Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Mersin Fotoğraf Derneği (MFD)
8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu:
MFD 8. Uluslararası Fotoğ0,raf Yarışması, Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) tarafından düzenlenmektedir.
Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının yürütülmesi ve yükümlülüğü Mersin Fotoğraf Derneği tarafından üstlenilmiştir.

Katılım:
MFD 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit ettiği veya doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler. Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta kullanılan obje, nesne vb ile ilgili şikayetlerde sorumluluğun fotoğrafçıya ait olduğu katılımı yapan fotoğrafçı tarafından kabul edilir. Aynı koşullar fotoğrafta bulunan bireylerin şikayetleri halinde de geçerlidir.
Fotoğrafların fotoğrafçıya ait olduğunun kabulü yarışmaya katılım ile kabul edilmiş olur. Aksi bir durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Yarışmada yer alan fotoğraflar yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Mersin Fotoğraf Derneği ve TFSF web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı sergi ile ilgili medyada yayın ve / veya ekranlarda yayın için ücretsiz olarak yayınlanmaya izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar web siteleri üzerinde fotoğrafları düşük çözünürlükte yarışma ile ilgili ilanlarında kullanabilirler.

Kategoriler:
MFD 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Baskı ve dijital olmak üzere 6 bölümden oluşmuştur.
1- BASKI: SERBEST (Siyah-Beyaz) – FIAP Siyah-Beyaz Tanımları > PM
2- BASKI: SERBEST (Renkli) > PC
3- DİJİTAL: OPEN (Renkli) > OC
4- DİJİTAL: OPEN (Siyah-Beyaz) – FIAP Siyah-Beyaz Tanımları > OM
5- DİJİTAL: DOĞA (Renkli ve Siyah-Beyaz) – FIAP Tanımları > DN
6- DİJİTAL: SEYAHAT (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DT

Yarışma Ücreti:
Genel
Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve tüm bölümler için 20 € / 30 $ ödenmesi gerekmektedir. Türk katılımcılar için standart katılım ücreti 50 TL’dir.
Baskı
• Baskı kategorisine katılmak isteyen katılımcılar, fotoğraflarını uzun kenarı en fazla 30 cm olacak biçimde baskı olarak posta ile göndereceklerdir. Ayrıca baskı fotoğrafların jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde ve en az 2 Mb, en çok 4 MB büyüklüğündeki sayısal dosyası, postaya verilen sıra ve isim bilgileriyle web sayfasına da yüklenmelidir. Fotoğrafların iadesini isteyen katılımcılar ayrıca 10 € iade bedeli ödemelidirler.
Baskı Gönderme Adresi:
MFD 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Selami TÜRK
Palmiye Mah. 1207 Sk. No: 16/A
33160 Yenişehir / MERSİN – TÜRKİYE
• Yarışma katılım ve baskıların geri gönderim ücreti PayPal ile aşağıdaki adrese ödenebilir.
agmaufuk@hotmail.com
• Yarışmaya grup olarak katılabilirsiniz. 10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara ve fotoğraf derneklerine %10 indirim yapılacaktır.
• Yarışmada toplam 6 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
• Katılımcılar ödemelerini aşağıda belirtilen banka hesabına da yapabilirler.
Türk Lirası (TL) için:
Mersin Fotoğraf Derneği Fotoğraf
Türkiye İş Bankası Mersin Şubesi
Şube Kodu:6600
Hesap Numarası: 2 030 913
IBAN No: TR82 0006 4000 0016 6002 0309 13
Swift Kodu:ISBKTRXX
– Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti gönderilmeyen veya eksik gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.
• Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için
http://www.mfd.org.tr
web sitesine girerek yönlendirmeleri izlemek veya

Türkçe: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English):
sitelerine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar.
• İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://www.mfd.org.tr internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Bu durum FIAP’a da bildirilir.
• Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, süresiz olarak kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) sorumlu olmayacaktır.
MFD, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların orijinal dosyalarını isteyebilir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : FIAP onayı geldiği tarihten başlayarak
Son Katılım Tarihi : 01 Kasım 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 14-15 Kasım 2015
Sonuç Bildirim : 23 Kasım 2015
Ödül Töreni ve Halka sunum : 17 Aralık 2015
Ödüller katılımcılara 28 Aralık 2015 tarihine kadar gönderilecektir.
Yarışma kataloğu PDF olarak www.mfd.org.tr adresinden 28 Aralık 2015 tarihinden sonra indirilebilir.
Tüm katılımcılar kazanılmış olan sergileme ve puanlarını Uluslararası Organizasyonlar tarafından onay verilmiş olması nedeniyle unvan başvurularında ilgili kurumlarda kullanabilirler.

Fotoğrafların İşaretlenmesi/İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Baskı Kategorisi: Fotoğraflar aynı zamanda online olarak yüklenecektir. jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı maksimum 1920 piksel boyutunda dikey ve maksimum 1080 piksel botunda yatay, fotoğraf boyutu en az 2 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır. Sıkıştırma (Quality) 7-12 aralığı olabilir.
Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
Dijital Kategori: Fotoğraflar jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı maksimum 1920 piksel boyutunda dikey ve maksimum 1080 piksel botunda yatay, fotoğraf boyutu en az 2 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır. Sıkıştırma (Quality) 7-12 aralığı olabilir.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak
adresinden yönlendirme ile
Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English):
adresleri kullanılarak yüklenecektir.
• Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
• İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

https://www.iso.org/obp/ui/#search
• Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Eril Yılmaz için erily, eryil veya erlyl gibi).
• Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (BASKI: SERBEST (Siyah-Beyaz) > PM; BASKI SERBEST (Renkli) > PC; DİJİTAL: OPEN (Renkli) > DC; DİJİTAL: OPEN (Siyah-Beyaz) > DM; DİJİTAL: DOĞA > DN; DİJİTAL: SEYAHAT (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DT).
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin: Eril Yılmaz isimli katılımcının Doğa (Nature) > N kategorisindeki “ağaçlar” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: TRerilyDN1_agaclar.jpg, …
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir.

Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
BASKI: SERBEST (Siyah-Beyaz)
1- A. Beyhan ÖZDEMİR TR
2- Ali ÖZ TR
3- Eyüp KARAKUŞ TR
4- Tahir ÖZGÜR EFIAP, TR
5- Timurtaş ONAN AFIAP, TR
BASKI: SERBEST (Renkli)
1- A. Beyhan ÖZDEMİR TR
2- Adem KARAKAYA EFIAP, TR
3- Ali ÖZ TR
4- Murat ÜNAL EFIAP-b, TR
5- Timurtaş ONAN AFIAP, TR
DİJİTAL: OPEN (Renkli)
1- Emel KARAKOZAK EFIAP-s, TR
2- Erim ERDEM AFIAP, TR
3- İbrahim Şan YÖDEK AFIAP, TR
4- Sezin GÖKGÜN AFIAP, TR
5- Zafer KOÇ EFIAP, TR
DİJİTAL: OPEN (Siyah Beyaz)
1- Ali Rıza DEMİR MFIAP, EFIAP, TR
2- Emel KARAKOZAK EFIAP-s, TR
3- Faruk AKBAŞ TR
4- H. Mevlüt ÖZALP AFIAP, TR
5- Selman Vefa YILDIRIM AFIAP, TR
DİJİTAL: DOĞA
1- Ali Naci TAŞCI AFIAP, TR
2- İbrahim Şan YÖDEK AFIAP, TR
3- Murat TAHİROĞLU EFIAP, TR
4- Süha DERBENT TR
5- Turan SEZER EFIAP, TR
DİJİTAL: SEYAHAT (Renkli veya Siyah Beyaz)
1- A. Şemi AYATAR EFIAP, TR
2- Ayşın KÖKTÜRK TR
3- Faruk AKBAŞ TR
4- Selman Vefa YILDIRIM AFIAP, TR
5- Süha DERBENT TR
Yedek Jüri Üyesi ve/veya Üyeleri
1- Ali Kemal ÇERÇİ TR
2- Metin OKUYAZ EFIAP, TR
3- Monika KUKİ TR
4- Murat ÇİÇEK AFIAP, TR
5- Sevtap İNAL TR
Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir.
TFSF Temsilcisi: Fatma GÜL

Ödüller:
MFD 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ödülleri aşağıdaki madalya ve mansiyon ve özel ödüllerden oluşmaktadır:
Her bölüm için FIAP Altın, Gümüş, Bronz madalya ve 6 mansiyon.
Her bölüm için MFD Altın, Gümüş, Bronz madalya ve 6 mansiyon.
Her bölüm için TFSF Özel Ödülü.
Sergileme (Her kategoride en az %10, en fazla %25 oranında sergileme seçimi yapılacaktır).
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Tüm kategorilerde toplamda en fazla sergileme/ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).

Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi:
Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.
Ödül ve Sergileme alanlar toplu olarak www.mfd.org.tr adresinden PDF olarak indirilebilir.
Tüm ödül alanların ödülleri gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Mersin Fotoğraf Derneği sorumluluk taşımayacaktır.
Salon Başkanı: Selami TÜRK
e-mail : turkselami@gmail.com
mfdyonetim@gmail.com
GSM : +90 535 301 65 28
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2015/004 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından FIAP 2015/234 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.