MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMASI

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ‘ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması ’ ile yeni logosunu arıyor. Önümüzdeki günlerde yeni hizmet binasına geçecek olan odamız; odanın amacını, kimliğini ve işlevini aynı zamanda Manisa ilinin sanayisini ve tarımsal değerlerini ön plana çıkartacak bir logo yarışması düzenliyor. Yarışma sonunda birinciye 5 bin TL ödül ve Başarı Sertifikası verilecek.
Renk ve form yönünden herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı yarışmaya katılmak isteyen tasarımcılar çalışmalarını ekte yer alan şartname doğrultusunda hazırlayarak başvuru formu ile kapalı zarf içinde son başvuru tarihine kadar odamıza gönderebilirler.
Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi 20 Mayıs 2014
Seçici Kurul Değerlendirmesi 23 Mayıs 2014
İnternet Üzerinden Oylama 26 Mayıs – 2 Haziran 2014
Seçici Kurul Değerlendirmesi 3 Haziran 2014
Sonuçların Açıklanması 5 Haziran 2014

 

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen Kurum: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Yarışmanın Konusu:

Binlerce yıl öncesinden şehir hayatının izlerine her köşesinde rastlanabilen Manisa ili, ülkemizin
tarımsal değerler açısından ilk üç şehrinden birisidir. Son 30 yılda yapılan sanayi atılımı ile şehir,
Türkiye’nin ihracat, Avrupa’nın ise en önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur.

Tarihin, tarımın, ticaretin ve sanayinin köklü ve güçlü olduğu şehrin 111 yıllık Ticaret ve Sanayi
Odası; görevini, hedefini yansıtacak, işlevsel ve kolay kullanım imkânına sahip yeni logosunu
aramaktadır.

Amacı: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal imajını ve kimliğini yansıtacak,
anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir “LOGO” elde edilmesi ve elde edilen logonun
Manisa ilinin kimliğini de ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu
yarışma ile genç tasarımcılar içindeki potansiyeli ortaya çıkartarak 111 yıllık bir kurumun
logosunu tasarlama şansını yakalayabileceklerdir.

Genel Katılım Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri:

1. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması temel şarttır. Teslim edilen tasarımın özgün
olduğu tasarımcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiş sayılır, bu konudaki tüm sorumluluk
yarışmacıya aittir.

2. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel
tüm tasarımcılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açıktır.

3. Katılım ücretsiz olup yarışmacılar en fazla üç ayrı tasarım ile yarışmaya katılabilirler.
Katılım bireysel olabileceği gibi birden fazla kişinin ortak bir çalışması ile de yarışmaya
katılım sağlanabilir. Yarışmacıların grup olarak yarışmaya katılması durumunda, tasarım
sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birinin
temsilci olarak belirlemeleri ve yasal temsilcinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir.
Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması
gerekmektedir.

4. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya
alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış ve daha önce başka yerlerde kullanılmamış
olması gerekmektedir. Sunulacak tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül
almamış olmaları, tasarımların diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları
gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt etmiş sayılırlar.

5. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılan
tasarımlar 23 Mayıs 2014 tarihinde Seçici Kurul değerlendirmesinden geçerek ön
elemeye tabii tutulacaktır. Elemeyi geçen altı tasarım internet sitesi üzerinden
halk oylamasına sunulacaktır. İnternet kullanıcıları 26 Mayıs- 2 Haziran 2014 tarihleri
arasında http://www.manisatso.org.tr sitesinde yayınlanan tasarımlara oy verebilecekler.
Belirtilen tarihler arasında internet sitesi üzerinden en çok oy alan tasarımlar 3 Haziran
2014 tarihinde Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

6. Tasarım tekniğinde şu teknik özelliklere uyulması gerekmektedir:

– Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun olarak, büyültülüp
küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı ve çok küçük ölçülerde ayrıntılarını
kaybetmeyen, çok büyük ölçülerde ise dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit
baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

– Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak tasarımda
“Manisa Ticaret ve Sanayi Odası” yazısı ve 1893 tarihi açık ve net bir şekilde
kullanılmalıdır. Ayrıca yarışma sonunda seçilecek tasarımın kullanım alanları göz önüne
alındığında; Manisa TSO’ yu temsil edecek ve odanın tanıtımına yönelik etkinliklerde,
fuarlarda, toplantılarda, her türlü basılı materyallerde kullanılacağı (antetli kağıt, branda,
pankart, broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve web
sayfasında kullanılacağı için dijital ortamlara uygunluğu düşünülmelidir.

– Logo, bir adet A4 kağıt ve bir CD ya da DVD ile sunulacaktır:

Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi
geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve
siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır.
Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim
edilecektir.
Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Freehand, Illustrator, Corel Draw vb.) ile
hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonu CD ortamında
teslim edilmelidir. Tasarımlar 300dpi çözünürlükte olmalı ve tasarımların renk modu
CMYK olmalıdır. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışma dışı
kalacaktır.

7. Çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama 1000 (boşluksuz) karakteri
geçmeyecek bir şekilde kısa bir yazı çalışmayla birlikte gönderilmelidir.

8. Yarışmada birincilik, ödülü alan logonun telif ve yayın hakları Manisa Ticaret ve Sanayi
Odası’na ait olacak ve Oda seçilen logoyu istenilen her yerde kullanılabilecek,
yarışmacılar telif hakkı talep etmeyeceklerdir.

9. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası seçilen tasarımı kullanıp kullanmamakta, seçilen tasarım
üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.

10. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası gelecek başvurular içerisinde yeterli kaliteyi görmediği
takdirde yarışmayı iptal etme hakkında sahiptir.

11. Başvuru süresi dışında gelen tasarımlar kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul tarafından
değerlendirme süresinde kopya olduğu anlaşılan veya başka kurum ve kuruluşların

logolarını çağrıştıran tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise
ödül sahibi ödülünü iade edecektir.

12. Her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçleri maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup,
doğabilecek sorunlardan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ya da Seçici Kurul üyeleri
sorumlu tutulamaz.

Tasarımların Teslim Şekli

1. Çalışmalar;

20 Nisan 2014 tarihine kadar 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 –
Şehzadeler MANİSA adresine,

20 Nisan 2014 tarihinden sonra Merkez Efendi Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 127 –
Yunusemre MANİSA adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel
Draw formatında photoshop (.psd) ve 300dpi jpg/gif – vektörel) olarak teslim edilmelidir.

2. Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu’ ıslak imza ile eksiksiz doldurulmalı ve
şartnamenin çıktısı alınarak her sayfası ayrı ayrı imzalanmalıdır. Eksiksiz doldurulan
form ve imzalanan şartname, eser ve eseri anlatan kısa bir yazı ile birlikte başvuru
adresine kapalı zarf ile gönderilmedir.

3. İl dışından yarışmaya katılacak olan tasarımcılara, gönderdikleri kapalı zarf Manisa
TSO’ya ulaşınca en fazla üç gün içerisinde konfirmasyon maili gönderilecektir.
Tasarımını gönderdiği takdirde konfirmasyon maili almayan katılımcıların (0236) 231 20
45 nolu numarayı aramaları gerekmektedir. Aksi takdirde oluşan aksaklıklardan ve
sorunlardan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası sorumlu değildir.

Ödüller:

Birincilik ödülüne layık görülecek tasarımın sahibine 5.000 TL para ödülü ve Başarı Sertifikası
verilecektir.

Yarışma Takvimi:

* Yarışma İlan Tarihi: 3 Nisan 2014
* Son Başvuru Tarihi : 20 Mayıs 2014
* Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 Mayıs 2014
* İnternet üzerinden Oylama: 26 Mayıs – 2 Haziran 2014 – (Saat 17:00 Mesai bitimine
kadar )
* Seçici Kurul Değerlendirmesi: 3 Haziran 2014
* Sonuçların Açıklanması: 5 Haziran 2014

Sonuçların Açıklanması:

Sonuçlar; Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra 5 Haziran 2014 tarihinde
www.manisatso.org.tr web adresinden duyurulacaktır.

Yayın-Telif Hakkı ve Tasarımların Geri Verilmesi:

Ödül alan tasarımın her türlü telif, uygulama ve sergileme hakları münhasıran Manisa Ticaret ve
Sanayi Odası’na aittir. Ödül alan eserin yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, Oda
tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler, Oda tarafından herhangi bir surette
yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur. Ödül alan
tasarım geri verilmez, ödül alan tasarımın sahibi eserin aslını Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na
teslim eder ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımının çoğaltma, işlenme, yayma, temsil,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na tam
yetki/lisans verdiğini kabul eder.
Dereceye giremeyen tasarımlar geri iade edilmez.
Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

Seçici Kurul Üyeleri :

1- Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Bölüm Başkanı

2- Prof. Dr. Hakan ERTEP
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

3- Öğretim Görevlisi Ömer DURMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi

4- Öğretim Görevlisi Ekin BOZTAŞ
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi

5- Öğretim Görevlisi Gürol YERALTI
Celal Bayar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi
Yarışma raportörlüğü
T: 0236 231 20 45
F: 0236 231 28 45
E: bilgi@manisatso.org.tr

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 – Şehzadeler MANİSA (20 Nisan tarihine kadar
başvurular bu adresten kabul edilecektir.)
Merkez Efendi Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 127 – Yunusemre MANİSA (20 Nisan tarihinden
sonraki başvurular bu adresten kabul edilecektir.)

Yukarıdaki şartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum.
(Şartnamenin her sayfası imzalanmalıdır.)

Adı ve soyadı :                                          İmza:

 

Manisa Ticaret Ve Sanayi Odası
Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Logo Tasarım Yarışmanın 4 sayfadan oluşan şartnamesinde yer
alan katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve
beyanımı aşağıdaki imzam ile onaylarım.

ADI SOYADI :

T.C. KİMLİK NO :

DOĞUM TARİHİ :

ADRESİ :

EV TELEFONU :

CEP TELEFONU :

E-POSTA :

TARİH :

İmza / Kaşe

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve her sayfası imzalı şartnameyle birlikte bir zarfa
konulacaktır. Zarf kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalı ve başvuru süresine kadar
Odamıza teslim edilmelidir.