Matematiğin Kaç Canı Kaldı?

Matematiğin kaç canı kaldı? Projemiz matematikte zor görülen konuları, oyunlaştırarak, çocuklarında bu oyunların içerisinde yer almasını sağlayarak, öğretmeyi amaçlamaktadır. Sek sek oynatarak ritmik saymayı, market alışverişleri ile toplama, çıkarmayı ve paralarımızı ve birçok konuyu oyunla ve günlük yaşama uyarlayarak öğretmeyi amaçlıyoruz. Projemiz matematiği küçük yaştan sevdirerek öğrencilerin derse ilgisini arttırmaktadır.