MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI ARKEOPARKI KORUYUCU ÇATISI YARIŞMASI

Çatıder – Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

“ARKEOLOJİK ALANDA ÇATI”

MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI ARKEOPARKI KORUYUCU ÇATISI YARIŞMASI (Detaylı bilgiler ekli Şartnamede)

YARIŞMANIN AMACI: Mimarlık bölümü lisans öğrencilerinin çatı sistemleri ile ilgili yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmesini teşvik etmek ve çatı / örtü sistemlerinin tüm bileşenleri ile ilgili tasarım deneyimi elde etmelerini sağlarken geleceğin tasarımcı adaylarının sektörle buluşmasını sağlamak ve bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ: Ülkemizdeki zengin kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak, Toplumun arkeolojik alanlara erişebilirliğini sağlayarak kültürel mirasa yönelik farkındalığı ve duyarlılığı artırmak, Kültürel mirasın yerinde korunarak sergilenmesi olanaklarını artırmak, Sektörün bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, Öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarını ve duyarlılıklarını artırarak sektörle tanıştırmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek.

YARIŞMANIN KONUSU: Uzunyuva Anıt Mezarı, Milas Hisarbaşı mahallesinde Uzunyuva sokakta bulunmaktadır. Etkileyici bir teras duvarı ve onun üzerinde yükselen bir Korinth sütunundan oluşmaktadır. Duvar 3.27 mt yüksekliğinde ve 30 mt uzunluğundadır. Duvarın ancak yarısı bugün sağlam olarak görülebilmektedir. Duvarın üzerinde bir teras bulunmaktadır. Teras platformunun taşlarının bir kısmı bugün de görülebilmektedir. Bugün, Mezarın üzerinde ve çevresinde nitelikli ve niteliksiz yapılar vardır.

Uzunyuva Anıt mezarı kurtarma kazısı yaklaşık bir yıldır aralıksız olarak sürdürülmektedir. Podyum seviyesinin yaklaşık 10 metre altında bulunan mezarın duvarlarındaki resimlerin restorasyonu sürmektedir.  Mezar odasının nemden arındırılması ve iç hava değerlerinin kontrollü bir şekilde normal değerlere getirilebilmesi amacıyla yapılan çalışmaların sağlıklı devam edebilmesi için podyumun ve altındaki mezar odasının iklim şartlarından korunması gerekmektedir. Anıtmezarı güneş ve yağış gibi çevresel etmenlerden, ayrıca devam etmekte olan çalışmaları iklim şartlarından koruyacak ve ziyaretçilerin konforlu bir şekilde eserleri incelemelerine olanak verecek bir örtü tasarlanması istenmektedir.

Tasarlanacak çatının bu alanda yapılacak çalışmalar sürecince (en az 5 yıl ) kullanılacağı ve daha sonra kaldırılacağı düşünülmektedir. Yarışmada, çatının işlev-biçim-taşıyıcı-malzeme uyumu, özgün ve yaratıcı çözümlerin yanı sıra yarışmacıların şu sorunları çözmeleri beklenmektedir;

35 x 36 m alana sahip Anıtmezarın iklim şartlarından etkilenmeden korunmasının sağlanması, Çatının yapılı çevre ile uyumlu bir ilişki kurmasının sağlanması, Çatı strüktürünün arkeolojik değerlere zarar vermeden oluşturulması, Çatının sökülebilir olması, Çalışmalar süresince alanın ziyaret edilmesine olanak sağlanması

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Nihal Arıoğlu (İTÜ), Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (UÜ), Yrd. Doç. Dr. Cem Altun (İTÜ), Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (YTÜ), Atila Gürses (İTÜ)

Asil Jüri Üyeleri: Doç. Dr. N.Oğuz Özer (MSGSÜ), Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir (İTÜ), Han Tümertekin (ITÜ), Nevzat Sayın (EÜ), Zeki Şerifoğlu (YTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri: Adil Baştanoğlu (DGSMYO), Yrd. Doç. Dr. Gökçe Tuna Taygun (YTÜ)

Raportörler: Mehmet Öztürk (ODTÜ), Dr. Caner Göçer (ITÜ)

YARIŞMA TAKVİMİ

·  Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması                     22.12.2011

·  Kayıt ve şartname alınması için son tarih                    22.03.2012

·  Proje teslimi                                                            27.03.2012

·  Sonuçların açıklanması                                             03.04.2012

·  Ödül Töreni  (U.Ü. Mimarlık Fakültesi – Bursa)             12.04.2012

ÖDÜLLER: 1. Ödülü: 4.500,- TL, 2. Ödülü: 3.000,- TL, 3. Ödülü: 2.000,-TL, 3 ad. Mansiyon 1.000,-TL (Beher mansiyon), Katılan her yarışmacıya “Katılım – Teşekkür Belgesi” verilecektir