Nesilden Nesile 18 Mart Çanakkale Zaferi Kompozisyon Yarışması

Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; öğrencilerin 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunu yaşatarak sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Nesilden Nesile 18 Mart Çanakkale Zaferi adlı “Kompozisyon Yarışması”

YARIŞMANIN ADI:
NESİLDEN NESİLE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:
• Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel ve kültürel mirasını geliştirip koruyarak inceleme ve araştırmayı teşvik etmek, genç kuşaklar arasında tarih merakı ve tarihine sahip çıkan gençlik oluşturmak.
• 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunu geleceğin teminatı gençler arasında yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak.
• Türk Milli Eğitim Sistemimin genel ve amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin paylaşımlarını Yukarı Konak Yankı okul dergisinin içerik zenginleştirmesinde kullanmak
• Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,Türkçeyi kullanma gücünü artırmak
• Hoşgörü, başkalarına saygı,bilginin yaşama aktarılması,kendini ifade etme,Türkçeyi kullanma becerisini geliştirme,üretilen eserlerin gelecek nesillere ve diğer öğrencilere aktarılması gibi kazanmaları sağlamak

YARIŞMANIN KONUSU:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak “NESİLDEN NESİLE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI” konu başlıklı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini içeren kompozisyon yarışması.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Yarışmanın kapsamı yurt genelindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik teknik şartnameye uygun olacak şekilde yapılması planlanmıştır.

DEĞERLENDİRME KURULU;
Eserler ,Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup dereceler komisyon tarafından tutanakla kayıt altına alınacaktır. Yarışma sonuçları kesin olduğu için itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarışma dereceye giren eserler http://yukarikonak.meb.k12.tr adresinde ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

A) GENEL ŞARTLAR:
• Yarışma ,Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okul öğrencilerine açıktır.
• Katılımcılar daha önce herhangi bir yarışmada derece(birinci, ikinci,üçüncü, mansiyon,özel ödül ve yayımlanma)almış ,herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar .Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu,gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla kabul,beyan ve taahhüt edecektir.
• Milli Eğitim Temel Kanununa ve genel ahlak ilkelerine uymayan,şiddet ve korku içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya katılımcılar sadece bir eserle başvuracaktır.
• Dereceye girecek eserler Yukarı Konak Yankı dergisinde yayınlanacak
• Yukarı Konak Ortaokulu yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri eserlerin telif hakkıyla ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde işleme ,çoğaltma,sergileme vs. haklarına sahip olacaktır, (eser sahibinin izniyle).

B) TEKNİK ŞARTLAR:
Kompozisyon İçin:
• Eserlerin metin uzunluğu 1 -3 sayfaya ile sınırlandırılmış olup A4 kağıdına Kompozisyon kurallarına uygun şekilde el yazısıyla yazılacaktır.Ayrıca eserler dijital ortamda da gönderileceği için Word dosyası Times New Roman karakterinde 12 punto olarak yazılacaktır.
• Eserlerin arka tarafına(her sayfaya teker teker) aşağıdaki künye doldurulup çıktı alındıktan sonra öğrenci tarafından kompozisyon el yazısıyla yazılacak.

Yarışmanın Başlangıç Tarihi 15/01/2019
Son Başvuru Tarihi 22/02/2019
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması 01/03/2019
Ödül Töreni 07/04/2019

*Ödül töreni tarihi ile ilgili yapılacak değişikleri eser sahiplerine bildirilecektir.
*Etkinlik ücretsiz olacaktır.

VERİLECEK ÖDÜLLER:
l.Olan Esere: Tam Altın, Plaket, Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi 2.Olan Esere: Yarım Altın, Plaket,Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi 3.Olan Esere: Çeyrek Altın, Plaket, Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ:
Yarışmaya gönderilecek eserler hem elden veya posta yoluyla hem de dijital ortamdan gönderilecektir.
1- Elden veya Posta yoluyla gönderilecek eserler için adres: Yukarı Konak Ortaokulu Yukarı Konak Mahallesi 47700 Mazıdağı/MARDİN
2- Dijital ortamda gönderilecek eserler için adres:750576@meb.kl2.tr İletişim Bilgileri:
Yarışma için teknik şartname bilgilerine http://yukarikonak.meb.k12.tr internet adresinde ulaşabilirsiniz.