“NECİP FAZIL’I ŞİİRLERİYLE ANLAMA” ÖDÜLLÜ ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

“NECİP FAZIL’I ŞİİRLERİYLE ANLAMA” ÖDÜLLÜ ŞİİR OKUMA
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
A. KONU: Necip Fazıl’ın “Sakarya Türküsü, Anne, Destan, Çile, Zindandan Mehmet’e Mektup”
şiirlerinden birini ezbere okuma.
B. AMAÇ:
Öğrencilerimize Üstâd Necip Fazıl KISAKÜREK’in çok yönlü kişiliğe sahip olduğu bilincini vermek,
öğrencilerimizin Üstâd-ı Âzâmı yakından tanımalarını sağlamak.
C. YARIŞMANIN DAYANAĞI:
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
D.KAPSAM:
Özel ve resmi ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri
E. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:
1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.
2. Okul müdürlükleri kendi bünyelerinde değerlendirme komisyonu kurarak ön elemeyi yapacaklar
ve belirledikleri okul birincilerini 05 Nisan 2013 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
bildirilecektir.
3.Ortaokullarda Türkçe öğretmenlerinden jüri oluşturulacaktır. Jüri üyesi sayısı, başkan dâhil en az
3, en fazla 5 olacaktır.
4.Her öğrenci bir şiir ile yarışmaya katılabilecektir.
5. Konya Valiliğine ait adresinden “KİTAP OKUYALIM KAMPANYASI”
na tıklanarak ya da adresinden Necip Fazıl Kısakürek linkinden
T.C Kimlik numarası ile üye olunacaktır. Üye, “yorum ekle” kısmında yarışma için okuyacakları
şiirlerle ilgili yorumlarını, yorum ekle bölümüne girişi yapılacaktır. Siteye üyelik girişi yapmayan ve
yorum katkısında bulunmayan yarışmacılar elenmiş sayılacaklardır.
F. İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:
1. Okullardan bildirilen okul birincisi öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda,
İlçe jürisi tarafından değerlendireceklerdir.
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, şartnamede belirtilen hususlara dikkat ederek, birinci olan
öğrenciyi belirleyeceklerdir.
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, birinci olan öğrenciyi 10 Nisan 2013 tarihine kadar İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Temel Eğitim Kültür Şube Müdürlüğüne bildirecektir.
4.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçelerde dereceye giren öğrencileri 18 Nisan 2013 tarihinde komisyon
tarafından derecelendirilecektir.
5.Sonuçlar 22.04.2013 tarihinde ilan edilecektir.Sayfa 2 / 2
G. DEĞERLENDİRME (Puanlama Durumu):
Her jüri üyesi, öğrenciyi toplam 100 puan üzerinden değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı
Toplanarak derecelendirilecektir.