Ekler için Tıklayınız