MY PROPHET IS MY ROLE MODEL (Örneğim Peygamberim)

PROJEMİZ, 10 TÜRK ORTAK VE 2 ÜRDÜNLÜ ORTAKLA BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BİR ETWİNNİNG PROJESİZİDİR. PROJEMİZDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN AHLAK KONULU HADİSLERİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERE ANKET DÜZENLENİP, SEÇİLEN HADİSLERLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ WEB 2 ARAÇLARI İLE ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTE VE HADİS İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER YAPILMAKTADIR. PROJEMİZE DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ.

OUR PROJECT IS AN ETHWING PROJECT THAT WE CONDUCT WITH 10 TURKISH PARTNERS AND 2 JORDAN PARTNERS. IN OUR PROJECT, EVENTS ARE ORGANIZED EVENTS WITH VARIOUS WEB 2 TOOLS REGARDING STUDENTS WITH MORAL TOPICS OF OUR PROPHET MASTER AND HELD ACTIVITIES RELATED TO HADITH CONTENT. WE ARE WAITING FOR YOUR SUPPORT TO OUR PROJECT.

www.facebook.com/groups/308508306996107
https://myprophetmyrolemodel.blogspot.com