MATEMATİK ÖZGÜRLÜKTÜR

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

1) Matematikte kullanılan sembollerin ve terimlerin bir iletişim sistemi gibi kullanılmasını sağlamak. 2) Öğrencilere analiz etme, tümdengelim ve tümevarım ile yorumlama, genelleştirme ile düşünme becerisini kazandırmak. 3) Matematiğin özgürlüğünü hissetmek. 1) “”Doğal Sayılarda Dört İşlemi”” oyunlaştırabilmesi. 2)Çevre bilinci oluşturulurken geometrik şekillerden faydalanabilmesi. 3)””Düzgün Yirmi YÜzlü””nün oluşumundaki örüntüyü kağıt üzerine çizebilmesi. 4)””Koordinat Sistemi””ni haritalandırarak (hava, su, torak vb.)noktalar arası hareketi matematiksel ifade edebilmesi. 5)Konilerden küre yapabilmenin örüntüsünü keşfedebilmesi. 6) “”Baba Beni Okula Gönder”” Projesini destekleyerek sosyal olaylara duyarlı olabilmesi. SAYILARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İÇİMİZDE YAŞATTIĞIMIZ SÜRECE SONSUZLUĞA ULAŞMA HAYALİNDE BAŞARILI OLURUZ. “”Doğal Sayılarda Dört İşlem”” beyin fırtınası sonucunda ortak karar üzerine oyun hazırlanacak. “”Çevre ve Geometri”” Geometrik şekillerden yararlanarak öğrencilerin çevreye verilen zararları resimlerle ifade edip “”Geri Dönüşüm Sensin”” adlı poster hazırlanacak. “”Düzgün Yirmi Yüzlü”” nün üç boyutlu şeklinden yola çıkarak iki boyuta indirgenmiş örüntüsünü çizecekler. “”Koordinat Sistemi””nin gerçek yaşamdan yola çıkarak resmedilmiş bir doğa görüntüsündeki Balıkçı Kuşun yer değiştirmesini noktalar üzerinde gösterecekler. “”Küre mi koniden , koni mi küreden oluşur”” sorusuna cevap olarak üç boyutlu şekil üzerinde kürenin merkezinin koninin yüksekliğine eşit olduğunu keşfetmeleri sağlanacak. “”Grafikler”” “”Baba beni Okula Gönder”” projesinin istatistiksel bilgileri grafik çeşitleri üzerinde gösterilip, yorumlanacak ve hazırlanan grafikler diğer öğrencilere toplum hizmeti olarak projeyi desteklemeleri için sunulacak. *Learning and Mathematics Games, National Council of Teachers of Mathematics by George W. Bright, John G. Harvey, Margariete Montague Wheeler *İlköğretim İkinci Kademede (6,7,8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi, Doç. Dr. Murat ALTUN *www.meb.gov.tr *www.metu.edu.tr *www.google.com(grafikler) *www.tubitak.gov.tr *www.ttkb.meb.gov.tr1)””Doğal sayılarda dört işlem”” oyunu 2)””Geri Dönüşüm Sensin”” Adlı poster 3)””Düzgün Yirmi Yüzlü””””nün örüntüsü 4)””Koordinat Sistemi”” oyunu 5)””Koni-Küre”” ilişkisi 6)””Baba Beni Okula Gönder”” projesinin grafikleri1)Doğal sayılarda Dört işlem eğlenceli oyun haline getirilecektir. 2)””Geri dönüşüm geleceğe umutla bakmaktır”” özümsenecektir. 3)Üç boyuttan iki boyuta aktarım başarıyla tamamlanacaktır. 4)Günlük yaşantıyla matematiğin bütünlüğü kavranılacaktır. 5)Kürenin merkezinin koninin yükseliğine eşit olduğu keşfedilecektir. 6)””Baba Beni Okula Gönder”” projesiyle grafik çeşitleri kavranacaktır ve toplum hizmetinde proje desteklenecektir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin